FAKTYCZNY WYMIAR 2-TYGODNIOWEGO OKRESU WYPOWIEDZENIA
data publikacji 06-04-2017
Pracownik którego obowiązuje 2 - tygodniowy okres wypowiedzenia  chce złożyć wypowiedzenie 17 lipca (środa). Kiedy rzeczywiście dojdzie do rozwiązania umowy o pracę i od kiedy liczy się bieg terminu wypowiedzenia?
 
W praktyce stosowania prawa pracy wypowiadanie umów o pracę, niezależnie czy inicjowane przez pracodawcę czy pracownika, sprawia wiele trudności.  Podstawowym problemem jest ustalenie dnia rozwiązania umowy o pracę, który to musi zostać wyraźnie wskazany w świadectwie pracy. Ma to związek z faktem, iż wiele uprawnień byłego pracownika może być uzależnione od rzeczywistej daty rozwiązania stosunku pracy, w tym także prawo do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny.
 
Przede wszystkim należy zauważyć, iż zgodnie z art. 30 ust. 2Kodeksu pracy umowa o pracę rozwiązuje się w soboty przy okresie wypowiedzenia określonego w tygodniach i ostatniego dnia miesiąca przy okresach wypowiedzenia określonych w miesiącach. Oznacza to, iż niezależnie od daty złożenia przez pracownika wypowiedzenia, umowa o pracę rozwiąże się dopiero w sobotę po upływie pełnych 2 tygodni. Przyjmując, iż pracownik wypowiada umowę o pracę 17 lipca w środę to umowa o pracę rozwiąże się 3 czerwca w sobotę. Rzeczywisty okres wypowiedzenia trwa 17 dni więc dłużej niż powszechnie pojmowany okres 14 dni. Pracownik w celu nieprzedłużania stosunku pracy, który chce rozwiązać powinien, wypowiadać umowę o pracę w piątek. W wyniku takiego działania okres wypowiedzenia jest maksymalnie skrócony. Wypowiedzenie złożone w poniedziałek maksymalnie wydłuża okres wypowiedzenia, mimo, iż wciąż jest to ten sam 2 tygodniowy okres wypowiedzenia. Pracownik posiadający wiedzę o niniejszym sposobie rozwiązania umowy o pracę może zapewnić sobie, pozostając już w okresie wypowiedzenia, prawo do pewnych korzyści pracowniczych przewidzianych przez pracodawcę np. nagroda jubileuszowa, która to przyznawana jest za osiągnięcie ściśle określonego stażu pracy.  
 
Autor : Krzysztof Sosnowski, koordynator merytoryczny serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan prawny: 6 kwietnia 2017 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy
Źródło: http://www.radapracownikow.pl/FAKTYCZNY-WYMIAR-2-TYGODNIOWEGO-OKRESU-WYPOWIEDZENIA,807,baza-wiedzy.html