Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
PODSTAWY PRAWNE I OBOWIĄZEK TWORZENIA ZFŚS ORAZ PPE
data publikacji 10-12-2012
Podstawą prawną dla tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, która w art. 3 ust 1 wprowadza zasadę tworzenia tego rodzaju funduszy u pracodawców zatrudniających, co najmniej 20 pracowników. Jednakże obowiązek tworzenia funduszu nie jest bezwzględny. Może on być bowiem uchylony jeśli przepisy zakładowego prawa pracy stanowią o nietworzeniu u danego pracodawcy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej ZFSŚ). Możliwość taka istnieje, jeśli na odpowiedni zapis zgodzą się organizacje związkowe działające u danego pracodawcy.
 
Natomiast inaczej wygląda sytuacja w przypadku pracowniczych programów emerytalnych (dalej PPE) tworzonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, które z definicji są dobrowolnym świadczeniem pracodawcy na rzecz pracowników. Należy podkreślić, iż brak jest – w obecnym stanie prawnym – obowiązku wynikającego z powszechnego prawa, tworzenia takiego programu przez pracodawcę.

W praktyce jednakże obowiązek taki może wynikać z zakładowego prawa pracy np. z zapisów zawartych w zakładowym układzie zbiorowym pracy czy regulaminie wynagradzania obwiązującym u danego pracodawcy. Porównując więc obydwie instytucje można stwierdzić, iż zasadniczo ZFSŚ oraz PPE są o tyle podobne, iż ich oferowanie przez pracodawcę nie jest bezwzględnym obowiązkiem pracodawcy, jednakże w przypadku PPE niezbędna jest zgoda pracodawcy na utworzenie PPE, gdyż strona społeczna nie jest w stanie samodzielnie zmusić pracodawcy to utworzenia PPE, natomiast w przypadku ZFŚS jest co do zasady odwrotnie to jest, możliwość nie tworzenia funduszu wymaga zgody strony społecznej. Implikacją powyższego stanu prawnego jest fakt, iż dzisiaj ZFŚS są praktycznie powszechną praktyką u pracodawców zatrudniających w Polsce co najmniej 20 pracowników, a liczba PPE oscyluje około 1,200 programów, co stanowi miedzy 1% a 2% pracodawców w Polsce.

autor: dr Marcin Wojewódka, radca prawny „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k.

stan prawny 10 grudnia 2012 roku
podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych
ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12