Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
KIEDY PRACODAWCA MOŻE UKARAĆ PRACOWNIKA NAGANĄ
data publikacji 15-07-2013
Pytanie: Czy pracodawca może nałożyć na mnie karę nagany za spóźnienie się do pracy?
 
Odpowiedź: Tak, pracodawca może udzielić kary nagany za spóźnienie do pracy.
 
Zgodnie z dyspozycją art. 108 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca może nałożyć na pracownika za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy (do którego zalicza się również spóźnienie) karę upomnienia lub nagany. W tym zakresie istnieje swoboda oceny zachowania pracownika i związana z tym swoboda podjęcia decyzji w sprawie nałożenia kary lub odstąpienia od ukarania pracownika. Pracodawca ma również prawo decydowania o wyborze kary porządkowej, ale z wyłączeniem kary pieniężnej, która może być nałożona tylko w ściśle określonych przypadkach do których spóźnienie się nie zalicza. Jednakże w świetle art. 111 K.p. przy stosowaniu kary, należy wziąć pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy. Powyższe oznacza, iż zachowanie pracodawcy zmierzające do nałożenia kary nie może być dowolne. W okolicznościach konkretnego przypadku należy wziąć pod uwagę, charakter spóźnienia się do pracy (np. czy jest to działanie jednorazowe czy też nie), stopień winy podwładnego, stosunek do wykonywanych obowiązków pracowniczych. Ponadto pracodawca zgodnie z normą art. 94 pkt 9 K.p. ma obowiązek stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników, także w zakresie udzielania kar porządkowych. Wobec powyższego, można stwierdzi iż za spóźnienie się do pracy, w zależności od wskazanych okoliczności, pracodawca może (nie musi) udzielić kary nagany, lub odstąpić od ukarania.  
Nieadekwatność nałożonej kary w stosunku do zawinienia podwładnego i naruszenie reguł wskazanych w art. 111 K.p., może powodować możliwość uchylenia kary przez Sąd pracy.
 
Autorzy: Jakub Okoń, aplikant radcowski w Kancelarii Prawa Pracy „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k.
  Grzegorz Trejgel, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k.
 
Stan prawny: 15 lipca 2013 roku
Podstawa prawna: art. 108 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12