Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
WCZASY POD GRUSZĄ A 14 DNIOWY OKRES WYPOCZYNKU
data publikacji 09-07-2013
Pracodawcy, u których został zorganizowany Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ( dalej: ZFŚS) zawierają często uprawnienia do otrzymywania świadczeń z ZFŚS w celu rekompensat wypoczynku zorganizowanego indywidualnie przez pracowników tak zwanych „wczasów pod gruszą”. Wysokość takiego świadczenia zależna jest w praktyce od postanowień obowiązujących u pracodawców Regulaminów ZFŚS.
 
Od treści regulaminu zależne są także wszelkie wymagania konieczne do spełnienia w celu uzyskania świadczenia „wczasy pod gruszą”. Najczęściej jednak w praktyce „wczasy pod gruszą” są regulowane w Regulaminach ZFŚS na wzór świadczeń urlopowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Pamiętać jednak należy, iż niedopuszczalne jest uznanie niniejszych świadczeń za tożsame nawet w sytuacji, gdy Regulamin ZFŚS w pełni powtarza postanowienia ustawy. Najważniejszymi postanowieniami dotyczącymi „wczasów pod gruszą” tożsamymi z przepisami ustawy są regulacje z art. 3 ust. 5 i 5a, zgodnie z którymi świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi, który w danym roku kalendarzowym skorzystał z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych oraz wypłata świadczenia zostaje dokonana nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego.  
 
W regulaminie niniejsze warunki mogą być niemal dowolnie kształtowane, oznacza to, iż pracodawca może przewidzieć obowiązek wykorzystania np. odpoczynku trwającego 7 dni a nie 14 lub przewidzieć możliwość korzystania ze świadczenia częściej bądź rzadziej niż raz  w roku. W praktyce jednak postanowienie ust. 5 jest przenoszone niemal w niezmienionym brzmieniu „świadczenie przyznawane jest raz w roku każdemu uprawnionemu korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.” Niniejsze sformułowanie w związku z regulacją ustawy o ZFŚS jest na granicy dopuszczalności, takie sformułowanie może zostać uznane za zawężające możliwości skorzystania z świadczenia innym grupom uprawnionych niż pracownicy, gdyż np. emeryci nie mają możliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego.Z tego powodu takie sformułowanie powinno zostać zastąpione zwrotem „świadczenie przyznawane jest raz w roku każdemu uprawnionemu korzystającemu w danym roku kalendarzowym z wypoczynku w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.” W takim wypadku nie jest konieczne udzielenie przez pracodawcę urlopu wypoczynkowego a jedynie samodzielne (niewykluczające korzystanie z wycieczek organizowanych np. przez biura podróży) zorganizowanie wypoczynku przez uprawnionego trwające nie krócej niż 14 dni kalendarzowych.
 
Przenoszenie wspomnianego przepisu do Regulaminów ZFŚS dodatkowo wprowadza w błąd, gdyż wielu pracowników uważa, iż musi wykorzystać 14 dni urlopu wypoczynkowego. Jest to twierdzenie błędne, gdyż wypoczynek musi trwać wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych najczęściej wystarczy wykorzystać 10 dni urlopu, co po wliczeniu weekendów daje nieprzerwanie 14 dni. Możliwe jest jednak zmniejszenie konieczności wykorzystania ilości dni urlopu także przez wliczenie do okresu nieprzerwanych 14 kolejnych dni kalendarzowych dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy wynikających z indywidualnego rozkładu czasu pracy w tym także dni wolne oddawane przez pracodawcę za pracę w godzinach nadliczbowych itp. Nie powinno się natomiast wliczać okresów wolnych od pracy, w których pracownik nie jest zdolny do świadczenia pracy np. okresy zwolnienia chorobowego.
 
Autor: Krzysztof Sosnowski, koordynator merytoryczny serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan prawny: 9 lipca 2013 roku
Podstawa Prawna:  ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 
 
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12