Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
STRAJK A ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA NA CZAS STRAJKU CZ.!
data publikacji 28-03-2013
Zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych w przypadku zaistnienia sporu zbiorowego i braku możliwości dojścia do porozumienia między pracodawcą a związkami zawodowymi, które wszczęły spór w imieniu reprezentowanych przez siebie pracowników, możliwe jest zorganizowanie strajku. Strajk zgodnie z art. 17 polega na zbiorowym powstrzymywaniu się pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu dotyczącego warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych.
 
Pracodawcy, mimo przeprowadzania w ich zakładzie strajku starają się zapewnić ciągłość produkcji,  z tego powodu podejmują różnego rodzaju działania mające na celu zatrudnienie pracowników (zastępstwa) na czas przeprowadzania strajku.
Ustawodawca jednak przewidział taką możliwość działania pracodawcy i możliwie szczegółowo ograniczył prawo do zatrudniania pracowników na czas strajku.
 
Pierwszym, niemal intuicyjnym pomysłem na zapewnienie pracowników na czas strajku jest zatrudnienie pracowników tymczasowych. Zgodnie z ustawą z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, pracodawca może zatrudniać pracowników tymczasowych będących pracownikami agencji pracy tymczasowej w wyniku czego staje się pracodawcą użytkownikiem. Pamiętać jednak należy, iż celem prowadzenia strajku jest wykorzystanie nacisku na pracodawcę w celu uzyskania (spełnienia) przez pracodawcę roszczeń związków zawodowych. W przypadku, gdy taki pracodawca na mocy odrębnych ustaw mógłby zapewniać sobie na okres strajku innych pracowników, nie byłoby praktycznie możliwe skuteczne przeprowadzenie strajku przez związki. Argument siłowy związku zostałby znacznie złagodzony. Z tego powodu ustawodawca wyraźnie zakazał w art. 8 pkt 2 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, powierzania pracownikom tymczasowym wykonywanie na rzecz pracodawcy, użytkownika pracy na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, w okresie uczestniczenia tego pracownika w strajku. Dzięki takiemu zastrzeżeniu pracownicy są zabezpieczeni przed działaniami zmierzającymi do ominięcia ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. 
Natomiast zakaz powyższy nie dotyczy sytuacji, w której już w czasie sporu zbiorowego i podjęcia strajku pracę wykonują pracownicy tymczasowi.
 
 
Autor: Krzysztof Sosnowski, koordynator merytoryczny serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan prawny 28 marca 2013 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12