OCHRONA INTERESÓW PRACODAWCY W CZASIE STRAJKU
data publikacji 20-12-2013
Pracodawca w razie strajku nie posiada żadnych szczególnych uprawnień, które pozwoliłyby mu uniknąć negatywnych skutków strajku. Ustawodawca przewidział jedynie uprawnienia dla kierownika zakładu pracy. Nie może być on w czasie strajku ograniczony w pełnieniu obowiązków i w wykonywaniu uprawnień w odniesieniu do pracowników nie biorących udziału w strajku oraz w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony mienia zakładu i nieprzerwanej pracy tych obiektów, urządzeń i instalacji, których unieruchomienie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego lub przywrócenia normalnej działalności zakładu.
 
Oznacza to, iż pracownicy biorący udział w strajku mimo uprawnienia do zaprzestania świadczenia pracy mają obowiązek współdziałać z kierownikiem zakładu we wskazanym zakresie. Taki obowiązek dotyczy przede wszystkim organizatorów strajku, którzy to powinni przygotować regulaminy strajkowe, w ramach których będą określone warunki i zasady prowadzenia strajku, które zapewnią nienaruszanie uprawnień kierownika zakładu oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa.
 
Wskazane uprawnienie nie stanowi jednak uprawnienia pracodawcy do żądania przerwania strajku w razie możliwości wystąpienia niepowetowanych strat finansowych w wynikłych np. z przestoju produkcji. Uprawnienie to w głównej mierze dotyczy przeciwdziałania wystąpienia sytuacji, które mogłyby zagrażać życiu lub zdrowiu ludzkiemu. Natomiast przywrócenie normalnej działalności zakładu dotyczy wyłącznie wyjątkowych sytuacji jak np. wygaszenie pieca hutniczego.
 
Autor: Krzysztof Sosnowski, koordynator merytoryczny serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan Prawny: 20 grudnia 2013 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
Źródło: http://www.radapracownikow.pl/OCHRONA-INTERESOW-PRACODAWCY-W-CZASIE-STRAJKU,553,baza-wiedzy.html