Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
WSZCZĘCIE SPORU ZBIOROWEGO NA TLE PPE
data publikacji 27-09-2012
 
Czy możliwe jest żeby przedmiotem sporu zbiorowego był pracowniczy program emerytalny ?  

Zgodnie z dyspozycją art. 1 ustawy o sporach zbiorowych, spór zbiorowy pracowników z pracodawcą może dotyczyć jedynie kwestii określonych w tym przepisie. Ustawodawca do katalogu takich kwestii zaliczył warunki pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych. Jednocześnie art. 4 przedmiotowej ustawy zawiera dwa istotne ograniczenia dopuszczalności prowadzenia sporów zbiorowych. To jest zakazano prowadzenie sporu zbiorowego przez związki zawodowe tylko w celu poparcia indywidualnych żądań pracowniczych, jeżeli ich rozstrzygnięcie jest możliwe w postępowaniu przed organem rozstrzygającym spory o roszczenia pracowników. Przykładem takiej sytuacji jest wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę. W takim wypadku brak jest możliwości wszczęcia sporu zbiorowego. Ponadto ustawodawca zastrzegł czasowy brak dopuszczalności prowadzenia sporu w sytuacji gdy spór dotyczy treści układu zbiorowego pracy lub innego porozumienia, którego stroną jest organizacja związkowa, wszczęcie i prowadzenie sporu o zmianę układu lub porozumienia może nastąpić nie wcześniej niż z dniem ich wypowiedzenia.

Natomiast pracownicze programy emerytalne, czyli forma grupowego oszczędzania na dodatkową emeryturę są formą tzw. III filara. Z tym zastrzeżeniem pracodawca nie jest zobowiązany do oferowania takiego świadczenia, ale może to robić. Jeśli jednakże pracodawca zdecyduje się już utworzyć taki program to z mocy ustawy jest on zobowiązany do finansowania składki podstawowej do programu (w wysokości do 7% wynagrodzenia). Program jest prowadzony dla pracowników danego pracodawcy i tylko oni mogą do niego przystąpić, nie może więc ulegać wątpliwości, iż może zostać zakwalifikowany jako warunki płac lub świadczeń socjalnych, o których mowa w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. W konsekwencji należy przyjąć, iż w sytuacji zgłoszenia przez związek zawodowych postulatów dotyczących wprowadzenia pracowniczego programu emerytalnego albo podwyższenia składki podstawowej, możliwe będzie, w razie braku spełnienia takiego żądania przez pracodawcę, wszczęcie sporu zbiorowego na tym gruncie. Warto też w tym miejscu powołać orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 18 kwietnia 1994 roku Sąd Najwyższy w sprawie o sygnaturze KAS 1/94, w którym stwierdzono, iż jest sporem zbiorowym spór o określenie podstawy obliczenia szczególnego składnika wynagrodzenia górników, jakim jest dodatkowa nagroda roczna (tzw. 14-ta pensja).  
 
Autor: dr Marcin Wojewódka, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy "Wojewódka i Wspólnicy" Sp. k. 
 
Stan prawny: 03 lutego 2014 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12