Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
UDZIELENIE KARY PORZĄDKOWEJ PRACOWNICY W CIĄŻY
data publikacji 03-06-2012
Pytanie: Czy pracodawca może nałożyć karę na pracownicę w stanie ciąży?
 
Odpowiedź: Tak, pracodawca może zastosować karę porządkową wobec pracownicy w ciąży.
 
Pracownice w ciąży są na podstawie przepisów Kodeksu pracy kategorią pracowników objętych szczególną ochroną stosunku pracy. Postanowienia dotyczące uprawnień takich osób zawarte są w Dziale ósmym Kodeksu pracy (art. 176 – 1891). Dyspozycja art. 177 K.p. stanowi, że pracodawca nie może wypowiedzieć, ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownicy i reprezentująca ją organizacja związkowa wyraziła na takie działanie pracodawcy zgodę. Znaczenie tego przepisu jest jasne i określa zakaz rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę, nie zaś ukarania pracownika. Poza tym, żaden przepis tego działu nie zawiera ograniczeń w zakresie zastosowania wobec pracownicy w ciąży kary porządkowej. Także postanowienia  Kodeksu pracy dotyczące odpowiedzialności porządkowej pracowników nie zawierają zakazów z uwagi na jakąkolwiek grupę pracowników. W świetle art. 108 K.p.  za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:
  1)  karę upomnienia,
  2)  karę nagany.
 
Natomiast za naruszenia przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy, pracodawca może również stosować karę pieniężną.
 
Treść powyższego przepisu jednoznacznie wskazuje, iż pracodawca może udzielić kary pracownikowi bez dodatkowego określenia o jakiego pracownika chodzi, co oznacza że brak jest jakichkolwiek ograniczeń co do kategorii pracowników w stosunku, do których możliwe jest zastosowanie kary. Szczególna ochrona stosunku pracy kobiet w ciąży swoim zakresem nie obejmuje więc odpowiedzialności porządkowej, wobec czego takie osoby mogą być także ukarane przez pracodawcę za przewinienia wskazane powyżej a wynikające z art. 108 K.p.
 
Autor: Grzegorz Trejgel, radca prawny w „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k.
 
Stan prawny: 31 stycznia 2014 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12