Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
NOWE PISMA W DZIALE RADY PRACOWNIKOW
data publikacji 17-01-2013
Pojęcie Rady Pracowników wprowadzone jest przez polskiego ustawodawcę, w ustawie o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji z dnia 7 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 79, poz. 550). Ustawa ta została uchwalona w wyniku implementacji Dyrektywy 2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.3.2002 r., ustanawiającej ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej.
 
Poniższe wzory będą przydatne w codziennej działalności Rad Pracowników. 
WZÓR UCHWAŁY RADY PRACOWNIKÓW W/S ZŁOŻENIA WNIOSKU DO SĄDU O NAKAZANIE PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE STANU, STRUKTURY I PRZEWIDYWANYCH ZMIAN ZATRUDNIENIA ORAZ DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UTRZYMANIE POZIOMU ZATRUDNIENIA czyli wniosek składany przez Radę Pracowników w celu uzyskania informacji na temat stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz o działaniach  mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia. Pismo zawiera informacje prawne na temat funkcjonowania Rady Pracowników, wskazówki dotyczące sposobu podjęcia uchwały.
 
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O UCHYLANIU SIĘ PRZEZ PRACODAWCĘ OD PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI I SYTUACJI EKONOMICZNEJ PRACODAWCY ORAZ PRZEWIDYWANYCH W TYM ZAKRESIE ZMIAN – dokument pomocny podczas składania zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o braku informacji od pracodawcy o jego zakresie działalności i sytuacji ekonomicznej oraz przewidywanych w tym zakresie zmian.
 
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O BRAKU KONSULTACJI W ZAKRESIE PODJĘTYCH DZIAŁAŃ POWODUJĄCYCH ISTOTNE ZMIANY W ORGANIZACJI PRACY LUB PODSTAWACH ZATRUDNIENIA, pismo pomocne podczas składania zawiadomienia do Państwowej Inspekcji Pracy  o braku konsultacji w zakresie podjętych działań przyczyniających się do istotnych zmian w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.
 
WZÓR UCHWAŁY RADY PRACOWNIKÓW W/S OSTATECZNEGO WEZWANIA PRACODAWCY DO PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI I SYTUACJI EKONOMICZNEJ PRACODAWCY ORAZ PRZEWIDYWANYCH W TYM ZAKRESIE ZMIAN jest dokumentem pomocnym podczas uzyskiwania informacji od pracodawcy  o jego zakresie działalności i jego sytuacji ekonomicznej a także przewidywanych w tym zakresie zmian. Zawarte tu są również informacje na temat sposobu wypełnienia pisma jak i podjęcia uchwały.
 
ÓR UCHWAŁY RADY PRACOWNIKÓW W/S OSTATECZNEGO WEZWANIA PRACODAWCY DO PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE DZIAŁAŃ, KTÓRE MOGĄ POWODOWAĆ ISTOTNE ZMIANY W ORGANIZACJI PRACY LUB PODSTAWACH ZATRUDNIENIA. Niniejszy dokument jest  przydatny w sytuacji, gdy Rada Pracowników pragnie otrzymać informacje na temat zakresu działań mogących przyczyniać się do zmian w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia. Zawiera wskazówki na temat jego wypełnienia i podejmowania uchwały.
 
WZÓR UCHWAŁY RADY PRACOWNIKÓW W/S OSTATECZNEGO WEZWANIA PRACODAWCY DO PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE STANU, STRUKTURY I PRZEWIDYWANYCH ZMIAN ZATRUDNIENIA ORAZ DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UTRZYMANIE POZIOMU ZATRUDNIENIA. Dane pismo pomocne jest w sytuacji ostatecznego wezwania pracodawcy do podania informacji w zakresie stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań przyczyniających się do utrzymania poziomu zatrudnienia. Zawierają się w nim również informacje na temat jego wypełnienia jak i podjęcia uchwały.
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12