Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
OBLICZANIE URLOPU PROPORCJONALNEGO U NOWEGO PRACODAWCY CZ.1
data publikacji 25-09-2013
Często zdarza się, że pracownik zmieniający pracodawcę w ciągu roku, przed rozwiązaniem poprzedniej umowy o pracę nie wykorzystuje należnego mu urlopu w całości oraz nie otrzymuje z tego tytułu ekwiwalentu. W niniejszym artykule znajdzie się odpowiedź na pytanie czy pracownik ma prawo wykorzystania zaległego urlopu u nowego pracodawcy?
 
Odpowiadając na wyżej przedstawione pytanie należy w pierwszej kolejności, wskazać, że Kodeks pracy przyjmuje zasadę udzielania urlopu przez pracodawcę, u którego pracownik uprawniony do urlopu wypoczynkowego jest aktualnie zatrudniony. Celem tych regulacji jest bowiem obciążenie wszystkich pracodawców zatrudniających pracownika w danym roku kalendarzowym wymiarem urlopu odpowiadającym okresowi zatrudnienia u każdego z nich.
 
Regułę ogólną w tym zakresie zawiera art. 171 § 1 Kodeksu pracy (K.p.), który stanowi, że w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Podkreślić w tym miejscu należy również, że w przypadku gdy w trakcie roku kalendarzowego pracownikowi uprawnionemu do urlopu ustaje dany stosunek pracy, to przysługuje mu u dotychczasowego pracodawcy w tym roku urlop tylko i wyłącznie
w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego właśnie pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed jego ustaniem pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub wyższym wymiarze.
 
Z treści powołanego przepisu wynika więc pośrednio, że nowy pracodawca nie przejmuje obowiązku udzielenia urlopu wypoczynkowego, do którego pracownik nabył prawo u poprzedniego pracodawcy, chociażby stosunek pracy u dotychczasowego pracodawcy został rozwiązany na mocy porozumienia stron indywidualnego stosunku pracy lub w wyniku porozumienia pracodawców.
 
 
Autor: Tomasz Jezierski, redaktor serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan prawny: 25 września 2013 roku
Podstawa prawna:Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.)
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12