Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
KARA ZA OPUSZCZENIE ZAKŁADU PRACY W CZASIE PRZERWY
data publikacji 01-07-2016
Obowiązujące przepisy dają pracownikom uprawnienie do wliczanej do 8 godzinnego czasu pracy 15 minutowej przerwy, w czasie której pracownik może powstrzymać się od wykonywania pracy na rzecz pracodawcy. Powstaje pytanie o status pracownika w czasie takiej przerwy oraz o możliwość dysponowania przez pracodawcę takim pracownikiem w trakcie tej przerwy. W szczególności dotyczy to możliwości wprowadzenia w danym zakładzie pracy zakazu opuszczania terenu zakładu pracy w czasie tej przerwy. Przykładowo pracodawca po wprowadzeniu na terenie zakładu pracy całkowitego zakazu palenia wyrobów tytoniowych chcąc przeciwdziałać praktykom wychodzenia przez pracowników w czasie 15 minutowej przerwy na popularnego „dymka” wprowadził zakaz opuszczania terenu zakładu pracy w czasie przedmiotowej przerwy. Czy w przypadku w którym pracownik mimo istniejącego zakazu opuści teren zakładu pracy „na dymka” to czy nałożenie przez pracodawcę kary porządkowej z tego powodu będzie zgodne z prawem ?
 
Oczywiście nie może ulegać wątpliwości, iż jeśli w danym zakładzie pracy obowiązują wewnętrzne regulacje dotyczące porządku i organizacji pracy, a jest to zwykle w praktyce regulamin pracy zakazujący pracownikom w czasie pracy opuszczania terenu zakładu pracy, to takie zachowanie pracownika w trakcie czasu pracy będzie stanowiło naruszenie zasad porządku i organizacji pracy w tym zakładzie pracy. A co za tym idzie, będzie to mogło stanowić dla pracodawcy uzasadnienie do nałożenia kary porządkowej. Moim zdaniem powyższe dotyczy także czasu 15 minutowej przerwy „na dymka”. Należy bowiem wskazać, iż obowiązujące przepisy nie zakazują pracodawcy wprowadzenia zakazu opuszczania zakładu pracy, a jedynie dają możliwość pracownikowi powstrzymania się od świadczenia pracy przez 15 minut w okresie 8 godzinnego dnia pracy. Można to przedstawić obrazowo jako zgodę ustawodawcy na oddalenie się przez pracownika na przedmiotowe 15 minut od maszyny, co nie musi od razu oznaczać możliwości dla pracownika opuszczenia terenu zakładu pracy. Może przecież zdarzyć się tak, iż pracodawca – ze swoich powodów np. charakterystyki działalności i organizacji pracy, jak też promowanych z zakładzie pracy  wartości np. wysokich standardów higieny, bezpieczeństwa pracy, przeciwdziałania uzależnieniom nie będzie sobie życzył opuszczania przez pracownika terenu zakładu pracy na którym to ten pracodawca zapewnia przedmiotowe wysokie standardy higieny czy bezpieczeństwa pracy. Z tego też powodu należy uznać, iż wprowadzenie takiego zakazu przez pracodawcę w regulaminie pracy będzie zgodne z przepisami kodeksu pracy. A co za tym idzie pracodawca będzie w pełni uprawniony do wyciągania wobec pracowników naruszających zakaz przewidziany w regulaminie pracy konsekwencji w postać kary porządkowej. 
 
Autor: dr Marcin Wojewódka, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k.
 
Stan prawny:  1 lipca 2016 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12