Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
NOWE WZORY PISM
data publikacji 14-01-2013
Procedura rozwiązywania sporów zbiorowych przewidziana w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych jest niezwykle sformalizowanym procesem.  Niedopełnienie pewnych procedur może skutkować brakiem możliwości dochodzenia w drodze danego postępowania roszczeń skierowanych przez  organizację związkową do pracodawcy. W serwisie członkowie organizacji związkowych i rad pracowników znajdą niezbędne w procesie rozwiązywania sporów zbiorowych wzory pism, których zastosowanie maksymalnie minimalizuje możliwość popełnienia błędów formalnych.
 
Od dzisiaj w bazie SPORY ZBIOROWE można znaleźć nowe wzory pism. Należą do nich:
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O POWOŁANIU WSPÓLNEJ REPREZENTACJI W PROWADZENIU SPORU ZBIOROWEGO (RESPEKTOWANIE PRAW I WOLNOŚCI ZWIĄZKOWYCH),  pomocne  podczas powoływania  wspólnej  reprezentacji w prowadzeniu sporu zbiorowego. Zawiera informacje, kiedy prowadzone mogą być spory zbiorowe jak również wskazówki dotyczące  ich organizacji. Opisane są kwestie mediacji, strajku i arbitrażu. Znaleźć można też szczegółowy opis sposobu wypełnienia wzoru pisma.
 
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O POWOŁANIU WSPÓLNEJ REPREZENTACJI W PROWADZENIU SPORU ZBIOROWEGO (ZACHOWANIE DOTYCHCZASOWYCH WARUNKÓW WYNAGRADZANIA),  stosowane w sytuacji powołania wspólnej reprezentacji w celu zachowania dotychczasowych warunków wynagradzania. Pismo zawiera informacje dotyczące praw zarówno pracowników jak i pracodawcy podczas prowadzenie sporu zbiorowego jak również wskazówki dotyczące ustalania mediatora, jego wynagrodzenia jak również kwestie dotyczące arbitrażu czy strajku. Znaleźć  tu również można sposób wypełnienia wzoru pisma.
 
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O POWOŁANIU WSPÓLNEJ REPREZENTACJI W PROWADZENIU SPORU ZBIOROWEGO W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH – PPE, zawierające  informacje przydatne podczas powoływania mediatora, stosowania arbitrażu czy wszczynaniu strajku. Znajduje się tu również informacja o sposobie wypełnienia danego pisma.
 
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O POWOŁANIU WSPÓLNEJ REPREZENTACJI W PROWADZENIU SPORU ZBIOROWEGO W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH zawierające informacje przydatne przy nawiązywaniu takich sporów -  kwestia mediacji, arbitrażu jak również strajku. Znaleźć tu też można odpowiednie przepisy dotyczące tworzenia i dysponowania  środkami z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.  Zawarta jest też informacja o sposobie wypełnienia pisma.
 
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O POWOŁANIU WSPÓLNEJ REPREZENTACJI W PROWADZENIU SPORU ZBIOROWEGO W ZAKRESIE ZAPRZESTANIA, OGRANICZENIA ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH, wykorzystywane podczas sporów zbiorowych dotyczących zaprzestania lub ograniczenia zwolnień grupowych. Znaleźć można tu przydatne informacje dotyczące praw pracowników w takich przypadkach. Jest też informacja jak dany wzór można wypełnić.  
 
WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA W PRZEDMIOCIE STRAJKU (GŁOSOWANIE JAWNE),  wykorzystywane przy głosowaniach poprzedzających organizację strajku. W zakładce możemy znaleźć informacje dotyczące warunków jakie muszą być spełnione podczas głosowania jawnego. Znajduje się tu również sposób wypełnienia wzoru pisma jak i jego wykorzystania. 
 
WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA W PRZEDMIOCIE STRAJKU (GŁOSOWANIE TAJNE), zawiera informacje dotyczące warunków jakie muszą być spełnione podczas głosowania tajnego. Znaleźć tu  też można odpowiednie przepisy dotyczące sporów zbiorowych (wyciąg).
 
WZÓR PISMA Z PODTRZYMANIEM ŻĄDAŃ W ZAKRESIE NIE POGARSZANIA WARUNKÓW PRACY I WSZCZĘCIEM MEDIACJI (SPÓR ZBIOROWY), czyli informacje na temat wszczynania mediacji podczas sporu zbiorowego  dotyczącego nie pogarszania warunków pracy, powoływaniu mediatora, warunkach,  jakie muszą być spełnione przy jego wybieraniu.  
 
WZÓR PISMA Z PODTRZYMANIEM ŻĄDAŃ W ZAKRESIE POPRAWY WARUNKÓW WYNAGRADZANIA I WSZCZĘCIEM MEDIACJI (SPÓR ZBIOROWY), dotyczący sposobu prowadzenia sporu zbiorowego w celu podtrzymania żądań w zakresie poprawy warunków wynagradzania. Informacje o dokonywaniu wyboru mediatora – kto nim może być, prawa i obowiązki mediatora. 
 
WZÓR PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI, wyszczególniający kwestie, w wyniku których do porozumienia nie doszło na etapie rokowań.
 
WZÓR POROZUMIENIA (SPÓR ZBIOROWY – PRAW I WOLNOŚCI ZWIĄZKOWYCH PRACOWNIKÓW), dotyczące podstawowych wolności człowieka związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem związków zawodowych. 
 
WZÓR POROZUMIENIA (ZAKOŃCZENIE ROKOWAŃ – WARUNKI PRACY I PŁACY), sporządzany  w przypadku zakończenia sporu zbiorowego prowadzonego między pracodawcą a organizacjami związkowymi. 
 
WZÓR POROZUMIENIA W SPRAWIE SPORU ZBIOROWEGO W ZAKRESIE POPRAWY WARUNKÓW PRACY (ZAKOŃCZENIE MEDIACJI),  porozumienie sporządzane w przypadku zakończenia sporu zbiorowego prowadzonego między pracodawcą a organizacjami związkowymi, określające  zobowiązania jakie zostały nałożone zarówno na pracodawcę jak i na organizacje związkowe.
 
WZÓR POROZUMIENIA (ZAKOŃCZENIE ROKOWAŃ), sporządzane  w przypadku zakończenia sporu zbiorowego prowadzonego miedzy pracodawcą a organizacjami związkowymi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12