Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
ZAKAZ KONKURENCJI CZY BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZUJE PRACOWNIKA
data publikacji 16-07-2013
Pytanie:  Czy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania zakazu konkurencji jeśli nie ma żadnej umowy z pracodawcą?
 
Odpowiedź: Nie, pracownik w takim wypadku nie jest zobowiązany do przestrzegania zakazu konkurencji, ale nadal jest zobowiązany do przestrzegania podstawowych obowiązków pracowniczych określonych w art. 100 § 2 ust. 4 K.p., których złamanie może spowodować wyciągnięcie wobec pracownika konsekwencji zbliżonych do złamania zakazu konkurencji 
 
Dyspozycja art. 1011 § 1 Kodeksu pracy wyraźnie określa, iż pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy lub świadczyć pracy w ramach stosunku pracy na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność w zakresie określonym w odrębnej umowie.Jeżeli więc nie doszło do zawarcia takiej umowy, lub nie ustalono odpowiednich postanowień w umowie o pracę, wówczas pracownika zakaz konkurencji nie obowiązuje, i tym samym nie ma żadnych podstaw prawnych, aby zobowiązać pracownika do powstrzymywania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej. Powyższe oznacza także, iż pracownik nie jest zobowiązany do przestrzegania powyższego zakazu, jeśli pracodawca poinformował go o zakazie konkurencji w formie ustnej.
 
Wynika to z dyspozycji art. 1013 K.p., który formułuje nakaz zawierania umowy o zakazie konkurencji w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W konsekwencji taka umowa zawarta w formie ustnej jako nieważna z mocy prawa nie obowiązuje, a co za tym idzie nie można zobligować pracownika do przestrzegania nieobowiązującej umowy. Należy jednak pamiętać, iż Kodeks pracy określa jako jeden z obowiązków pracowniczych, określonych w art. 100 § 2 ust. 4, obowiązek dbania o dobro zakładu pracy i zachowywanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Naruszenie powyższego przepisu przez pracownika może skutkować rozwiązaniem z nim umowy o pracę, nawet w trybie zwolnienia dyscyplinarnego, tzn. bez zachowania okresu wypowiedzenia. Jednakże to pracodawca podając taką przyczynę w wypowiedzeniu będzie musiał dowieść, iż nasza działalność, nawet jeśli była działalnością konkurencyjną, naraziła pracodawcę na szkodę. Zwolnienie pracownika za podjęcie działalności konkurencyjnej, która nie została mu w formie umowy pisemnej zakazana jest niezgodne z prawem i jako takie podlega ochronie. Jeśli pracodawca chce zwolnić pracownika z powodu podjęcia działalności konkurencyjnej musi wykazać, iż pracownik swoim zachowaniem naraził dobro zakładu pracy.
 
Podsumowując, pracownik nie jest zobowiązany do przestrzegania zakazu konkurencji jeśli nie podpisał umowy o zakazie konkurencji z pracodawcą. Jednakże, jeśli pracownik chce prowadzić działalność konkurencyjną lub podjąć zatrudnienie u innego pracodawcy prowadzącego taką działalność, może to pośrednio stanowić przyczynę rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę.
 
Autor: Tomasz Jezierski, redaktor serwisu www.radapracownikow.pl 
 
Stan prawny: 16 lipca 2013 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12