Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
CZY PRACOWNIK MOŻE ODMÓWIĆ WYKORZYSTANIA ZALEGŁEGO URLOPU W TERMINIE WSKAZANYM PRZEZ PRACODAWCĘ?
data publikacji 23-08-2013
Na wstępie przypomnieć należy, że pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. W praktyce bardzo często zdarza się, że pracownicy w ciągu roku nie wykorzystują w pełni należnego urlopu, który w roku następnym staje się już urlopem zaległym, którego zgodnie z art. 168 K.p. należy udzielić najpóźniej do 30 września roku następnego. Powołany przepis nie powoduje konieczności wykorzystania zaległego urlopu w całości we wskazanym terminie, wystarczy aby 30 września był pierwszym dniem udzielonego zaległego urlopu.
 
Z brzmienia art. 168 K.p. w głównej mierze wynika obowiązek dla pracodawcy, w postaci konieczności udzielenia pracownikowi zaległego urlopu we wskazanym terminie. Przepisy nie regulują jednak sytuacji, w której pracownik odmawia wykorzystania zaległego urlopu w przepisanym terminie. Kwestia ta została rozstrzygnięta w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2006 roku (sygn. akt I PK 124/05), w którym podkreślono, że pracodawca może wysłać zatrudnionego na zaległy wypoczynek, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody. W uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy wskazał ponadto, że przepisy dotyczące urlopu wypoczynkowego mają charakter bezwzględnie obowiązujący i to w odniesieniu do obu stron stosunku pracy. Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi wypoczynku w określonym wymiarze i terminie określonym według ustalonych zasad, a zatrudniony nie może zrzec się prawa do niego i odmówić wykorzystania urlopu udzielonego zgodnie z przepisami.
 
Niezależnie od powyższego pracodawcy muszą również pamiętać, że nie udzielenie urlopu wypoczynkowego jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika zagrożonym karą grzywny w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł.
 
Autor: Tomasz Jezierski, Redaktor serwisu
 
Stan Prawny: 23 sierpnia 2013 roku
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12