Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
POTRĄCENIE KARY PORZĄDKOWEJ PIENIĘŻNEJ A UPŁYW CZASU
data publikacji 16-02-2016
W jakim czasie pracodawca potrąci nałożoną na mnie karę pieniężną?
 
 
Porównanie art. 108 § 3 i art. 112 § 3 Kodeksu pracy w zakresie możliwości potrącenia kar pieniężnych, daje podstawy do twierdzenia, iż potrącenie tej kary następuje z najbliższego płatnego wynagrodzenia pracownikowi po dacie ukarania.
 
W świetle art. 108 § 3 Kodeksu pracy kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty. Natomiast z przepisu art. 112 § 3 K.p. wynika, iż w przypadku uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia tej kary przez Sąd pracy, pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość kwoty tej kary. Porównanie treści tych dwóch przepisów oznacza, iż kara pieniężna jest potrącana niemalże natychmiast z wynagrodzenia pracownika, skoro w przypadku jej uchylenia jej równowartość podlega zwrotowi przez pracodawcę. Precyzując to twierdzenie można powiedzieć, iż kara pieniężna powinna być potrącona z pierwszego możliwego wynagrodzenia do wypłaty pracownikowi, po dniu jej udzielenia. W tym miejscu należy rozważyć kilka przypadków. Art. 85 K.p. stanowi, iż wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Przy czym wynagrodzenie płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu jednak nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Wobec tego po pierwsze możliwa jest wypłata wynagrodzenia w terminach krótszych niż jeden miesiąc (np. tygodniowo) a po drugie możliwe jest ustalenie płatności wynagrodzenia z góry (tak też Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 sierpnia 1999 r., sygn. akt: I PKN 191/99). W konsekwencji w zależności od terminu i sposobu płatności wynagrodzenia kara pieniężna nie zawsze będzie potrącona z wynagrodzenia przysługującego za pracę wykonaną w danym miesiącu. Jedyną zasadą jest to, iż kara pieniężna powinna być potrącona z najbliższego płatnego wynagrodzenia pracownikowi po dacie ukarania. Dla przykładu gdy pracownika ukarano 2 maja 2010 r. a jego wynagrodzenie jest płatne z góry do pierwszego każdego miesiąca, to karę pieniężną pracodawca potrąci z wynagrodzenia płatnego w dniu 1 czerwca 2010 r. za pracę, która ma być wykonana w miesiącu czerwcu. Jeśli natomiast  wynagrodzenie było by płatne miesięcznie do 10 – tego każdego miesiąca z dołu, to kara udzielona 2 maja 2010 r. została by potrącona z wynagrodzenia płatnego 10 maja 2010 r. za pracę wykonaną w miesiącu kwietniu. Analogicznie jest w przypadku wynagrodzenia płatnego w terminach krótszych niż miesięczne.
 
Autor: Grzegorz Trejgel, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k.
 
Stan prawny: 16 lutego 2016 roku
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12