Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
WADLIWOŚĆ ROZWIĄZANIA UMOWY O PRACĘ W TRYBIE USTAWY O ZWOLNIENIACH GRUPOWYCH, A PRZYSŁUGIWANIE UPRAWNIENIA DO ODPRAWY CZ.1
data publikacji 28-11-2012
Zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2012 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (dalej Ustawa o zwolnieniach grupowych), w przypadku rozwiązania stosunku pracy w jej trybie pracownikowi przysługuje odprawa. Jej wysokość uzależniona jest od długości zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. I tak odpowiednio odprawa odpowiada jednomiesięcznemu wynagrodzeniu, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata, dwumiesięcznemu, jeżeli zatrudnienie mieści się między 2 a 8 latami oraz trzymiesięcznemu wynagrodzeniu, jeżeli pracownik był zatrudniony ponad 8 lat w danym zakładzie pracy.
 
Na mocy art. 10 Ustawy o zwolnieniach grupowych przepisy o odprawie stosuje się odpowiednio w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy, jeżeli zwolnienie w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmuje mniejszą liczbę pracowników niż tą potrzebną do zakwalifikowania redukcji zatrudnieni do zwolnień grupowych, tzw. zwolnienie indywidualne może więc dotyczyć nawet tylko jednego pracownika, jeżeli przyczyny leżące u podstaw zwolnienia nie dotyczą pracownika.
 
Pracownik, który został dotknięty zwolnieniem indywidualnym, uzasadnionym np. likwidacją stanowiska, może wystąpić na drogę sądową odwołując się od wypowiedzenia mu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony wykazując, że przyczyna podana w wypowiedzeniu nie była rzeczywista, prawdziwa i uzasadniona lub wskazując inny powód, dla którego wypowiedzenie było wadliwe. Zgodnie z art. 45 § 1 kodeksu pracy pracownikowi, w razie ustalenia przez sąd pracy, że wypowiedzenie umowy o pracę jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu, w tym dotyczące przesłanek jakie spełnić musi przyczyna podana w wypowiedzeniu, przysługiwać może odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.
 
Autor: Izabela Dziubak, redaktor serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan prawny: 20 grudnia 2013 roku
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12