Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
NALICZANIE SKŁADKI PODSTAWOWEJ NA PPE OD ZASIŁKU MACIERZYŃSKIEGO
data publikacji 04-09-2013
Pracownik przebywa na zasiłku macierzyńskim – kwota zasiłku macierzyńskiego stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jednak składki emerytalne i rentowe są finansowe z Budżetu Państwa – czy powinniśmy od kwoty zasiłku macierzyńskiego naliczać składkę podstawową na PPE?
 
Zgodnie z art. 24 ustawy o PPE składkę podstawową finansuje pracodawca. Kwota wypłacanej składki nie może natomiast przekroczyć 7% wynagrodzenia uczestnika. Z kolei definicja wynagrodzenia została sprecyzowana w art. 2 pkt. 15 ustawy o PPE, zgodnie z którą wynagrodzeniem jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust.1 tej ustawy. Powyższe oznacza, jak wskazano powyżej, iż podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód, o którym mowa w art. 4 pkt 9 tejże ustawy. Natomiast art. 4 pkt 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wskazuje, że poprzez przychody osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy  należy rozumieć przychody zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych, odsyłając tym samym do definicji przychodu ze stosunku pracy określonej w  ustawie roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 12 ust.1 w/w ustawy za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Źródłami przychodów są między innymi przychody ze stosunku pracy czy przychody określone w w/w ustawie jako inne. Zgodnie z art. 20ust. 1 w/w ustawy zasiłki pieniężne z ubezpieczeń społecznych (w tym macierzyński) należą do katalogu innych przychodów, natomiast nie należą do przychodów ze stosunku pracyw rozumieniu art. 12 ust. 1 tejże ustawy. Z uwagi na powyższe, od otrzymywanej przez pracownika kwoty zasiłku macierzyńskiego nie należy naliczać i odprowadzać składki podstawowej na PPE.
 
Autor: Anna Wijkowska, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy "Wojewódka i Wspólnicy" Sp. k.
 
Stan prawny: 4 września 2013 roku
Podstawa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa z dnia 13 października 1998 r.o systemie ubezpieczeń społecznych 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12