Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE URLOPÓW RODZICIELSKICH
data publikacji 18-06-2013
W związku z nowelizacją Działu Ósmego Kodeksu pracy dotyczącej wprowadzenia dodatkowych uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, należy zapoznać się z poniższymi informacjami.
 
Jak wskazywaliśmy we wcześniejszym artykule dotyczącym urlopów rodzicielskich z dniem 17 czerwca 2013 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawą tą wprowadzono nową instytucję – urlop rodzicielski, który może trwać do 26 tygodni niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie (art. 1821a). Warunkiem uzyskania tego urlopu jest uprzednie korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Nowelizacja ostatecznie ustaliła wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego na 6 lub 8 tygodni w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. 
 
W związku z tym faktem, zaistniała konieczność zastosowania rozwiązań przejściowych dla pracowników, którzy korzystają lub korzystali już z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w niższym wymiarze, co uregulowano w art. 29. Zgodnie z tym przepisem pracownik korzystający w dniu wejścia w życie ustawy z dodatkowego urlopu macierzyńskiego ma prawo do części takiego urlopu w wymiarze odpowiadającym różnicy między wymiarem określonym w nowym art. 1821 w brzmieniu ustalonym przez nowelizację, a wymiarem udzielonego urlopu. W tym przypadku części urlopu udziela się bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu w udzielonym wymiarze, na pisemny wniosek pracownika, składany nie później niż do dnia zakończenia udzielonego wcześniej urlopu. Pracownik taki zachowuje także prawo do urlopu rodzicielskiego, którego udziela się na pisemny wniosek pracownika składany nie później niż do dnia zakończonego wcześniej dodatkowego urlopu macierzyńskiego. 
 
Z uwagi na ostateczne uwzględnienie postulatów matek „pierwszego kwartału” w świetle art. 31 ustawy nowelizującej pracownik, którego dziecko urodziło się po 31 grudnia 2012 roku i pracownik, który wykorzystał już dodatkowy urlop macierzyński i wrócił do pracy, ma prawo do uzyskania dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wyższym wymiarze. Dodatkowego urlopu pracodawca udziela nie później niż w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, na pisemny wniosek pracownika złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia wejście w życie ustawy (do dnia 24 czerwca 2013 roku). Po wykorzystaniu tego urlopu pracownik także uzyskuje prawo do urlopu rodzicielskiego. Urlopu tego udziela się na pisemny wniosek pracownika, składany nie później niż do dnia zakończenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego.
 
Warto pamięta, że jakkolwiek ustawa nowelizująca nie nakłada na pracodawcę obowiązków informacyjnych w stosunku do pracowników w powyżej wskazanym zakresie, pracodawca jednak powinien poinformować pracowników o przysługujących im istotnych uprawnieniach związanych z rodzicielstwem. Takie działanie jest zgodne z zasadą wzajemnego zaufania stron stosunku pracy.
 
Ponadto należy zauważyć, iż w każdym przypadku złożenia przez pracowników wniosków związanych z uprawnieniami rodzicielskimi w terminach wskazanych w K.p. pracodawca jest obowiązany wnioski uwzględnić. 
 
Autor: dr Marcin Wojewódka, radca prawny w „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k.
 
Stan prawny: 18 czerwca 2013 roku
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12