Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
SZKODA W MIENIU POWIERZONYM. CZY PRACODAWCA MOŻE POTRĄCIĆ SZKODĘ Z WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA
data publikacji 31-12-2013
Pracuje w sklepie jako sprzedawca, po dokonanej inwentaryzacji okazało się, iż w kasie brakuje kilkuset złotych. Pracodawca grozi, iż potrąci mi brakującą kwotę z wynagrodzenia. Czy ma do tego prawo?
 
Zasadniczo, potrącenie brakującej kwoty jest możliwe tylko jeśli pracownik wyrazi na to pisemną zgodę (art. 91 § 1 Kodeksu pracy – K.p.). Kodeks pracy przewiduje bowiem zamknięty katalog należności, które mogą być potrącane przez pracodawcę bez zgody pracownika. Zgodnie z art. 87 § 1 takimi należnościami są sumy egzekwowane na mocy prawomocnych wyroków sądowych, zaliczki pieniężne udzielone pracownikowioraz przyznane mu kary pieniężne. Należy także pamiętać, iż nawet jeśli pracownik wyraża zgodę na potrącenie należności przysługujących mu wobec pracodawcy, potrącana kwota nie może pozbawiać pracownika wynagrodzenia równego kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przykładowo pracodawca, którego pracownik zarabia 2 500 tysiąca złotych brutto może za zgodą pracownika potrącić maksymalnie 900 złotych (w 2013 roku minimalne wynagrodzenie wynosi bowiem 1 600 złotych).
 
Jeśli zatem Pracodawca obarcza pracownika odpowiedzialnością za utratę powierzonych pieniędzy i nie ustali z pracownikiem, terminu i wysokości spłaty, powinien wystąpić do sądu z roszczeniem o odszkodowanie z tego tytułu. Należy jednakże pamiętać, iż w sprawach o  roszczenia z tytułu szkody w mieniu powierzonym pracownikowi pracodawca ma dość istotne ułatwienia dowodowe. Ciąży na nim jedynie obowiązek wykazania prawidłowego powierzenia i zabezpieczenia mienia oraz wysokości doznanej szkody. To pracownik chcący uwolnić się od odpowiedzialności musi wykazać, iż szkoda powstała w skutek okoliczności od niego niezależnych. Jeśli pracownikowi nie uda się tego zrobić przed sądem, będzie musiał zapłacić odszkodowanie. 
 
Autor: Jakub Wiewióra, aplikant radcowski w Kancelarii Prawa Pracy "Wojewódka i Wspólnicy" Sp. k.
 
Stan prawny : 13 stycznia 2014 roku
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141)
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12