Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
FORMY INWESTYCYJNE PPE
data publikacji 20-06-2012
Jakie są formy inwestycyjne Pracowniczego programu emerytalnego?
 
Do form inwestycyjnych PPE należy zaliczyć pracowniczy fundusz emerytalny oraz umowę o wnoszenie składek do funduszy inwestycyjnych.
 
Cechą wspólną tych form jest świadczenie pieniężne, jakie otrzyma uczestnik PPE gromadzący środki w tej formie, na które składają się wpłacone przez lata oszczędzania składki podstawowe i dodatkowe, jak też wypracowane przez podmiot zarządzający zyski.
Z kolei cechą charakterystyczną różniącą te dwie formy inwestycyjne jest to, iż w pracowniczym funduszu emerytalnym uczestnik (zwany także członkiem funduszu) ma możliwość oszczędzania wyłącznie w ramach jednej wspólnej dla wszystkich uczestników danego PPE oraz wszystkich członków funduszu polityki inwestycyjnej. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami pracownicze fundusze emerytalne zarządzane przez pracownicze towarzystwa emerytalne poddane są tym samym rygorom prawnym co otwarte fundusze emerytalne zarządzane przez powszechne towarzystwa emerytalne. Zarówno pracownicze, jak i powszechne fundusze emerytalne funkcjonują na podstawie przepisów tej samej ustawy – ustawy o funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z 1998 r.
Istnieją oczywiście pewne różnice wynikające przede wszystkim ze zróżnicowania adresatów poszczególnych funduszy. W przypadku OFE są nimi praktycznie wszyscy objęci zreformowanym w 1999 r. systemem emerytalnym, a w przypadku pracowniczego funduszu emerytalnego – tylko pracownicy pracodawcy prowadzącego PPE w tej szczególnej formie. Inny jest nie tylko krąg adresatów implikujący skalę działania, ale też charakter tego przedsięwzięcia. W przypadku otwartych funduszy emerytalnych jest to działalność zarobkowa akcjonariuszy powszechnych towarzystw emerytalnych, a w przypadku pracowniczego funduszu emerytalnego – działalność non-profit pracodawców będących akcjonariuszami pracowniczych towarzystw emerytalnych.
W obowiązującym stanie prawnym pracownicze fundusze emerytalne obowiązują limity inwestycyjne zbliżone do limitów obowiązujących otwarte fundusze emerytalne. Stąd też w praktyce daje się zaobserwować zbliżoną politykę inwestycyjną tych dwóch rodzajów funduszy. Jest ona także podobna do funduszy inwestycyjnych stabilnego wzrostu, tj. inwestujących w papiery udziałowe nie więcej niż 30–40% aktywów.
Jeżeli chodzi o fundusze inwestycyjne, to z treści przepisów ustawy o PPE z 2004 r. wynika możliwość jednoczesnego prowadzenia przez pracodawcę PPE w formie umów lub umowy z większą liczbą funduszy inwestycyjnych o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej, pod warunkiem jednak, że fundusze te są zarządzane przez jedno towarzystwo funduszy inwestycyjnych. W efekcie ta forma PPE może być bardziej atrakcyjna dla uczestników niż forma pracowniczego funduszu emerytalnego, z uwagi na możliwość dywersyfikacji polityki inwestycyjnej i dokonanie wyboru przez uczestnika PPE zgodnego z jego preferencjami oraz indywidualnymi uwarunkowaniami.
 
Autor: dr Marcin Wojewódka, radca prawny w „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k.
 
Stan prawny: 20 czerwca 2012 roku
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12