Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
BRAK USUNIĘCIA ODPISU ZAWIADOMIENIA O NAŁOŻENIU KARY PORZĄDKOWEJ PO ROKU CZASU
data publikacji 07-04-2015
Pytanie: Co zrobić jeśli mimo upływu roku od nałożenia na mnie kary porządkowej pracodawca nie usunął z moich akt osobowych nałożonej kary?
 
Odpowiedź: Jeżeli pracodawca po upływie roku nienagannej pracy nie usuwa odpisu zawiadomienia o zastosowanej karze porządkowej z akt osobowych pracownika, to pracownik może wystąpić z takim żądaniem do pracodawcy lub z powództwem do Sądu pracy o nakazanie usunięcia odpisu z akt osobowych.
 
Kodeks Pracy w art. 113 stanowi, iż karę porządkową uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Powyższe postanowienie Kodeksu pracy oznacza, że zatarcie faktu ukarania pracownika następuje po określonym czasie – jednego roku nienagannej pracy, z mocy samego prawa. W konsekwencji nie jest potrzebna żadna dodatkowa czynności do tego by stwierdzić, iż określona kara porządkowa udzielona pracownikowi już nie istnieje w sensie prawnym. Oczywiście istotnym faktem jest to, żeby w ciągu roku pracownik zachowywał się nienagannie, to znaczy w tym okresie czasu nie została wobec niego zastosowana inna kara porządkowa. Ta przesłanka warunkuje właśnie zatarcie ukarania z mocy prawa. Dowodem nałożenia kary jest złożony do akt osobowych pracownika odpis zawiadomienia o ukaraniu. Z upływem terminu, o którym mowa powyżej pracodawca ma obowiązek usunąć z akt osobowych właśnie odpis takiego zawiadomienia. Termin roczny należy, o którym mowa w art. 113 K.p., należy liczyć zgodnie z dyspozycją art. 112 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 K.p., a nie potocznie. Mianowicie przepis ten wskazuje, iż termin oznaczony w latach kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu. Przykładowo, jeżeli kary porządkowej udzielono  w dniu 2 lutego 2010 r., to termin roczny kończy się z upływem 2 lutego 2011 r., a odpis zawiadomienia o ukaraniu można usunąć dnia następnego. Może zdarzyć się sytuacja, iż pomimo upływu terminu z różnych przyczyn odpis zawiadomienia o ukaraniu pracownika nadal znajduje się w aktach osobowych. W takiej sytuacji pracownik ma dwie możliwości: może zwrócić się do pracodawcy z prośbą o dopełnienie czynności, do której jest on obowiązany na podstawie art. 113 K.p. i usunięcie dowodu udzielenia kary z akt osobowych, lub może wystąpić do Sądu pracy z powództwem przeciwko pracodawcy o nakazanie usunięcia odpisu zawiadomienia z akt osobowych pracownika. Właściwym sadem zgodnie z art. 461 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) będzie sąd rejonowy właściwy z uwagi na siedzibę pracodawcy lub sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy. W przypadku wydania prawomocnego orzeczenia nakazującego usunięcie odpisu zawiadomienia o ukaraniu pracownika z akt osobowych, pracodawca będzie zobowiązany wykonać to orzeczenie. Jeżeli tego nie zrobi będzie możliwe prowadzenie egzekucji na podstawie przepisu art. 1050  K.p.c. w celu przymuszenia pracodawcy do usunięcia odpisu zawiadomienie o nałożeniu kary porządkowej.
 
Autor: Grzegorz Trejgel, radca prawny w kancelarii Prawa Pracy „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k.
 
Stan prawny: 7 kwietnia 2015 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12