Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
SKUTKI NARUSZENIA UMOWY O ZAKAZIE KONKURENCJI PO USTANIU STOSUNKU PRACY CZ.2
data publikacji 20-12-2013
Sytuacja pracownika przy naruszeniu umowy o zakazie konkurencji przez byłego pracodawcę
 
Naruszenie umowy o zakazie konkurencji przez byłego pracodawcę może polegać na niewywiązywaniu się z obowiązku wypłacania pracownikowi odszkodowania, które jest elementem koniecznym umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy i którego minimalną wysokość określa art. 1012 § 3 kodeksu pracy.
 
Zgodnie z art. 1012 § 2 kodeksu pracy, w przypadku niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania, zakaz konkurencji wynikający z umowy przestaje obowiązywać pracownika. Zgodnie z orzecznictwem nie oznacza to jednak, że pracodawca jest zwolniony z obowiązku wypłaty odszkodowania, gdyż ustanie obowiązywania zakazu konkurencji dotyczy tylko zobowiązania pracownika w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, a nie zobowiązania pracodawcy do wypłaty odszkodowania (tak też Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 marca 1999 r., I PKN 35/99 praz w uchwale z 11 kwietnia 2001 r., III ZP 7/01). Aby móc żądać wypłaty umownego odszkodowania pracownik musi jedynie wykazać, że powstrzymał się od działalności konkurencyjnej (tak wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2000 r., I PKN 731/99).  Od następnego dnia po wezwaniu byłego pracodawcy do wypłaty odszkodowania były pracownik ma prawo domagać się wypłaty należnego świadczenia wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę.
 
Termin przedawnienia roszczeń z umowy o zakazie konkurencji
 
Co do roszczenia pracownika o wypłatę umownego odszkodowania, bieg przedawnienia rozpoczyna się w dniu terminu zapłaty odszkodowania. Jeśli taki termin nie został określony bierze się pod uwagę najwcześniejszą datę, w której były pracownik mógł żądać wypłaty odszkodowania, a więc pierwszy dzień po rozwiązaniu umowy o pracę.
 
Bieg terminu przedawnienia roszczenia odszkodowawczego byłego pracodawcy rozpoczyna się w dniu, w którym jego roszczenie o wyrównanie szkody wynikającej z naruszenia zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy stało się wymagalne, tj. wtedy gdy były pracodawca mógł w najwcześniejszym możliwie terminie (art. 120 § 1 KC w związku z art. 300 KP) zażądać od byłego już pracownika wyrównania szkody spowodowanej naruszeniem zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy, a więc od dnia powstania szkody (choćby były pracodawca nie znał dokładnych rozmiarów wyrządzonej mu szkody).
 
Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, umowa o zakazie konkurencji ma charakter umowy prawa pracy, ponieważ pozostawała i wynikała ze stosunku pracy, bez którego nie byłaby zawarta. Konsekwencją takiego stanowiska jest 3-letni, pracowniczy, termin przedawnienia, który ma zastosowanie do roszczeń każdej ze stron umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (tak też wyrok Sądu Najwyższego  z 24 kwietnia 2012 r., I PK 56/12).
 
Autor: Izabela Dziubak, aplikantka radcowska w Kancelarii Prawa Pracy „Wojewódka i Wspólnicy” Sp.k.
 
Stan prawny: 06 lutego 2014 roku
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141): art. 1011 - 1014
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93): art. 361, art. 471, art. 483 – 484, art. 491
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12