Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
OGRANICZENIE BIERNEGO PRAWA WYBORCZEGO DO RADY PRACOWNIKÓW
data publikacji 09-09-2013
Jedną z form reprezentacji pracowników wobec pracodawcy są rady pracowników. Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji bierne prawo wyborcze nie przysługuje pracownikowi kierującemu jednoosobowo zakładem pracy, jego zastępcy, pracownikowi wchodzącemu w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy, głównemu księgowemu, radcy prawnemu oraz pracownikowi młodocianemu.
W praktyce często pojawiają się wątpliwości czy zakaz ustanowiony w powołanym przepisie obejmuje wszystkich pracowników sprawujących funkcje kierownicze w zakładzie pracy?
 
Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, w art. 9 ust. 3 posługuje się pojęciem „pracownika wchodzącego w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy”.  W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż ustawodawca posłużył się sformułowaniem „organ kolegialny”, co oznacza strukturę wieloosobową, której członkowie wspólnie podejmują decyzję. Drugim elementem składowym  komentowanej definicji jest „zarządzanie zakładem pracy” przez organ kolegialny, co oznacza, że musi on posiadać kompetencję do podejmowania decyzji dotyczących działalności całego przedsiębiorstwa a nie tylko jego wyodrębnionych komórek organizacyjnych.  
 
Powyższe pozwala stwierdzić, iż w przypadku spółek kapitałowych „kolegialnym organem zarządzającym zakładem pracy” jest przede wszystkim zarząd, co w praktyce oznacza, iż pracownicy wchodzący w jego skład są z mocy prawa pozbawieniu biernego prawa wyborczego do rady pracowników.  
 
Wyłączenie określone w art. 9 ust. 3 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji nie dotyczy więc pracowników kierujących jednoosobowo pozostałymi wyodrębnionymi komórkami organizacyjnymi pracodawcy (pod warunkiem jednak, że nie są oni jednocześnie członkami zarządu).
 
W tym miejscu przypomnieć należy również o jeszcze innym ograniczeniu biernego prawa wyborczego do rady pracowników dotyczącego okresu zatrudnienia u pracodawcy a więc odnoszącego skutek wobec wszystkich pracowników. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji bierne prawo wyborcze przysługuje pracownikowi, który przepracował u pracodawcy nieprzerwanie co najmniej rok, chyba że pracodawca działa krócej. Użyte przez ustawodawcę sformułowanie "nieprzerwany staż pracy" oznacza, iż jakakolwiek przerwa między okresami zatrudnienia pracownika u pracodawcy powoduje ponowne rozpoczęcie liczenia rocznego okresu zatrudnienia. Należy przyjąć, iż zatrudnienie na podstawie następujących po sobie kolejnych umów o pracę (np. umowa na okres próbny, umowa na czas określony, a następnie umowa na czas nieokreślony), sumuje się i składa na nieprzerwany staż pracy u danego pracodawcy.
 
Autor: Tomasz Jezierski, redaktor serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan prawny: 9 września 2013 roku
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. Nr 79, poz. 550 z późn. zm.)
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12