Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
TWORZENIE RADY PRACOWNIKÓW
data publikacji 27-12-2012
Pracodawca ma obowiązek zorganizować wybory do Rady Pracowników jednaka co to tak naprawdę oznacza? Jakie kroki musi podjąć pracodawca i jak powinien przygotować wybory.
 
Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji pracodawca organizuje wybory po przedstawieniu przez pracowników wniosku o ich zorganizowanie. Co do zasady pracodawca nie ma możliwości zorganizowania wyborów bez uprzedniego wniosku pracowników. Wniosek musi być złożony przez co najmniej grupę 10% pracowników. Pracodawca po otrzymaniu takiego wniosku rozpoczyna działania zmierzające do przeprowadzenia wyborów. W pierwszej kolejności ustala datę przeprowadzenia wyborów następnie pracodawca informuje załogę o terminie tych wyborów a także zastrzega termin na składanie kandydatur na członków Rady Pracowników. Pracodawca informując o dacie wyborów musi pamiętać, iż musi dokonać ogłoszenia co najmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem. Natomiast termin na składanie kandydatur nie może przekroczyć 21 dni.
 
Pracodawca ponadto musi pamiętać o obowiązku ogłoszenia regulaminu wyborów na podstawie którego komisja wyborcza będzie przeprowadzała wybory. Pracodawca zgodnie z art. 8 i 10 w.w ustawy organizuje wybory lecz nie uczestniczy czynnie w ich przeprowadzaniu. Rola pracodawcy kończy się na umożliwieniu pracownikom przeprowadzenia prawidłowych i demokratycznych wyborów. Regulamin wyborów powinien być uzgodniony z przedstawicielami pracowników jednak w przypadku nieuzgodnienia regulaminu w terminie 30 dni od dnia jego przekazania regulamin pracodawca ustala samodzielnie uwzględniając ustalenia jakich dokonał z przedstawicielami pracowników.
 
Na tym w zasadzie kończą się obowiązki formalne pracodawcy związane z organizacją wyborów. Pracodawca zgodnie z art. 6 wskazanej ustawy powinien ponosić wszelkie koszty przygotowania wyborów.
 
Na pracodawcy jako organizatorze i gospodarzu wyborów ciążą także obowiązki praktyczne związane z przygotowaniem wyborów. Musi on przede wszystkim zapewnić pracownikom odpowiednie pomieszczenie do przeprowadzenia wyborów. Nieodpowiednim wydaje się minimalistyczne działanie pracodawcy który chcąc zmniejszyć swoje koszty i utrudnienia w pracy, udostępnia  komisji pomieszczenia których metraż ledwo zdolny jest pomieścić członków komisji natomiast o wpuszczeniu większej grupy głosujących nie ma mowy, w takich przypadkach można podważyć zachowanie zasad demokratycznych wyborów gdyż wybory stają się nazbyt indywidualne. Każdy pracownik jest niemal zmuszony do skreślenia swojego głosu pod bacznym okiem komisji co może niewątpliwie mieć wpływ na jego decyzję. Ponadto w przypadku gdy w pomieszczeniu z urną znajduje się więcej pracowników niż tylko pracownik któremu wydawana jest karta do głosowania to czuje się on bardziej swobodnie dzięki czemu samodzielnie bez nacisku nawet wyimaginowanego, może zagłosować zgodnie ze swoją wolą.
 
Pracodawca ma także niejako obowiązek dostarczenia wszelkich materiałów niezbędnych do głosowania takich jak papier, meble biurowe czy też sprzęt techniczny, a także niezbędną do przeprowadzenia wyborów urnę do głosowania, oczywiście nie musi to być w pełni profesjonalna urna jak w przypadku wyborów państwowych mimo to powinna ona zachować przynajmniej minimum zabezpieczeń przed możliwymi próbami wpłynięcia na wynik wyborów. Oczywistym jest także, iż pracodawca musi zapewnić minimalne niezbędne warunki socjalne komisji i głosującym pracownikom, zazwyczaj nie jest to jednak nazbyt uciążliwy problem dla pracodawcy gdyż wybory są przeprowadzane w jego zakładzie pracy, który z założenia musi spełniać pewne normy. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie aby pracodawca zorganizował wybory poza zakładem pracy w takim przypadku powinien on zapewnić pracownikom transport z zakładu pracy do miejsca przeprowadzania wyborów i z powrotem, natomiast komisja powinna  mieć dostęp do pomieszczeń sanitarnych, a także mieć zapewnioną przynajmniej wodę do picia.
 
Obowiązki pracodawcy związane z wyborami nie należą do nad wyraz uciążliwych, z tego powodu pracownicy tym bardziej powinni domagać się od pracodawcy przynajmniej minimalnego nakładu pracy który pozwoli im przeprowadzić wybory w sposób prawidłowy i nie uciążliwy zarówno dla biorących czynny lub bierny udział w głosowaniu jak i dla pracodawcy.
 
Stan prawny: 27 grudnia 2012
 
Autor: Krzysztof Sosnowski, Koordynator merytoryczny www.radapracownikow.pl
 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12