Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
OCHRONA FINANSÓW ZFŚS PRZED PRACODAWCĄ
data publikacji 05-12-2013
Pracodawca po dokonaniu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych mimo, iż w praktyce nie traci własności środków przelanych na indywidualne konto ZFŚS (najczęściej odrębne subkonto pracodawcy), to traci prawo do swobodnego dysponowania tymi środkami.
 
Utrata swobodnej kontroli nad tymi środkami uzasadnia prawo pracodawcy do uwzględnienia wysokości odpisu podstawowego w kosztach.
Mimo, iż pracodawca zgodnie z ustawą z art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, przy rozporządzaniu środkami funduszu jest ściśle związany postanowieniami Regulaminu ZFŚS to jako administrator funduszu w praktyce może swobodnie dysponować jego środkami. W związku z takim uprawnieniem dochodzi często do błędów bądź też nadużyć pracodawcy który wydatkuje środki funduszu w wyniku błędnej interpretacji Regulaminu ZFŚS bądź dokonuje wręcz swoistej malwersacji po przez finansowanie swojej bieżącej działalności ze środków funduszu. W celu ochrony socjalnych interesów pracowników przed błędami bądź nadużyciami pracodawcy ustawodawca wyposażył związki zawodowe między innymi w uprawnienia kontrolne. Pracodawca powinien konsultować każdy wydatek z funduszu z przedstawicielami związków zawodowych, takie uprawnienie nie daje pełnej ochrony przed działaniami pracodawcy, gdyż niezależnie od woli związków to do pracodawcy należy decyzja o wydatkowaniu środków ZFŚS. Taka kontrola przeciwdziała wyłącznie ewentualnym błędom pracodawcy nie ma natomiast możliwości powstrzymać go w razie kierowania się złą wolą. W razie wydatkowania środków ZFŚS w sposób niezgodny z prawem bądź w razie próby uniknięcia obowiązku przekazania odpisu podstawowego, związkom zawodowym przysługuje prawo do wystąpienia przeciwko pracodawcy z roszczeniem o zwrot Funduszowi środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami ustawy lub o przekazanie należnych środków na Fundusz. Taki środek pozwala odzyskać ZFŚS jego fundusze nawet w sytuacji gdy wolą pracodawcy jest spożytkowanie jego środków w sposób całkowicie dowolny.
 
W znacznie gorszej sytuacji są pracownicy  w zakładach pracy, w których nie działają związki zawodowe. Ustawodawca nie przewidział żadnego alternatywnego roszczenia dla innych organizacji pracowniczych w celu możliwości ochrony interesów socjalnych pracowników. W takim wypadku jedynym środkiem zaradczym jest odpowiedzialność wykroczeniowa przewidziana w art. 12a Ustawy zgodnie z którą Państwowa Inspekcja Pracy uprawniona jest do ścigania naruszeń ustawy pod karą grzywny. Mimo to PIP nie jest uprawnione ani żaden inny organ państwowy do zobligowania pracodawcy do zwrotu niewłaściwie wydatkowanych funduszy bądź też do przekazania odpisu podstawowego na fundusz. Wydaje się zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 3 Ustawy możliwe jest wytoczenie przeciwko pracodawcy roszczenia zgodnie ze wskazanym przepisem nie tylko przez zakładowa organizacja związkowa ale także w przypadku, gdy taki nie działa, także przez związki zawodowe do których pracownicy zwrócą się o reprezentowanie ich praw i interesów zbiorowych podobnie jak w przypadku art. 3 ust. 4 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Ponadto należy zauważyć, iż Ustawodawca w ustawie wyraźnie rozróżnia pojęcia „Związki zawodowe” i „zakładowe organizacje związkowe” związku z czym wolą Ustawodawcy było umożliwienie dochodzenia przez pracowników  swoich praw także za pośrednictwem związków zawodowych które nie muszą działać u danego pracodawcy.
 
Autor: Krzysztof Sosnowski, koordynator merytoryczny serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan Prawny: 05 grudnia 2013 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12