Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
BIERNE PRAWO WYBORCZE A RADA PRACOWNIKÓW
data publikacji 19-12-2013
Bardziej skomplikowanym aspektem prawa wyborczego jest prawo do bycia wybieranym w wyborach do Rad Pracowników czyli bierne prawo wyborcze. Ustawodawca w art. 9 ust .2 i 3 omawianej ustawy zawarł różnego rodzaju zastrzeżenia które wyłączają bierne prawo wyborcze pracownikom którzy nie spełniają pewnych warunków. Co do zasady bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu pracownikowi który  jest zatrudniony u pracodawcy jednak faktyczne prawo do bycia wybieranym w wyborach do Rad przysługuje dopiero po uzyskaniu rocznego stażu pracy u tego pracodawcy.
 
Dodatkowo ustawodawca podkreśla, iż zatrudnienie ma trwać nieprzerwanie przez rok z czego wynika, że w przypadku przerwania stosunku pracy chociażby na jeden dzień termin zaczyna biec od początku, inaczej sprawa wygląda w przypadku zawierania umów jedna po drugiej np. umowa na okres próbny umowa na czas określony a na końcu umowa na czas nieokreślony. W takich przypadkach okres zatrudnienia sumuje się. Istnieje pewien wyjątek umożliwiający kandydowanie pracownikom którzy są zatrudnieni u pracodawcy krócej niż rok. Taka możliwość istnieje jednak wyłącznie u pracodawcy który prowadzi swoją działalność krócej niż wymagany przez ustawę okres zatrudnienia. Ustawodawca przewidział także okoliczność w której pracownikowi do okresu zatrudnienia wlicza się okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, taka możliwość jednak istnieje wyłącznie w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę zgodnie z art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 
Warunek trwałości stosunku pracy nie jest jednak jedynym zastrzeżeniem przewidzianym dla biernego prawa wyborczego. W wyborach do Rad Pracowników nie mogą kandydować następujące osoby:
a.       Pracownik kierujący jednoosobowo zakładem pracy
b.      Zastępcy pracowników opisanych w poprzednim punkcie,
c.       Pracownicy wchodzący w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy,
d.      Główny księgowy,
e.       Radca prawny
f.       Pracownikowi młodocianemu. 
 
Wymienione osoby są w głównej mierze pracownikami stale współpracującymi z pracodawcą a wręcz działającymi na jego rzecz w stosunkach między pracownikami a pracodawcą. Z tego powodu ustawodawca wyłączył tym pracownikom możliwość kandydowania do Rad Pracowników. Ustawodawca uznał prawdopodobnie słusznie, iż pracownicy biorący czynny udział w zarządzaniu przedsiębiorstwem nie będą działać dla dobra pracowników lecz na rzecz pracodawcy co było by sprzeczne z IiKPracU. Wyłączenie biernego prawa wyborczego odnośnie pracowników młodocianych jest  logicznym następstwem pozbawienia tych pracowników czynnego prawa wyborczego. Całkowicie nie racjonalne było by umożliwienie kandydowania takim pracownikom którzy nie mają prawa głosować.
 
Pracownicy którzy zapoznali się z powyższymi informacjami mogą mieć pewność, że będą w stanie upomnieć się o swoje uprawnienia w przypadku gdy pracodawca bądź komisja wyborcza wyłączą odmówi im prawa do uczestniczenia w wyborach.
 
Autor: Krzysztof Sosnowski, koordynator merytoryczny www.radapracownikow.pl
 
Stan prawny: 19 grudnia 2013 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12