Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
ŻĄDANIE DOPUSZCZENIA DO PRACY A STRAJK
data publikacji 25-03-2013
Pracodawcom z różnych subiektywnych lub często nawet obiektywnych przyczyn zdarza się odmawiać pracownikom możliwości wykonywania pracy, co w efekcie powoduje brak dopuszczenia przez pracodawcę pracowników do pracy.
 
W takich sytuacjach, pracownicy często nie rozumiejąc bądź wręcz nie znając motywów pracodawcy, okupują swoje miejsca pracy żądając dopuszczenia do pracy. Pracownicy postępują w ten sposób także w przypadkach, gdy motywy pracodawcy są im znane jednak się z nimi nie zgadzają.
 
Często  dochodzi wtedy do błędu interpretacyjnego faktycznego działania pracowników. Niektórzy pracodawcy uznają takie okupowanie zakładu pracy, przez część niedopuszczonych do pracy pracowników,  za nielegalny strajk, podczas gdy pracownicy nie przeprowadzają w swoim mniemaniu zorganizowanej akcji strajkowej, a jedynie żądają dopuszczenia do pracy.
 
W związku z dużą praktycznością problemu, niniejszą kwestię rozwiązał ostatecznie Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 września 2005 roku, sygn. akt II PK 390/04. Stan faktyczny wzmiankowanego orzeczenia miał następującą postać: pracownicy nie zostali dopuszczeni do pracy w zakładzie pracy, który, mimo, iż został przeniesiony na nowego pracodawcę to grupa pracowników, która nie została dopuszczona do pracy przez pracodawcę w dalszym ciągu była zobowiązana do wykonywania pracy na rzecz poprzedniego pracodawcy, co wynikało z umowy zawartej przez pracodawców. W późniejszym etapie syndyk działający w imieniu pierwotnego pracodawcy arbitralnie uznał, iż pracownicy zostali przeniesieni wraz z zakładem pracy na nowego pracodawcę w wyniku czego nie dopuścił do pracy pracowników z którymi łączył go w rzeczywistości stosunek pracy.
 
Pracownicy żądając dopuszczenia do pracy rozpoczęli protest okupacyjny w stołówce.
 
 Akcję okupacyjną można traktować, w tym przypadku dwojako, albo, jako strajk, który ma na celu powstrzymywanie się od pracy bądź, jako protest pracowników niebędący w rzeczywistości strajkiem. Ma to istotne znaczenie w przypadku dochodzenia przez pracowników wynagrodzenia za czas okupacji stołówki. Jak stwierdził Sąd Najwyższy niedopuszczeni do pracy pracownicy, nie prowadzili akcji strajkowej, a jedynie podjęli okupację stołówki w celu wymuszenia na pracodawcy umożliwienia wykonywania pracy. Jest to skrajny wyraz gotowości do wykonywania pracy w rozumieniu art. 81 § 1 K.p. wyniku takiego stwierdzenia SN nie ulega wątpliwości, iż prowadzenie akcji okupacyjnej w celu dopuszczenia do pracy nie może zostać uznane za nielegalny strajk, ponadto pracownikom niedopuszczonym do pracy przysługuje wynagrodzenie za czas, w którym wykazywali godowość do pracy wykazywaną po przez protest okupacyjny.
 
Autor: Krzysztof Sosnowski, koordynator merytoryczny www.radapracownikow.pl
 
Stan Prawny: 18 października 2012 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12