Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
DOBROWOLNOŚĆ UDZIAŁU W STRAJKU
data publikacji 20-12-2013
Udział w strajku jest dobrowolny oznacza to, iż zarówno nie można pracownika przymusić do udziały w strajku jak i nie można mu zabronić udziału w strajku. Co do zasady niedopuszczalne są wszelkiego rodzaju metody wpływu na pracownika ograniczające swobodę podejmowania działania, bez znaczenia pozostaje czy nacisk pochodzi od Pracodawcy czy też ze strony Organizacji Związkowych, czy także od innych pracowników. Dodatkowo prawa do udziału w akcji strajkowej nie można odmówić także pracownikowi, który pierwotnie opowiedział się przeciwko organizacji strajku. Z prawem do dobrowolnego udziału w strajku łączy się zakaz zaprzestania pracy w wyniku akcji strajkowych na stanowiskach pracy, urządzeniach i instalacjach, na których zaniechanie pracy zagraża życiu i zdrowiu ludzkiemu lub bezpieczeństwu państwa. Niniejszy zakaz nie jest zakazem uczestniczenia w strajku, oznacza on jedynie zakaz zaprzestania pracy w ściśle określonych okolicznościach.
 
Zgodnie z opisaną zasadą dobrowolności udziału w strajku należy zauważyć, iż Pracodawca nie posiada żadnych uprawnień umożliwiających stosowania jakichkolwiek form nacisku na pracowników, którzy planują przystąpić do strajku. Nie jest natomiast jednoznacznie zabronione poproszenie pracowników o nieuczestnictwo w strajku. Podkreślić należy jednak, iż taka prośba nie może zawierać żadnych ukrytych form naciski, w innym wypadku osoba dopuszczająca się takiego nacisku naraża się na odpowiedzialność z art. 26 ustawy na karę grzywny lub ograniczenia wolności.
 
Wyraźnemu podkreśleniu podlega fakt, iż udział pracownika w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami ustawy nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych. W okresie strajku zorganizowanego zgodnie z przepisami ustawy pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, nie zachowuje natomiast prawa do wynagrodzenia. Okres przerwy w wykonywaniu pracy wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy. W związku z niezachowaniem prawa do wynagrodzenia Związki Zawodowe tworzą fundusze strajkowe. W praktyce jednak jednym z warunków zakończenia strajku jest zachowanie przez pracowników prawa do wynagrodzenia w wyniku czego Pracodawca pokrywa w pełni koszty organizacji strajku. 
 
Autor: Krzysztof Sosnowski, koordynator merytoryczny serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan Prawny: 18 lutego 2014 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12