Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
TERMINY NALICZANIA I PRZELEWU SKŁADEK W RAMACH PPE
data publikacji 20-06-2012
Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2004 roku, Nr 116, poz. 1207 ze zm.) (dalej: uPPE) terminy naliczania oraz przelewu składki na rachunek uczestnika wskazuje umowa zakładowa. Zgodnie z brzmieniem przepisu ustawodawca dopuszcza możliwość określenia odmiennych terminów naliczania składek i ich przelewu.
 
Art. 24 ust. 4 uPPE określa natomiast termin w jakim pracodawca nalicza i odprowadza składkę podstawową. Zgodnie z tym przepisem, w odniesieniu do składników wynagrodzenia należnych za okresy nie dłuższe niż miesiąc, składka jest odprowadzana w okresach miesięcznych. Na tej podstawie możliwe jest i będzie zgodne z ustawą o PPE zapisanie w treści umowy zakładowej innego terminu odprowadzania składek podstawowych naliczanych  od składników wynagrodzenia należnych za okresy nie dłuższe niż miesiąc niż termin wypłaty tych składników.
 
Jednakże w odniesieniu do składników wynagrodzenia należnych za okresy dłuższe niż miesiąc, składka zgodnie z powołanym przepisem powinna być odprowadzana w terminie wypłaty tych składników. W tym przypadku ustawodawca nie przewidział możliwości wprowadzenia innego terminu przelewu tych składek. W konsekwencji odmienne określenie w treści umowy zakładowej terminu przelewu składki może zostać zakwestionowana w toku procesu rejestracyjnego przez organ nadzoru. 
 
Należy również zwrócić uwagę, iż na podstawie art. 26 ust. 1 uPPE  pracodawca jest zobowiązany do terminowego i prawidłowego naliczania i odprowadzania składek, a więc odprowadzania składek z zachowaniem terminu określonego w umowie zakładowej. W związku z powyższym, jeśli termin naliczania i odprowadzania składek podstawowych określony jest w umowie zakładowej jako termin wypłaty wynagrodzenia, pracodawca jest zobowiązany do jego dochowania. W sytuacji, gdy ze względów organizacyjnych pracodawca nie ma możliwości zachowania terminu odprowadzania składek, należy dokonać zmiany umowy zakładowej w zakresie postanowień dotyczących terminu odprowadzania składek. Zmiana taka możliwa będzie tylko w stosunku do składników wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż miesięczne, a brak będzie możliwości aby wprowadzić taką zmianę w przypadku składek naliczanych w odniesieniu do składników należnych za okresy dłuższe niż miesiąc.
 
Autor: Anna Wijkowska, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k.
 
Stan prawny: 03 lutego 2014 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12