Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
TERMIN POCZĄTKOWY OBOWIĄZYWANIA UMOWY O ZAKAZIE KONKURENCJI PO USTANIU STOSUNKU PRACY W SYTUACJI NASTĘPUJĄCYCH PO SOBIE KOLEJNO UMÓW O PRACĘ.
data publikacji 11-10-2012
Zgodnie z art. 1012 § 1Kodeksu pracy pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji mogą zawrzeć umowę na mocy, której pracownik zobowiąże się do powstrzymywania się od działalności po ustaniu stosunku pracy.

W praktyce tego rodzaju umowy o zakazie konkurencji bardzo często są podpisywane już w momencie zawarcia pierwszej umowy o pracę, którą najczęściej jest umowa czasowa: na okres próbny lub czas określony. Jeżeli po tym okresie strony nadal przejawią chęć współpracy zawierają kolejne umowy terminowe a w rezultacie umowę na czas nieokreślony. W związku z powyższym pojawia się pytanie jak w takiej sytuacji rozumieć „ustanie stosunku pracy” od którego uzależniony jest faktyczny początek obowiązywania zakazu konkurencji i wynikający z niego obowiązek wypłaty wynagrodzenia. 
 
Wykładania językowa art. 1012 § 1 Kodeksu pracy może doprowadzić do wniosku,że skoro umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy została zawarta już w momencie podpisania pierwszej umowy o pracę np. na okres próbny zaczyna ona obowiązywać bezpośrednio po zakończeniu tego stosunku pracy. W praktyce jednak doprowadziłoby to do sytuacji, w której osoba będąc nadal pracownikiem tego samego pracodawcy byłby jednocześnie uprawniony do otrzymywania odszkodowania.
 
Powyższe zagadnienie było przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego, który w uchwale z dnia 7 marca 2006 r., sygn. I PZP 5/05 stwierdził, iż „Zakaz konkurencji obejmujący okres po ustaniu stosunku pracy aktualizuje się, w chwili kiedy między stronami umowy o zakazie konkurencji nie istniej już stosunek pracy”. W uzasadnieniu powołanej uchwały Sąd Najwyższy sprecyzował, iż umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy zawierana jest z odroczonym w czasie skutkiem prawnym. Odroczenie tego skutku następuje do chwili ustania stosunku pracy. Chodzi przy tym o definitywne ustanie stosunku pracy, czyli stan (faktyczny i prawny), w którym stron umowy o zakazie konkurencji nie wiąże już stosunek pracy.
 
Podkreślić należy, iż w powołanym orzeczeniu Sąd Najwyższy usankcjonował zasadę zgodną z ideą zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy, która jednak nie wynikała wprost z art. 1012 Kodeksu pracy. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2006 r. jest niewątpliwie korzystna dla pracodawców ponieważ pozwala uniknąć sytuacji, w których osoba nadal pozostająca w stosunku pracy będzie domagać się wypłaty odszkodowania.
 
Autor: Tomasz Jezierski, redaktor serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan prawny: 03 lutego 2014 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12