Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
KRYTERIA DOBORU PRACOWNIKÓW DO ZWOLNIENIA GRUPOWEGO
data publikacji 17-09-2012
Jedną z podstawowych przesłanek zorganizowania zwolnień grupowych jest ustalenie grup zawodowych pracowników przewidzianych do zwolnienia. Zgodnie z art. 2 ust 3 ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (dalej zwanej ustawą o zwolnieniach grupowych), pracodawca musi wskazać kryteriach doboru pracowników do grupowego zwolnienia. W przypadku przyjęcia niewłaściwego kryterium doboru pracowników, pracownicy zwolnienia w ramach zwolnień grupowych będą mogli skutecznie odwołać się od złożonego im w ramach zwolnień grupowych wypowiedzenia.
 
Pracownicy powinni sobie zdawać sprawę z faktu, iż kryterium doboru pracowników do zwolnienia grupowego musi być obiektywne i sprawiedliwe. Nie ulega wątpliwości, iż kryterium doboru pracowników nie może mieć charakteru dyskryminacyjnego przewidzianego w art. 113, 183aKodeksu pracy.
 
W przepisach prawa pracy, a zwłaszcza w ustawie o zwolnieniach grupowych, brak jest dookreślenia zwrotów „obiektywne i sprawiedliwe” odnoszących się do kryteriów doboru pracowników. Z tego powodu, w doktrynie i praktyce, przyjęło się w tym względzie opierać się na uchwale Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie wytycznych dotyczących wykładni art. 45 k.p. i praktyki sądowej stosowania tego przepisu w zakresie zasadności wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony (­sygn. akt I PKN 442/97). Zgodnie ze wskazaną uchwałą Sądu Najwyższego „ocena zasadności wypowiedzenia umowy o pracę w ramach art. 45 k.p. powinna być dokonana z uwzględnieniem słusznych interesów zakładu pracy oraz przymiotów pracownika związanych ze stosunkiem pracy.” oznacza to, iż przesłanki obiektywizmu i sprawiedliwości powinno się interpretować poprzez uwzględnienie, przy ustalaniu kryterium doboru pracowników, słusznego interesu zakładu pracy, a także przymiotów pracownika związanych ze stosunkiem pracy.
 
Powyższe wskazanie kryteriów doboru pracowników do zwolnień grupowych w dalszym ciągu nie wskazuje jasno jakich kryteriów pracodawcy nie wolno wskazać jako podstaw wyboru pracowników do zwolnienia grupowego. Z tego powodu należy skupić się na analizie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 września 1997 roku, (sygn. akt: I PKN 259/97) w którym to wskazane są następujące kryteria:
a)      przydatność pracownika do pracy,
b)      umiejętności pracownika,
c)      doświadczenie zawodowe,
d)      dotychczasowy przebieg pracy,
e)      kwalifikacje zawodowe,
f)       zakładowy staż pracy.
Przy kontroli zasadności wyboru kryteriów doboru pracowników, pracownicy powinni pamiętać, iż pracodawca nie może oprzeć się wyłącznie na zakładowym stażu pracy. Oznacza to, że nowi pracownicy zwolnieni w ramach zwolnień grupowych wyłącznie z przyczyny krótkiego np. półrocznego stażu pracy mogą skutecznie odwołać się od złożonego im wypowiedzenia, w skutek czego zostaną przywróceni do pracy.
 
Autor: Krzysztof Sosnowski, koordynator merytoryczny serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan prawny: 03 lutego 2014 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12