Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
ZMIANY W URLOPACH RODZICIELSKICH
data publikacji 30-09-2015
Dnia 2 stycznia 2016 roku wejdzie w życie kolejna nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzona ustawą z dnia 24 lipca 2015 roku. Korzystnym dla pracowników zmianom ulegnie wiele uprawnień związanych z rodzicielstwem. W niniejszym artykule wyjaśnione zostaną kwestie wynikające ze znowelizowanych przepisów o urlopach rodzicielskich.
 
Od dnia 2 stycznia 2016 roku wymiar urlopu rodzicielskiego zostanie wydłużony. Jego długość będzie uzależniona od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie: 32 tygodnie przy urodzeniu jednego dziecka i 34 tygodnie w przypadku urodzenia większej liczby dzieci  art. art. 1821a § 1 KP. Urlop rodzicielski zostanie wydłużony, jednak nie oznacza to dłuższego czasu spędzonego z dzieckiem. Dlaczego? Dotychczas do dyspozycji rodziców był urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński oraz urlop rodzicielski. Zgodnie z nowelizacją dodatkowy urlop macierzyński przestaje funkcjonować, na rzecz wydłużenia urlopu rodzicielskiego. Łączny czas do spędzenia z dzieckiem nie ulegnie więc zmianie.
 
Nowością jest możliwość wykorzystania urlopu rodzicielskiego przykładowo przez pracownika – ojca w przypadku, gdy matka nie jest pracownicą, ale jako osoba ubezpieczona w razie choroby lub macierzyństwa korzystała z zasiłku macierzyńskiego przez okres 20 tygodni (dłużej, w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka w trakcie porodu – art. 1821a §1KP. Przykładowo dotyczy to ubezpieczonej matki prowadzącej działalność gospodarczą. W takiej sytuacji ojciec - pracownik będzie uprawniony do korzystania z urlopu rodzicielskiego.   
Z urlopu rodzicielskiego jak dotychczas będzie mogła korzystać matka, ojciec lub oboje rodziców jednocześnie, o ile są pracownikami, aż do wyczerpania wymiaru urlopu.
 
Urlop rodzicielski będzie mógł zostać udzielony maksymalnie w czterech bezpośrednio następujących po sobie częściach, po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, albo zasiłku macierzyńskiego. Część urlopu rodzicielskiego nie może być krótsza niż 8 tygodni (ustawa przewiduje wyjątki od tej zasady).
 
Nowością jest możliwość wykorzystania części urlopu w innym okresie, nie przypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego lub pobierania zasiłku macierzyńskiego za ten okres. Część urlopu może być bowiem wykorzystana nie później niż do końca roku, w którym dziecko skończy 6 rok życia. Ta ostatnia część, nie dłuższa niż 16 tygodni może być więc wykorzystana przez pracowników w wybranym przez nich terminie, np. w czasie kiedy dziecko idzie do żłobka, przedszkola, szkoły, czy w innych dogodnych dla rodziców sytuacjach.
Rodzice mogą także łączyć urlop rodzicielski z pracą zawodową poprzez obniżenie jej wymiaru. W takie sytuacji pracownik może pracować w wymiarze nie większym niż ½ etatu. Obniżenie następuje na wniosek pracownika. Jedynie wyjątkowo, gdy uwzględnienie wniosku pracownika o obniżenie wymiaru czasu pracy jest niemożliwe z uwagi na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika, pracodawca będzie mógł odmówić obniżenia wymiaru czasu pracy. Pracodawca musi pisemnie uzasadnić odmowę (art. 1821d§2KP). Całkowitą nowością będzie natomiast proporcjonalne wydłużenie urlopu do pozostałej części wymiaru czasu pracy  (maksymalnie do 64 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i 68 w przypadkach urodzenia przy jednym porodzie więcej niż jednego dziecka) – art. 1821e § 1 KP.
 
Zgodnie z art. 1821c KPwniosek o udzielnie urlopu rodzicielskiego trzeba będzie złożyć najpóźniej w terminie 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu (do tej pory 14 dni). Złożenie wniosku po wskazanym terminie będzie oznaczało, że pracodawca nie ma obowiązku jego uwzględnienia. W przypadku zatem złożenia wniosku w terminie 10 dni  przed planowanym urlopem będzie oznaczało, że pracodawca może, ale nie musi uwzględnić wniosku.
 
Jeżeli pracodawca wyrazi zgodę, rodzice będą mogli w każdym czasie zrezygnować z korzystania z urlopu i wrócić do pracy.
 
Autor: Honorata Skibicka, aplikantka radcowska w Kancelarii Prawa Pracy "Wojewódka i Wspólnicy" Sp. k. 
 
Stan prawny: 30 września 2015 roku
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1268);
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z poz. zm)
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12