Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
OBLICZANIE URLOPU PROPORCJONALNEGO U NOWEGO PRACODAWCY CZ.2
data publikacji 19-12-2013
Szczegółową regulację w zakresie wymiaru urlopu po zmianie pracodawcy zawiera art. 151K.p. dotyczący kwestii urlopów proporcjonalnych. Powołany przepis w § 1 ust. 2 stanowi,  że pracownikowi, z którym stosunek pracy ustał w ciągu roku kalendarzowego, u kolejnego pracodawcy urlop przysługuje w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego - w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego, lub w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym - w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.
 
Rozważmy następujący przykład:
Pracownik w danym roku od 1 stycznia do 31 lipca był zatrudniony u jednego pracodawcy, u którego przysługiwało mu prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego.
Na dzień rozwiązania stosunku pracy pracownikowi przysługiwał urlop proporcjonalny do okresu zatrudnienia w danym roku, wynoszącego 7 miesięcy, obliczony w następujący sposób:
7/12 x 26 = 15,16 dnia (16 dni po zaokrągleniu)
 
Do dnia rozwiązania stosunku pracy pracownik wykorzystał 14 dni urlopu, za 2 pozostałe dni otrzymał ekwiwalent pieniężny. Z dniem 1 października pracownik rozpoczął pracę u kolejnego pracodawcy, do którego po miesiącu pracy złożył wniosek o wykorzystanie pozostałych 10 dni urlopu. Nowy pracodawca odmówił udzielenia urlopu argumentując, że jest on pozbawiony podstawy prawnej.
W przedstawionej sytuacji zastosowanie znajdzie reguła obliczania urlopu nowego pracownika proporcjonalnie do okresu zatrudnienia u aktualnego pracodawcy do końca roku. Oznacza to więc, że pracownikowi należy naliczyć urlop za 3 miesiące z wymiaru 26 dni, w następujący sposób, pamiętając, że kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu, jaki przysługuje pracownikowi w danym roku, a miesiąc niepełny zaokrągla się do pełnego miesiąca:
3/12 x 26 = 6,5 dnia (7 dni po zaokrągleniu)
 
Oznacza to więc, że jeżeli w tym samym roku pracownik podejmie pracę u innego pracodawcy, będzie mu przysługiwał urlop wypoczynkowy również w wymiarze tylko i wyłącznie proporcjonalnym do okresu „nowego” zatrudnienia w danym roku kalendarzowym, do którego nie dolicza się urlopu niewykorzystanego u poprzedniego pracodawcy.
 
Pamiętać należy również o sytuacji, w której pracownik z uwagi na upływ okresu 10-letniego stażu pracy nabywa prawo do większego wymiaru urlopu. W razie zamiany pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego decydujące znaczenie ma tutaj okoliczność w trakcie którego zatrudnienia nastąpiło zwiększenie wymiaru urlopu. Jeżeli w trakcie zatrudnienia u nowego pracodawcy pracownik przekroczył wymagany staż pracy, urlop proporcjonalny musi zostać już obliczony na podstawie zwiększonego wymiaru 26 dni, niezależnie od tego, że u poprzedniego pracodawcy pracownik miał prawo jedynie do 20 dni urlopu. Pracownicy muszą jednak pamiętać, że zwiększenie wymiaru urlopu nie powoduje, że u nowego pracodawcy nabywają automatycznie prawo do 6 dni dodatkowego urlopu. Urlop wypoczynkowy będzie im przysługiwał w dalszym ciągu w wymiarze proporcjonalnym, jedynie obliczonym na podstawie zwiększonego wymiaru.  
 
Autor: Tomasz Jezierski, redaktor serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan prawny: 19 grudnia 2013 roku
Podstawa prawna:Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.)
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12