Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
DYSKRYMINACYJNE KRYTERIA DOBORU
data publikacji 20-12-2013
Pracodawcy często jako kryterium doboru pracowników do zwolnienia grupowego stosują, nie bez logicznego uzasadnienia, kryteria odnoszące się do sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej pracownika. Jest to o tyle uzasadnione, iż biorą pod uwagę, faktyczne skutki odziaływania zwolnienia na poszczególnych pracowników. Opierając się na tym kryterium, pomijają w zwolnieniach pracowników pozostających w ciężkiej sytuacji rodzinnej i materialnej, zdając sobie sprawę z faktu, iż planowana redukcja może doprowadzić do popadnięcia pracownika w ubóstwo. Wyłączne kierowanie się takim kryterium przez pracodawców nie jest możliwe, gdyż nie jest to kryterium związane wyłącznie ze stosunkiem pracy. Wskazane kryterium może być wykorzystane jako kryterium pomocnicze np. w przypadku, gdy jest dwóch pracowników posiadających taki sam staż pracy i kwalifikacje wyznaczony do zwolnienia zostanie ten pracownik, którego sytuacja życiowa ulegnie mniejszemu pogorszeniu niż u drugiego pracownika.   
 
 
Jedną z podstawowych metod wykazywania bezpodstawności doboru pracowników do zwolnienia grupowego jest wykazanie, iż zostały wykorzystane dyskryminacyjne kryteria wyboru. Przykładem dyskryminujących kryteriów może być dyskryminacja ze względu na przynależność związkową (wybór jedynie członków do zwolnienia lub wybór pomijanych członków związku zawodowego do zwolnienia).
Należy pamiętać, iż w przypadku, odwołania od wypowiedzenia pracownika, który został zwolniony z pracy z pominięciem sprawiedliwych i obiektywnych kryteriów doboru, takie wypowiedzenie powinno być uznane za nieuzasadnione i w takim przypadku Sąd Pracy powinien uwzględnić powództwo pracownika. Ciężar dowodu zastosowania takich kryteriów spoczywa na pracodawcy.
 
Autor: Krzysztof Sosnowski, koordynator merytoryczny serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan prawny: 20 grudnia 2013 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12