Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
PPE A PRZEJĘCIE CZĘŚCI PRACOWNIKÓW
data publikacji 31-08-2012
W przypadku, gdy Pracodawca A przejmuje na podstawie art. 23(1) Kodeksu pracy (dalej: KP) grupę pracowników od Pracodawcy B i jest to przejęcie części zakładu pracy w rozumieniu przepisów KP, przejmowani pracownicy Pracodawcy B stają się z mocy prawa pracownikami Pracodawcy A . Jednakże, w przypadku, gdy zarówno przez Pracodawcę A, jak i przez Pracodawcę B prowadzone są Pracownicze Programy Emerytalne (dalej: PPE) i pomimo przejęcia grupy pracowników od Pracodawcy B, Pracodawca ten będzie nadal prowadził dotychczasowe PPE dla pozostałych pracowników. Powyższe oznacza, że PPE będzie funkcjonowało w dalszym ciągu w pozostałej, nieprzejętej przez Pracodawcę A części zakładu pracy Pracodawcy B. W takim przypadku, byli pracownicy Pracodawcy B, którzy staną się już po przejęciu pracownikami Pracodawcy A, będą mieli prawo przystąpić do PPE prowadzonego przez Pracodawcę A na zasadach określonych umową zakładową funkcjonującą u Pracodawcy A. Natomiast środki zgromadzone przez przejętych pracowników w PPE u Pracodawcy B będą mogły tam pozostać do czasu ich wypłaty lub też zostać przeniesione do PPE funkcjonującego u Pracodawcy A poprzez dokonanie wypłaty transferowej (art. 42 i 43 uPPE).
 
Jednocześnie, w przypadku przejścia również części zakładu pracy dla pracowników, którzy byli objęci PPE, największe znaczenie będzie miało to, czy nowy pracodawca wstąpi w miejsce dotychczasowego nie tylko w przypadku indywidualnych umów o pracę, ale także w przypadku PPE (wówczas będzie miał zastosowanie art. 7 ustawy o pracowniczych programach emerytalnych pozwalający na prowadzenie przez jednego pracodawcę czasowo dwóch odrębnych PPE). W przypadku natomiast , gdy przejmowani są pracownicy, nawet jako zorganizowana część zakładu pracy, nieposiadająca jednak statusu oddzielnego pracodawcy ujawnionego w rejestrze prowadzonym przez Organ Nadzoru,  która nie ma struktury wielopracodawczej , pracownicy mogą żądać rekompensaty za świadczenie (składki odprowadzane w wysokości 7%), które z uwagi na swoją naturę nie może podążać za przejmowanym pracownikiem. Natomiast roszczenie o wypłatę składki jest nieprzenoszalne z uwagi na swoją naturę na nowego pracodawcę i z tego względu pracownikowi przejmowanemu od Pracodawcy 2 nie przysługuje automatycznie, na podstawie przepisów uPPE składka w wysokości obowiązującej w PPE u dawnego Pracodawcy.
 
Autor: Anna Wijkowska, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy "Wojewódka i Wspólnicy" Sp. k. 
 
Stan prawny: 03 lutego 2014 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12