Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
ZGŁOSZENIE SPORU ZBIOROWEGO
data publikacji 18-10-2012
Wszczęcie sporu zbiorowego jest dość sformalizowane, w celu rozpoczęcia sporu zbiorowego nie wystarczy wejść w rzeczywisty konflikt z pracodawcą który to nie jest wystarczający do wszczęcia sporu zbiorowego zgodnego z przepisami ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
 
Tryb wszczęcia sporu zbiorowego został uregulowany we wskazanej ustawie zgodnie w art. 7 ust. 1„Spór zbiorowy istnieje od dnia wystąpienia przez podmiot reprezentujący interesy pracownicze do pracodawcy z żądaniami w sprawach wskazanych w art. 1, jeżeli pracodawca nie uwzględnił wszystkich żądań w terminie określonym w wystąpieniu, nie krótszym niż 3 dni.
 
2. W zgłoszeniu sporu określa się przedmiot żądań objętych sporem. Podmiot zgłaszający spór może uprzedzić, że w razie nieuwzględnienia wysuniętych żądań zostanie ogłoszony strajk. Dzień zapowiedzianego strajku nie może przypadać przed upływem 14 dni od dnia zgłoszenia sporu.”.
 
Zgodnie ze wskazanym przepisem do wszczęcia sporu niezbędne jest formalne wystąpienie do pracodawcy z żądaniami dotyczącymi warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych.
 
W związku z faktem, iż wystąpienie do pracodawcy z żądaniami jest sformalizowane związki zawodowe mimo, że nie wynika to bezpośrednio z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, powinny przygotować swoje roszczenia względem pracodawcy w formie uchwały w celu ustalenia szczegółów wskazanych żądań.
 
Związek zawodowy po ustaleniu konkretnych żądań przekazuje je pisemnie pracodawcy który to w terminie 3 dni może uwzględnić roszczenia w całości bądź też je odrzucić. Związek zawodowy może wskazać termin dłuższy na spełnienie żądań. Mimo, iż z przepisu nie wynika, że do wystąpienia z żądaniami konieczna jest forma pisemna jednak zachowanie tej formy jest zasadne w związku z koniecznością ustalenia konkretnej daty złożenia wystąpienia, co w formie ustnej może nastręczać wątpliwości.
 
Nie dotrzymanie terminu przez pracodawcę nie może być odbierane jako milcząca zgoda ani też jako odmowa spełnienia wskazanych żądań. W takim przypadku zgodnie z art. 8 wskazanej powyżej ustawy pracodawca powinien podjąć rokowania, w celu rozwiązania sporu w sposób polubowny. Jedną z form nacisku na pracodawcę już w samym zgłoszeniu jest możliwość zawarcia informacji o planowanym strajku w przypadku nie uwzględnienia przez pracodawcę przedstawionych żądań. Pamiętać należy jednak, iż termin strajku nie może być ustalony na dzień przed upływem 14 dni od dnia zgłoszenia sporu.
 
Ponadto zawiadomienie o wszczęciu sporu powinno zawierać możliwie konkretne wskazanie żądań, aby pracodawca mógł na nie zareagować i przygotować się do prowadzenia sporu mającego na celu zawarcie porozumienia.
 
Autor: Krzysztof Sosnowski, koordynator merytoryczny www.radapracownikow.pl
 
Stan Prawny: 03 lutego 2014 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
WZÓR PISMA Z ŻĄDANIAMI RESPEKTOWANIA PRAW I WOLNOŚCI ZWIĄZKOWYCH
WZÓR PISMA Z ŻĄDANIAMI W ZAKRESIE NIEPOGARSZANIA WARUNKÓW PRACY
WZÓR PISMA Z ŻĄDANIAMI W ZAKRESIE POPRAWY WARUNKÓW PRACY
WZÓR PISMA Z ŻĄDANIAMI W ZAKRESIE WARUNKÓW WYNAGRADZANIA
WZÓR PISMA Z ŻĄDANIAMI W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
WZÓR PISMA Z ŻĄDANIAMI ZAPRZESTANIA, OGRANICZENIA ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O WYSTĄPIENIU Z ŻĄDANIAMI WSZCZYNAJĄCYMI SPÓR...
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12