Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
CZY PRACUJĄCY NA CAŁYM ETACIE EMERYT OTRZYMA ODPRAWĘ PIENIĘŻNĄ W ZWIĄZKU Z LIKWIDACJĄ ZAKŁADU PRACY
data publikacji 13-11-2013
W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,  procedurę przeprowadzania zwolnień grupowych w związku z likwidacją zakładu pracy regulują przepisy ustawy dnia 13 marca 2003 roku (Dziennik Ustaw Rok 2003 Nr 90 poz. 844) o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Zgodnie z art. 7 wspomnianej ustawy przy rozwiązywaniu z pracownikami stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy stosuje się przepisy art. 41¹§1, art. 177§ 4 i 5, art. 186 ¹ i art. 196 pkt. 2 kodeksu pracy.
 
Natomiast zgodnie z art. 8 ustawy pracownikowi w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:
·         jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
·         dwumiesięcznego wynagrodzenia jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
·         trzymiesięcznego wynagrodzenia jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.
 
Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Przy czym jej wysokość nie może przekraczać kwoty 15 krotnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących w dniu rozwiązania stosunku pracy. Aby zaistniała koniecznośćwypłaty odprawy, muszą zostać spełnione następujące warunki:
·         rozwiązanie stosunku pracy;
·         rozwiązanie następuje z przyczyn niedotyczących pracownika;
·         pracodawca zakładzie pracy zatrudnia powyżej 20 pracowników.
 
Krąg osób czynnie legitymowanych do uzyskania prawa do odprawy został określony w art. 8 przedmiotowej ustawy. Zgodnie z cytowanym artykułem odprawa przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w zakładzie pracy w związku z przeprowadzanym zwolnieniem. Prawo do uzyskania odprawy przysługuje pracownikowi, który został objęty takim zwolnieniem. Bez znaczenia jest fakt bycia emerytem zatrudnionym na całym etacie. W sytuacji w której emeryt jest zatrudniony na stanowisku objętym takim zwolnieniem to z chwilą rozwiązania stosunku pracy w tym trybie nabywa prawo do otrzymania odprawy w związku z likwidacja zakładu pracy.
 
Autor: Joanna Malinowska, aplikant radcowski w Kancelarii Prawa Pracy "Wojewódka i Wspólnicy" Sp.k. 
 
Stan prawny: 13 listopada 2013 roku
Podstawa prawna: Ustawa z 13 marca 2003 o szczególnych przyczynach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.  
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12