Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
SPÓR ZBIOROWY PROWADZONY W CELU POPARCIA INDYWIDUALNYCH ŻĄDAŃ PRACOWNICZYCH
data publikacji 18-10-2012
O możliwości prowadzenia sporu zbiorowego w celu poparcia indywidualnych żądań pracowniczych rozstrzyga art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, wskazuje on mianowicie, iż niemożliwe jest prowadzenie sporu zbiorowego na tle indywidualnych żądań pracowniczych, w przypadku gdy możliwe jest rozstrzygnięcie Spraw indywidualnych, które mogą zostać rozstrzygnięte w postępowaniu przez sądy pracy lub w postępowaniu administracyjnym „Nie jest dopuszczalne prowadzenie sporu zbiorowego w celu poparcia indywidualnych żądań pracowniczych, jeżeli ich rozstrzygnięcie jest możliwe w postępowaniu przed organem rozstrzygającym spory o roszczenia pracowników.”
 
Wskazany przepis nie budzi wątpliwości odnośnie braku możliwości prowadzenia sporu zbiorowego w obronie roszczeń indywidualnego pracownika w momencie, gdy rozstrzygnięcie sporu, możliwe jest w postępowaniu przed organem rozstrzygającym spory o roszczenia pracowników. Nie jest natomiast w pełni wyjaśnione czy jest możliwe udzielenie wsparcia indywidualnemu pracownikowi w postaci prowadzenia sporu zbiorowego w przypadku gdy rozstrzygnięcie, z przyczyn proceduralnych lub materialnoprawnych, nie jest możliwe przed organem rozstrzygającym spory o roszczenia pracowników. Z literalnego brzmienia przepisu wynika, iż w przypadku sporów nieroszczeniowych (pojęcie wprowadzone przez K.W. Barana, Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, op. cit., s. 372-373) we wskazanej sytuacji może być możliwe wsparcie indywidualnego pracownika po przez prowadzenie sporu zbiorowego. Mimo tak skonstruowanego przepisu doktryna prawa pracy jest zgodna, iż nie można w tym przypadku zastosować wykładni literalnej przepisu (co oznacza, że nie można interpretować przepisu wyłącznie w oparciu o jego literalne brzmienie) w tym przypadku należy dokonać wykładni systemowej ( co oznacza, że należy interpretować przepis w oparciu o cały system prawa pracy) w takim wypadku nie jest możliwe uznanie za dopuszczalne prowadzenia sporu zbiorowego we wskazanych przypadkach. Jak wskazuje prof. dr hab. Krzysztof Wojciech Baran „w państwie prawa nie wydaje się możliwym do zaaprobowania spór zbiorowy, którego przedmiotem jest dla przykładu przedawnienie roszczenie pracownika albo co gorsza, roszczenie oddalone na mocy prawomocnego wyroku sądowego.”
 
Autor: Krzysztof Sosnowski, koordynator merytoryczny www.radapracownikow.pl
 
Stan prawny: 03 lutego 2014 roku
Podstawa prawna: ustawa o z dnia 23 maja 1991 r.rozwiązywaniu sporów zbiorowych
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12