Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
WARUNKI NAŁOŻENIA PRZEZ PRACODAWCĘ KARY PIENIĘŻNEJ NA PRACOWNIKA
data publikacji 13-06-2013
Pytanie: Czy pracodawca może nałożyć na mnie karę pieniężną za spóźnienie się do pracy?
 
OdpowiedźNie, pracodawca nie ma takiej możliwości.
 
Przepisy Kodeksu pracy w zakresie odpowiedzialności porządkowej pracowników przewidują trzy rodzaje kar (art. 108 K.p.):
1. karę upomnienia,
2. kara nagany,
3. karę pieniężną.
 
Pierwsze dwie kary mogą być zastosowane za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Natomiast zgodnie z dyspozycją art. 108 § 2 Kodeksu pracy kara pieniężna może być zastosowana za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w miejscu pracy. Powyższa regulacja stanowi katalog zamknięty zachowań, które mogą uzasadniać udzielenie kary pieniężnej. Przewinienie pracownika w postaci spóźnienia do pracy w tym katalogu się nie mieści. Nie można uznać, iż takie zachowanie jest opuszczeniem pracy bez usprawiedliwienia. Pracodawca nie ma możliwości rozszerzenia tego katalogu kar oraz nie może ich stosować za zdarzenia nie określone w art. 108 § 2 K.p. W związku z tym spóźnienie się do pracy nie może być kwalifikowane jako podstawa nałożenia na pracownika kary pieniężnej. Nałożenie przez pracodawcę tego rodzaju kary, stanowi podstawę do złożenia przez pracownika zasadnego sprzeciwu na podstawie art. 110 K.p., jako że pracodawca postąpił niezgodnie z prawem. W przypadku utrzymania w mocy kary, pracownik będzie miał otwartą drogę do wystąpienia o jej uchylenie do Sądu pracy. Pamiętać jednak należy, iż istotną kwestią jest fakt wyczerpania trybu postępowania wewnątrzzakładowego, tj. złożenia sprzeciwu. W innym przypadku nawet pomimo ewidentnej sprzeczności z prawem działania pracodawcy, Sąd pracy oddali roszczenie pracownika o uchylenie kary porządkowej (tak też Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 kwietnia 1999 r., sygn. akt: I PKN 644/98).
 
Autor: Grzegorz Trejgel, radca prawny w „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k.
 
Stan prawny: 31 stycznia 2014 roku
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. -  Kodeks pracy
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12