Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
CZAS NIEZBĘDNY NA REJESTRACJĘ ZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY
data publikacji 06-10-2014
Niezwykle istotny w przypadku zawarcia porozumienia w zakresie Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy (dalej: ZUZP lub Układ) jest termin wejścia w życie postanowień ZUZP. Zarówno Organizacjom Związkowym jak i Pracodawcom niezwykle zależy na jak najszybszym wejściu w życie nowych ZUZP’ów. Jest to spowodowane okolicznością, iż ZUZP regulują niezwykle istotne zagadnienia funkcjonowania zakładów pracy w szczególności dotyczące wynagradzania pracowników. Z tego względu Organizacje Związkowe pragną jak najszybszego wdrożenia wynegocjowanych dla Pracowników korzyści natomiast Pracodawcy pragną wprowadzić w życie zasady  funkcjonowania zakładu w zakresie wzajemnych zobowiązań stron stosunku pracy skodyfikowane w ZUZP.
 
Wejście w życie ZUZP w praktyce może być znacznie przesunięte w czasie względem terminu wejścia w życie ZUZP ustalonego przez strony. Bardzo często się zdarza, iż jako dzień wejścia w życie strony określają pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu w którym doszło do zawarcia Układu. W takich przypadkach strony zapominają o konieczności przejścia procesu rejestracyjnego ZUZP w Państwowej Inspekcji Pracy. Obowiązek rejestracyjny wynika wprost z art. 21411 Kodeksem .pracy (K.p.) zgodnie z którym ZUZP zawarty zgodnie z prawem podlega rejestracji w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku. W wyniku czego terminy przewidujące wejście w życie ZUZP po upływie 2 tygodni od dnia zawarcia ZUZP w praktyce mają bardzo małe szanse na rejestrację zarejestrowanie przed dniem oznaczonym przez strony jako wejście w życie. Dodatkowo należy zauważyć, iż strony ustalając treść postanowienia  wskazują datę wejścia w życie zastrzegając jednocześnie zgodnie z dyspozycją art. 214 12 K.p. iż wejście w życie będzie miało miejsce w określonym dniu lecz nie wcześniej niż z dniem zarejestrowania przez PIP. Ustalenie zbyt wczesnego terminu wejścia w życie może prowadzić do zbiegu warunków pracy i płacy obowiązujących pracownika zarówno z warunkami z przed wejścia w życie nowego ZUZP jak i warunków pracy i płacy kształtowanych przez ZUZP. Pamiętać należy, iż pracownika do czasu ich wypowiedzenia dotyczą zawsze postanowienia wewnątrz zakładowych źródeł prawa pracy korzystniejsze niż nowo wprowadzone postanowienia. Z tego względu zasadnym jest wskazanie, iż ZUZP wchodzi w życie w określonym dniu lecz nie wcześniej niż z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu w którym dojdzie do rejestracji co może mieć także w praktyce nie stanowić dostatecznego okresu na umorzenie dotychczasowych korzystniejszych niż wprowadzone nowym ZUZP warunkach pracy pracowników. Lecz będzie dawało możliwość uporządkowania warunków pracy i płacy względem wewnątrz zakładowych źródeł prawa pracy obowiązujących u pracodawcy.
 
Poza niewskazaniem dostatecznego okresu pozwalającego na skuteczny upływ miesięcznego terminu rejestracji. Przesunięcie terminu ZUZP względem oznaczonego przez strony może wystąpić także w przypadku wykrycia przez organ rejestrowy postanowień Układu niezgodnych z prawem w wyniku czego proces rejestracji może przedłużyć się o kolejne 14 dni, gdyż organ rejestrowy może wezwać strony do dokonania stosownych poprawek w Układzie we terminie do 14 dni. W wyniku takich okoliczności nie uwzględnienie możliwości przeciągnięcia postępowania rejestracyjnego dla wielu pracodawców może wiązać się z zwiększeniem kosztów działalności w związku z opóźnieniem wdrożenia ZUZP bądź w związku z wejściem w życie po terminie wskazanym przez Strony lecz stanowiący nie początek miesiąca lecz np. jego środek.
 
Autor: Krzysztof Sosnowski, koordynator merytoryczny serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan prawny: 06 października 2014 roku
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu postpowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12