Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
CZY Z POWODU ODWOŁANIA Z URLOPU MOŻNA ZAŻĄDAĆ ZWROTU WYPŁACONEGO ŚWIADCZENIA URLOPOWEGO
data publikacji 16-07-2014
Świadczenia urlopowe są świadczeniami wypłacanymi pracownikom w związku z wykorzystaniem urlopu wypoczynkowego przez 14 kolejnych dni kalendarzowych. Świadczenie  przysługuje pracownikom w stosunkowo małych zakładach pracy zatrudniających mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, jeśli u pracodawcy nie działa zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(ZFŚS). Pracodawca może jednak zwolnić się z obowiązku wypłaty świadczeń jeśli powiadomi o tym pracowników do 31 stycznia danego roku. Maksymalną wysokość świadczenia urlopowego określa kwota odpisu podstawowego na ZFŚS, która w stosunku do pracowników zatrudnionych w tzw. normalnych warunkach pracy w 2014 roku wynosi 1093,93 zł.
 
Czy w przypadku, gdy pracodawca wypłacił świadczenie urlopowe, a następnie odwołuje pracownika z urlopu ze względu na szczególne okoliczności nieprzewidziane w chwili jego udzielania,może następnie żądać zwrotu wypłaconego świadczenia urlopowego?
 
Wydaje się, że pracodawca nie będzie uprawniony do żądania zwrotu wypłaconego świadczenia. Należy bowiem pamiętać, iż w rozpatrywanej sytuacji pracownik korzystający z urlopu zgodnie z prawem (ustalonym u pracodawcy planem urlopowym lub złożonym wnioskiem) nie wykorzystuje wymaganych 14 dni urlopu doznając przeszkód leżących po stronie pracodawcy. Ryzyko gospodarcze związane z działalnością zakładu pracy, w tym wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności uzasadniających odwoływanie pracowników z urlopu leży po stronie pracodawcy. Żądanie zwrotu wypłaconego świadczenia może być zatem kwalifikowane jako próba niezgodnego z prawem przerzucenia odpowiedzialności za to ryzyko prowadzenia przedsiębiorstwa na pracownika.
 
Autor: Jakub Wiewióra, redaktor serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan prawny: 16 lipca 2014 roku
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141); Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych(Dz.U. 1994 nr 43 poz. 163)
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12