Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
KIEDY I W JAKI SPOSÓB MOŻNA WYPŁACIĆ OSZCZĘDNOŚCI ZGROMADZONE W RAMACH PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO?
data publikacji 21-11-2012
Środki zgromadzone w ramach Pracowniczego Programu Emerytalnego (dalej: PPE) Uczestnik może wycofać z Programu zlecając dyspozycję wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu. Każdy ze sposobów wycofania środków wymaga spełnienia określonych ustawowo przesłanek, jednak wyłącznie wycofanie środków w formie wypłaty jest sposobem ich wycofania, który realizuje cel oszczędzania w PPE i korzysta z przywilejów jakimi jest zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od spadków i darowizn oraz wyłączenia z podstawy wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne.
 
Z tego też względu wypłata środków może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia jednej z przesłanek, tj. po osiągnięciu przez Uczestnika wieku 60 lat, po uzyskaniu przez Uczestnika prawa do wcześniejszej emerytury i ukończeniu 55 roku życia, po ukończeniu przez Uczestnika 70 roku życia lub w przypadku śmierci uczestnika – na rzecz osoby uposażonej lub spadkobierców Uczestnika (art. 42 ust 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, dalej ustawa o PPE). Należy przy tym mieć na uwadze, iż wypłata środków po osiągnięciu przez Uczestnika wieku 60 lat oraz w przypadku uzyskania przez Uczestnika prawa do wcześniejszej emerytury i ukończeniu 55 roku życia wymaga złożenia przez Uczestnika wniosku o dokonanie takiej wypłaty, a w przypadku śmierci Uczestnika niezbędne jest złożenie wniosku przez osobę uprawnioną. W przypadku niezłożenia takiego wniosku środki nadal pozostają w Programie i są inwestowane na dotychczasowych zasadach. Wyłącznie wypłata środków w przypadku ukończenia przez Uczestnika 70 roku życia następuje automatycznie, bez potrzeby złożenia wniosku o wypłatę. Jednak w tym przypadku automatyczna wypłata środków nie będzie miała zastosowania, jeżeli Uczestnik jest nadal zatrudniony u Pracodawcy prowadzącego PPE. W takim przypadku wypłata nastąpi dopiero po ustaniu stosunku pracy (art. 42 ust. 2 ustawy o PPE).
 
Ustawodawca jednocześnie przewidział możliwość dokonania wypłaty środków zgromadzonych w PPE w formie wypłaty jednorazowej lub wypłaty ratalnej. We wniosku o dokonanie wypłaty należy zatem wskazać w jakiej formie ma zostać dokonana wypłata – jednorazowo czy w ratach (np. miesięcznych, kwartalnych, rocznych). W zależności od dyspozycji wnioskodawcy wszystkie środki zgromadzone w PPE, czyli zarówno te pochodzące ze składki podstawowej, jak i te wniesione jako składka dodatkowa, zostaną postawione do dyspozycji Uczestnika lub odpowiednio osoby uprawnionej w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku lub w przypadku wypłaty ratalnej – w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku zostanie wypłacona pierwsza rata (art. 42 ust. 3 ustawy o PPE). Wypłata ratalna realizowana jest we wskazanej przez wnioskodawcę wysokości, aż do chwili całkowitego wyczerpania środków zgromadzonych w Programie. Jednocześnie wnioskodawca jest uprawniony do wskazania we wniosku późniejszego niż miesięczny terminu dokonania wypłaty środków.
 
Analizując przesłanki niezbędne do wycofania środków zgromadzonych w PPE poprzez dokonanie ich wypłaty, należy również mieć na uwadze, iż na dzień dzisiejszy zmiany w systemie emerytalnym wydłużające okres pracy zawodowej nie mają zastosowania do regulacji dotyczących wypłaty środków z PPE. Przyjęta nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu UbezpieczeńSpołecznych oraz niektórych innych ustaw nie obejmuje nowelizacji ustawy o PPE, a zatem możliwość dokonania wypłaty środków zgromadzonych w PPE na dzień dzisiejszy pozostaje na dotychczasowych zasadach.
 
Autor: Anna Wijkowska, aplikant radcowski "Wojewódka i Wspólnicy" Sp. k.
 
Stan prawny: 21 listopada 2012 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12