Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
POTRĄCENIE KARY PIENIĘŻNEJ Z MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ
data publikacji 10-11-2015
Pytanie: Czy pracodawca może potrącić karę pieniężną jeśli zarabiam minimalne wynagrodzenie za pracę?
 
Odpowiedź:  Tak, co do zasady pracodawca może potrącić karę pieniężną z minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 
 
Kodeks pracy zawiera w Dziele trzecim Rozdziale drugim przepisy mające na celu ochronę wynagrodzenia za pracę.  Intencją ustawodawcy było zapewnienie pracownikowi uzyskiwanie dochodu także w sytuacjach umożliwiających potrącenie niektórych należności pracodawcy jak i osób trzecich. Przepisem, który wskazuje jakie należności podlegają potrąceniu bez zgody pracownika jest art. 87 K.p., według którego z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu obciążeń publicznoprawnych, tzn. składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczek na podatek dochodowy, można potrącić we wskazanej kolejności jedynie należności takie jak:
1)  sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
2)  sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
3)  zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
4)  kary pieniężne przewidziane w art. 108.
 
Ponadto jeśli chodzi o egzekucję świadczeń alimentacyjnych, pracownikowi można potrącić kwotę do wysokości trzech piątych wynagrodzenia. Natomiast w przypadku egzekucji innych należności lub zaliczek pieniężnych, pracownikowi powinna pozostać co najmniej połowa wynagrodzenia. Przy czym, jeżeli dojdzie do kumulacji tytułów, na podstawie których dokonuje się potraceń to potrącenia, o których mowa w pkt 2 i 3, nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami, o których mowa pkt 1 - trzech piątych wynagrodzenia.
 
Zgodnie z art. 87 § 4 K.p. kary pieniężne potrąca się w granicach określonych w art. 108 K.p. niezależnie od ograniczeń, o których mowa powyżej. (kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty).
 
Jednocześnie ustawodawca w art. 871 K.p. przewidział kwotę wolną od potrąceń.  Mianowicie w zależności od tytułu z jakiego potrąca się kwoty z wynagrodzenia za pracę, kwota wolna  jest różna, ale zawsze jest odniesiona do minimalnego wynagrodzenia za pracę netto, tj. 1032,34 zł w 2011 r. (przy założeniu podstawowych kosztów pracy i kwoty wolnej od podatku).  W świetle rzeczonego przepisu wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego netto w przypadku potrącania sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, 75 % takiego wynagrodzenia przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi oraz 90 % takiego wynagrodzenia przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 K.p. W konsekwencji w przypadku nałożenia kary lub kar pieniężnych z wynagrodzenia przysługującego bezpośrednio po ich nałożeniu pracodawca nie może potrącić kwoty, która by powodowała obniżenie wynagrodzenie minimalne pracownika netto do poziomu niższego niż 929,11 zł (przy założeniu podstawowych kosztów pracy i kwoty wolnej od podatku). Ponadto podkreślić należy, iż w przypadku potrąceń sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, brak jest kwoty wolnej od potrąceń odniesionej do minimalnego wynagrodzenie za pracę. Jedynym ograniczeniem jest kwota potrącenia, która nie może być wyższa od trzech piątych wynagrodzenia. W konsekwencji w takim przypadku, jeżeli dojdzie do potrącenia z powyższego tytułu w maksymalnej wysokości, a pracownik osiąga minimalne wynagrodzenie za pracę (potrącenie w wysokości 619,40 zł), to wysokość wynagrodzenie do wypłaty pracownikowi wyniesie mniej niż 90 % minimalnego wynagrodzenia za pracę (412,94 zł). Oznaczać to będzie niemożność potrącenia kary pieniężnej w powyższym przypadku.
 
 
Autor: Grzegorz Trejgel, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k.
 
Stan prawny: 10 listopada 2015 roku
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12