Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
PRACODAWCA NIE MUSI UDZIELIĆ PRACOWNIKOWI URLOPU W OKRESIE WYPOWIEDZENIA
data publikacji 04-10-2013
Pracownik złożył pracodawcy oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Już po złożeniu wypowiedzenia pracownik zwrócił się do  pracodawcy z wnioskiem o wykorzystanie w okresie wypowiedzenia 15 dni należnego mu urlopu. Pracodawca odmówił udzielenia urlopu z uwagi na konieczność przekazania stanowiska pracy innego pracownikowi. Czy działanie pracodawcy było prawidłowe?
 
W przedstawionej sytuacji w pierwszej kolejności odnieść należy się do art. 1671 Kodeksu pracy (K.p.), zgodnie z którymw okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. Powyższa regulacja oznacza więc, że podjęcie decyzji, czy udzielić pracownikowi urlopu w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, należy zawsze do pracodawcy. Powyższe uprawnienie przysługuje niezależnie od tego, kto złożył wypowiedzenie, tj. pracownik czy pracodawca oraz jak długi jest okres wypowiedzenia umowy. Ważne jest jednak, by okres, bieg wypowiedzenia już się rozpoczął. Zgoda pracownika bądź jej brak nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia. Powyższe potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 kwietnia 2011 r. (sygn. akt II PK 302/10), w którym orzeczono, iż „udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia zależne jest jedynie od woli pracodawcy, której pracownik nie może się sprzeciwić”.
 
Pracodawca podejmujący decyzji o nieudzieleniu pracownikowi urlopu w okresie wypowiedzenia umowy o pracę musi pamiętać również, że spowoduje to zastosowanie art. 171 § 1 K.p., zgodnie z którym w następstwie niewykorzystania przysługującego urlopu  w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracownik należy wypłacić ekwiwalent.  
 
Autor: Tomasz Jezierski, redaktor serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan prawny: 04 października 2013 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12