STRAJK A ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA NA CZAS STRAJKU CZ.2
data publikacji 19-12-2013
Inną metodą zapewnienia pracownika na czas strajku może być próba zatrudnienia pracownika na zastępstwo zgodnie z art. 25 KP. Pracownika na zastępstwo pracodawca może zatrudnić w razie potrzeby zapewnienia zastępstwa za pracownika nieobecnego w pracy w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.
 
W takim wypadku pracodawca może uznać, iż pracownik uczestniczący w strajku nie wykonuje pracy zgodnie z przepisami ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych w wyniku czego jego nieobecność jest usprawiedliwiona, w związku z czym możliwe jest zatrudnienie pracownika na zastępstwo. Takie rozumowanie należy uznać jednak za błędne. Art. 25 KP umożliwia zastępowanie wyłącznie pracowników w czasie ich usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Pracownicy uczestniczący w strajku zgodnie z art. 17 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych powstrzymują się od wykonywania pracy, nie oznacza to natomiast, iż są nieobecni w pracy. W wyniku czego nie dochodzi do usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy w związku z czym pracodawca nie ma możliwości zatrudnienia pracownika na zastępstwo.
 
Mimo wcześniejszego stwierdzenia, brak jest wyraźnego przepisu zabraniającego zatrudniania pracownika na zastępstwo w czasie strajku. Z tego powodu zatrudniania pracownika na zastępstwo za pracownika uczestniczącego w strajku podobnie jak zatrudnianie pracownika tymczasowego na takim samym, a nie tym samym stanowisku należy uznać za próbę obejścia prawa i działanie wbrew celowi ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
 
W związku z powyższym należy stwierdzić, iż pracodawca jest niemal całkowicie pozbawiony możliwości zapewnienia sobie pracowników, którzy zastąpią pracowników uczestniczących w strajku.
 
Autor: Krzysztof Sosnowski, koordynator merytoryczny serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan prawny: 19 grudnia 2013 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
Źródło: http://www.radapracownikow.pl/STRAJK-A-ZATRUDNIENIE-PRACOWNIKA-NA-CZAS-STRAJKU-CZ2,507,baza-wiedzy.html