Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
PRACOWNIK NIE MOŻE ODMÓWIĆ WYKORZYSTANIA ZALEGŁEGO URLOPU
data publikacji 26-11-2013
Zgodnie z regułą wyrażoną w art. 161 Kodeksu pracy (K.p.) pracodawca ma obowiązek  udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. W praktyce jednak bardzo często pracownicy z różnych przyczyn nie wykorzystują w ciągu roku należnego im urlopu w całości, który w roku następnym staje się urlopem zaległym, który pracodawca musi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego, o czym stanowi wprost art. 168 K.p. Istotne jest, że urlop ten nie musi być wykorzystany w całości do tej daty. Wystarczające jest, aby 30 września był pierwszym dniem udzielonego pracownikowi, zaległego urlopu.
 
Co jednak w sytuacji kiedy pracownik odmawia wykorzystania zaległego urlopu w terminie wskazanym przez pracodawcę na podstawie art. 168 K.p.?
 
W pierwszej kolejności podkreślić należy, że art. 168 K.p. przede wszystkim kładzie na nacisk na obowiązek pracodawcy udzielenia zaległego urlopu, nie zawierają jednocześnie regulacji dotyczącej obowiązku wykorzystania go we wskazanym terminie przez pracownika. W związku z tym należy odpowiedzieć na pytanie czy pracodawca realizując swój obowiązek może jednostronnie skierować pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy.
 
Powyższe zagadnienie było przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego, który w wyroku z dnia 24 stycznia 2006 r. (sygn. akt I PK 124/05) orzekł, iż pracodawca może wysłać zatrudnionego na zaległy wypoczynek, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody.

W uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy wskazał ponadto, że „Brak jest też wystarczających racji, zwłaszcza na gruncie art. 168 K.p., ażeby wymaganą zgodę pracownika wyinterpretować ponad bezpośrednią treść uregulowania normatywnego. Wystarczy w tym kontekście przypomnieć, że prawo do urlopu wypoczynkowego określone jest przepisami o charakterze bezwzględnie obowiązującym i to w odniesieniu do obu stron stosunku pracy. Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w określonym rozmiarze i terminie określonym według ustalonych zasad, a z drugiej strony pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu (por. art. 152 § 2 K.p.) inie może odmówić wykorzystania urlopu udzielonego zgodnie z przepisami prawa pracy”.
 
Autor: Tomasz Jezierski, redaktor serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan prawny: 26 listopada 2013 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.);
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12