Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
MOŻLIWOŚĆ NAŁOŻENIA PRZEZ PRACODAWCĘ INNEJ KARY PORZĄDKOWEJ NIŻ WYMIENIONEJ W KODEKSIE PRACY
data publikacji 11-07-2013
Pytanie: Czy pracodawca może nałożyć na mnie tylko kary porządkowe wskazane w kodeksie  pracy czy też zakładowe prawo pracy może wprowadzać inne rodzaje kary ?
 
Odpowiedź:
Nie, pracodawca nie może udzielić kary porządkowej innej niż przewidzianej w Kodeksie pracy.
 
Odpowiedź na to pytanie ogranicza się do zatrudnienia pracownika na podstawie stosunku pracy, do którego mają jedynie zastosowanie przepisy Kodeksu pracy. W niektórych innych aktach prawnych regulujących stosunki pracy poszczególnych grup zawodowych odpowiedzialność dyscyplinarna lub porządkowa może być rozszerzona. Poza tym katalog kar porządkowych na gruncie przepisów Kodeksu pracy, które pracodawca może nakładać na pracowników jest zamknięty. W konsekwencji pracodawca nie ma możliwości stosowania innych kar niż te, które są wymienione w art. 108 Kodeksu pracy, tzn.: kary nagany, kary upomnienia i kary pieniężnej. W przypadku pracodawcy, zatrudniającego ponad 20 pracowników, zobowiązanego do ustalenia regulaminu pracy, istnieje obowiązek podania informacji o karach stosowanych zgodnie z art. 108 K.p. Nie oznacza, to, iż pracodawca może dowolnie kształtować katalog kar i sposób ich nakładania. Może jedynie doprecyzować za jakie naganne zachowania pracowników będą wymierzane kary porządkowe, ale w ramach  zachowań wskazanych w art. 108 K.p.
Jeśli pracodawca zastosuje wobec pracownika inne kary porządkowe niż te wymienione w art. 108 K.p., popełni wykroczenie przeciwko prawom pracownika (art. 281 pkt. 4 K.p.). Za takie wykroczenie grozi grzywna:
  1. nakładana przez inspektora pracy w formie mandatu karnego - do 1.000 zł lub
  2. orzekana na wniosek inspektora pracy przez sąd - do 5.000 zł.
Z drugiej strony pracodawca może ograniczyć w wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy (regulaminach) stosowanie kar porządkowych np. uznać, iż można zastosować tylko niektóre wskazane w Kodeksie pracy, ograniczyć katalog niepożądanych zachowań uzasadniających nałożenie kary lub zaostrzyć kryteria winy. Także zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego  z dnia 27 marca 2000 r. (sygn. akt: I PKN 564/99)powszechny tryb odwoławczy  od zastosowanej kary porządkowej może być ukształtowany korzystniej dla pracowników w pozakodeksowych źródłach prawa pracy. Powyższe dotyczy także możliwości dokonania takich ustaleń w umowie o pracę. Wynika to z generalnej zasady, iż pracodawca może ukształtować stosunek pracy pracownika, korzystniej niż wynika to przepisów Kodeksu pracy (art. 9 § 1 i art. 18 § 1 K.p.).
 
Autorzy: Jakub Okoń, aplikant radcowski w "Wojewódka i Wspólnicy" Sp. k., Grzegorz Trejgel, radca prawny w "Wojewódka i Wspólnicy" Sp. k.
 
Stan prawny: 11 lipca 2013 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12