Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
baza pism
WZÓR WNIOSKU O PRZEPROWADZENIE WYBORÓW DO RADY PRACOWNIKÓW
data dodania: 2012-06-02, pobrano 1290 razy
Przeprowadzanie wyborów do Rady Pracowników jest możliwe wyłącznie po złożeniu odpowiedniego wniosku przez Pracowników, dopiero po złożeniu takiego wniosku Pracodawca ma obowiązek przeprowadzić takie wybory. Pracownicy którzy są zainteresowani powołanie Rady Pracowników w ich zakładzie pracy zmuszeni są dopełnić wielu formalności przed faktycznym powołaniem Rady w tym celu powinni oni posłużyć się zamieszczonym wzorem który nie tylko umożliwi im złożenie odpowiedniego wniosku ale i pozwoli na przygotowanie się do kolejnych czynności związanych z organizacją Rady.
WZÓR WNIOSKU O PRZEPROWADZENIE WYBORÓW DO RADY PRACOWNIKÓW
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O UTRUDNIANIU PRZEZ PRACODAWCĘ KONSULTACJI W ZAKRESIE PODJĘTYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH STANU, STRUKTURY I ZMIAN ZATRUDNIENIA ORAZ DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UTRZYMANIE POZIOMU ZATRUDNIENIA
data dodania: 2012-06-02, pobrano 1021 razy
Utrudnianie konsultacji w zakresie podjętych działań dotyczących stanu, struktury i zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia jest niedopuszczalne tak samo jak nie przeprowadzenie takich konsultacji w związku z tym Rada Pracowników która spotka się z taki działaniem Pracodawcy powinna złożyć zawiadomienie przy wykorzystaniu publikowanego wzoru do Państwowej Inspekcji Pracy.
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O UTRUDNIANIU PRZEZ PRACODAWCĘ...
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O BRAKU KONSULTACJI W ZAKRESIE PODJĘTYCH DZIAŁAŃ POWODUJĄCYCH ISTOTNE ZMIANY W ORGANIZACJI PRACY LUB PODSTAWACH ZATRUDNIENIA
data dodania: 2012-06-02, pobrano 919 razy
Pracodawca zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, ma obowiązek przeprowadzać z Radą Pracowników konsultacje w zakresie podjętych działań powodujących istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia. W przypadku nie wykonywania takiego obowiązku Rada Pracowników uprawniona jest do złożenia zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia z art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy do Państwowej Inspekcji Pracy.
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O BRAKU KONSULTACJI W ZAKRESIE PODJĘTYCH...
WZÓR PISMA ZGŁASZAJĄCEGO KANDYDATA NA CZŁONKA RADY PRACOWNIKÓW
data dodania: 2012-06-02, pobrano 597 razy
W celu ułatwienia Pracownikom powołania Rady Pracowników zamieściliśmy wzór pisma za pomocą którego Pracownicy mogą zgłosić dowolnego kandydata na członka Rady Pracowników. muszą jednak dopełnić w tym celu pewnych formalności korzystanie z niniejszego wzoru umożliwi im takie działanie.
WZÓR PISMA ZGŁASZAJĄCEGO KANDYDATA NA CZŁONKA RADY PRACOWNIKÓW
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW WZYWAJĄCEGO PRACODAWCĘ DO PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI W ZAKRESIE DZIAŁAŃ, KTÓRE MOGĄ POWODOWAĆ ISTOTNE ZMIANY W ORGANIZACJI PRACY LUB PODSTAWACH ZATRUDNIENIA
data dodania: 2012-06-02, pobrano 538 razy
Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, po zorganizowaniu Rady Pracowników Pracodawca ma obowiązek nie tylko przekazywać Radzie informacje z zakresu działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia. Pracodawca ma także obowiązek przeprowadzić z Radą konsultacje odnośnie przekazanych informacji. Rada Pracowników może domagać się spełnienia tego obowiązku przy pomocy publikowanego wzoru.
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW WZYWAJĄCEGO PRACODAWCĘ DO PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI W...
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW OSTATECZNIE WZYWAJĄCEGO PRACODAWCĘ DO PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI I SYTUACJI EKONOMICZNEJ PRACODAWCY ORAZ PRZEWIDYWANYCH W TYM ZAKRESIE ZMIAN
data dodania: 2012-06-01, pobrano 436 razy
Zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji Pracodawca zobowiązany jest do przekazywania Radzie Pracowników informacji odnośnie swojej działalności i sytuacji ekonomicznej oraz przewidywanych w tym zakresie zmian. Wystąpienie członków Rady Pracowników do Pracodawcy nie korzystających z niniejszego wzoru może okazać się nieskuteczne.
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW OSTATECZNIE WZYWAJĄCEGO PRACODAWCĘ DO PRZEKAZANIA...
Wzór uchwały Rady Pracowników w/s wezwania pracodawcy do przeprowadzenia konsultacji w zakresie działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia
data dodania: 2013-01-17, pobrano 413 razy
Wzór uchwały Rady Pracowników w/s wezwania pracodawcy do przeprowadzenia konsultacji w zakresie działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia
Wzór uchwały Rady Pracowników w/s wezwania pracodawcy do przeprowadzenia konsultacji w...
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW WZYWAJĄCEGO PRACODAWCĘ DO PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE STANU, STRUKTURY I PRZEWIDYWANYCH ZMIAN ZATRUDNIENIA ORAZ DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UTRZYMANIE POZIOMU ZATRUDNIENIA
data dodania: 2012-06-02, pobrano 337 razy
Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji po zorganizowaniu Rady Pracowników Pracodawca ma obowiązek przekazywać Radzie informacje z zakresu stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia.
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW WZYWAJĄCEGO PRACODAWCĘ DO PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE...
WZÓR WNIOSKU DO SĄDU O NAKAZANIE PRACODAWCY PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE DZIAŁAŃ, KTÓRE MOGĄ POWODOWAĆ ISTOTNE ZMIANY W ORGANIZACJI PRACY LUB PODSTAWACH ZATRUDNIENIA
data dodania: 2012-06-02, pobrano 292 razy
Rada Pracowników może żądać przekazania ukrytych przez Pracodawcę informacji dotyczących działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia, za pośrednictwem Sądu korzystając z zamieszczonego wzoru sporządzonego w celu właściwego wykorzystania uprawnienia Rad Pracowników z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.
WZÓR WNIOSKU DO SĄDU O NAKAZANIE PRACODAWCY PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE DZIAŁAŃ,...
Wzór uchwały Rady Pracowników w/s wezwania pracodawcy do przekazania informacji w zakresie stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia
data dodania: 2013-01-17, pobrano 245 razy
Wzór uchwały Rady Pracowników w/s wezwania pracodawcy do przekazania informacji w zakresie stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia
Wzór uchwały Rady Pracowników w/s wezwania pracodawcy do przekazania informacji w...
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW PONOWNIE WZYWAJĄCEGO PRACODAWCĘ DO PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE DZIAŁAŃ, KTÓRE MOGĄ POWODOWAĆ ISTOTNE ZMIANY W ORGANIZACJI PRACY LUB PODSTAWACH ZATRUDNIENIA
data dodania: 2012-06-01, pobrano 236 razy
Po nie otrzymaniu informacji odnośnie działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia Rada Pracowników powinna wystąpić z kolejnym wnioskiem o udostępnianie jej żądanych informacji co znacznie ułatwi korzystanie z naszego wzoru.
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW PONOWNIE WZYWAJĄCEGO PRACODAWCĘ DO PRZEKAZANIA INFORMACJI W...
Wzór uchwały Rady Pracowników w/s złożenia wniosku do sądu o nakazanie przekazania informacji w zakresie działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia
data dodania: 2013-01-17, pobrano 191 razy
Wzór uchwały Rady Pracowników w/s złożenia wniosku do sądu o nakazanie przekazania informacji w zakresie działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia
Wzór uchwały Rady Pracowników w/s złożenia wniosku do sądu o nakazanie przekazania...
WZÓR PISMA REPREZENTACJI PRACOWNIKÓW W SPRAWIE SPRAWDZENIA ISTNIENIA PRZESŁANEK DO WYBORU RADY PRACOWNIKÓW
data dodania: 2012-06-02, pobrano 178 razy
Pracownicy nie będący pewni czy w ich zakładzie pracy jest możliwe powołanie Rady Pracowników a są zainteresowani takim powalaniem mogą wystąpić z wnioskiem do Pracodawcy o sprawdzenie istnienia przesłanek niezbędnych do powołania Rady Pracowników. Ponieważ sporządzenie takiego pisma mimo pozornej prostoty jest bardzo problematyczne zamieściliśmy wzór pisma z szczegółowym opisem czynności jakie powinny być dokonane poza samym złożeniem wniosku u Pracodawcy
WZÓR PISMA REPREZENTACJI PRACOWNIKÓW W SPRAWIE SPRAWDZENIA ISTNIENIA PRZESŁANEK DO...
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW WZYWAJĄCEGO PRACODAWCĘ DO PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI I SYTUACJI EKONOMICZNEJ PRACODAWCY ORAZ PRZEWIDYWANYCH W TYM ZAKRESIE ZMIAN
data dodania: 2012-06-02, pobrano 170 razy
Pracodawca mimo że nie ma ustawowego obowiązku do przeprowadzania konsultacji odnośnie sytuacji ekonomicznej zobowiązany jest do udzielania Radzie Pracowników informacji odnośnie tej sytuacji w przypadku gdy Rada wezwie go do udzielenia wskazanych informacji. Wykorzystanie opublikowanego wzór daje pewność członkom Rad Pracowników, iż właściwie dokonali wezwania Pracodawcy do udostępnienia im informacji.
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW WZYWAJĄCEGO PRACODAWCĘ DO PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE...
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O DYSKRYMINOWANIU CZŁONKA RADY PRACOWNIKÓW
data dodania: 2012-06-02, pobrano 151 razy
W przypadku dyskryminacji członka Rady Pracowników przez Pracodawcę możliwe jest nie tylko wystąpienie przez tego członka Rady z Powództwem cywilnym przeciwko Pracodawcy ale także może złożyć doniesienie do Państwowej Inspekcji Pracy która jest władna dościgania wykroczeń wynikających z ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O DYSKRYMINOWANIU CZŁONKA RADY PRACOWNIKÓW
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW WZYWAJĄCEGO PRACODAWCĘ DO PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE DZIAŁAŃ, KTÓRE MOGĄ POWODOWAĆ ISTOTNE ZMIANY W ORGANIZACJI PRACY LUB PODSTAWACH ZATRUDNIENIA
data dodania: 2012-06-02, pobrano 143 razy
Ustawodawca zobowiązał pracodawcę u którego działa Rada Pracowników do przekazania Radzie informacji w zakresie działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia. Rada która jest zainteresowana pozyskaniem wskazanych informacji może w każdym czasie wystąpić do Pracodawcy z wnioskiem sporządzonym na podstawie zamieszczonego wzoru.
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW WZYWAJĄCEGO PRACODAWCĘ DO PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE...
Wzór uchwały Rady Pracowników w/s ponownego wezwania pracodawcy do przeprowadzenia konsultacji w zakresie stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia
data dodania: 2013-01-17, pobrano 121 razy
Wzór uchwały Rady Pracowników w/s ponownego wezwania pracodawcy do przeprowadzenia konsultacji w zakresie stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia
Wzór uchwały Rady Pracowników w/s ponownego wezwania pracodawcy do przeprowadzenia...
Wzór uchwały Rady Pracowników w/s wezwania pracodawcy do przekazania informacji w zakresie działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia
data dodania: 2013-01-17, pobrano 92 razy
Wzór uchwały Rady Pracowników w/s wezwania pracodawcy do przekazania informacji w zakresie działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia
Wzór uchwały Rady Pracowników w/s wezwania pracodawcy do przekazania informacji w...
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O BRAKU KONSULTACJI W ZAKRESIE PODJĘTYCH DZIAŁAŃ POWODUJĄCYCH ISTOTNE ZMIANY W ORGANIZACJI PRACY LUB PODSTAWACH ZATRUDNIENIA
data dodania: 2013-01-17, pobrano 86 razy
Wzór zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o braku konsultacji w zakresie podjętych działań powodujących istotne zmiany
w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O BRAKU KONSULTACJI W ZAKRESIE PODJĘTYCH...
WZÓR WNIOSKU DO SĄDU O NAKAZANIE PRACODAWCY PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI I SYTUACJI EKONOMICZNEJ PRACODAWCY ORAZ PRZEWIDYWANYCH W TYM ZAKRESIE ZMIAN
data dodania: 2012-06-02, pobrano 84 razy
Rada Pracowników która uznała, że pracodawca niesłusznie zataił przed nią informacje z zakresu działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian, ma prawo na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, ma prawo wystąpić do sądu z wnioskiem o nakazanie Pracodawcy przekazania żądanych informacji.
WZÓR WNIOSKU DO SĄDU O NAKAZANIE PRACODAWCY PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE...
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW OSTATECZNIE WZYWAJĄCEGO PRACODAWCĘ DO PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI W ZAKRESIE STANU, STRUKTURY I PRZEWIDYWANYCH ZMIAN ZATRUDNIENIA ORAZ DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UTRZYMANIE POZIOMU ZATRUDNIENIA
data dodania: 2012-06-01, pobrano 71 razy
Pracodawca jest zobowiązany nie tylko do udzielania informacji z zakresu stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia ale także do przeprowadzania konsultacji odnośnie przekazanych konsultacji. wykorzystanie niniejszego wzoru pozwoli na skutecznie wezwanie Pracodawcy do przeprowadzenia takich konsultacji.
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW OSTATECZNIE WZYWAJĄCEGO PRACODAWCĘ DO PRZEPROWADZENIA...
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O NIEPODANIU PRZEZ PRACODAWCĘ INFORMACJI O OSIĄGNIĘCIU STANU ZATRUDNIENIA UZASADNIAJĄCEGO POWOŁANIE RADY
data dodania: 2012-06-02, pobrano 64 razy
Pracodawca który działa niezgodnie z przepisami ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji podlega każe wynikającej z art. 19 ustawy. Pracownicy będące zainteresowani ściganiem Pracodawcy mogą zgłosić naruszenie przepisów ustawy do Państwowej Inspekcji Pracy która po otrzymaniu zawiadomienia sporządzonego na podstawie niniejszego wzoru zobligowana jest do wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O NIEPODANIU PRZEZ PRACODAWCĘ INFORMACJI...
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW OSTATECZNIE WZYWAJĄCEGO PRACODAWCĘ DO PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE STANU, STRUKTURY I PRZEWIDYWANYCH ZMIAN ZATRUDNIENIA ORAZ DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UTRZYMANIE POZIOMU ZATRUDNIENIA
data dodania: 2012-06-01, pobrano 61 razy
Pracodawca zobowiązany jest do przekazywania Radzie Pracowników informacji z zakresie stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia. Przy pomocy zamieszczonego wzoru członkowie Rady Pracowników będą mogli prawidłowo żądać przekazania im właściwych informacji.

WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW OSTATECZNIE WZYWAJĄCEGO PRACODAWCĘ DO PRZEKAZANIA...
WZÓR WNIOSKU DO SĄDU O NAKAZANIE PRACODAWCY PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE STANU, STRUKTURY I PRZEWIDYWANYCH ZMIAN ZATRUDNIENIA ORAZ DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UTRZYMANIE POZIOMU ZATRUDNIENIA
data dodania: 2012-06-02, pobrano 54 razy
Udostępniony wzór Wniosku do Sądu pozwoli Radzie Pracowników w prawidłowy sposób dochodzić swoich uprawnień odnośnie przekazania przez Pracodawcę informacji dotyczących: stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia.
WZÓR WNIOSKU DO SĄDU O NAKAZANIE PRACODAWCY PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE STANU,...
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O BRAKU KONSULTACJI W ZAKRESIE PODJĘTYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH STANU, STRUKTURY I ZMIAN ZATRUDNIENIA ORAZ DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UTRZYMANIE POZIOMU ZATRUDNIENIA
data dodania: 2012-06-02, pobrano 54 razy
Po nie przeprowadzeniu przez Pracodawcę konsultacji w zakresie podjętych działań dotyczących stanu, struktury i zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia, Rada Pracowników która wzywała Pracodawcę do przeprowadzenia konsultacji, może złożyć zawiadomieni w Państwowej Inspekcji Pracy w celu wszczęcia postępowania mającego na celu ukaranie Pracodawcy za nie przestrzeganie swoich podstawowych obowiązków.
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O BRAKU KONSULTACJI W ZAKRESIE PODJĘTYCH...
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O UTRUDNIANIU PRZEZ PRACODAWCĘ WYBORÓW DO RADY PRACOWNIKÓW
data dodania: 2012-06-02, pobrano 53 razy
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, w art. 19 przewiduje możliwość ukarania Pracodawcy który utrudnia przeprowadzenie wyborów do Rady Pracowników. Zamieszczony wzór natomiast pozwoli na skuteczne zawiadomienie o tym fakcie Państwowej Inspekcji Pracy w wyniku czego Pracodawca zostanie ukarany.
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O UTRUDNIANIU PRZEZ PRACODAWCĘ WYBORÓW DO...
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O UTRUDNIANIU PRZEZ PRACODAWCĘ KONSULTACJI W ZAKRESIE W ZAKRESIE DZIAŁAŃ, KTÓRE MOGĄ POWODOWAĆ ISTOTNE ZMIANY W ORGANIZACJI PRACY LUB PODSTAWACH ZATRUDNIENIA
data dodania: 2012-06-02, pobrano 48 razy
Niniejszy wzór pozwala na skuteczne złożenie zawiadomienia do Państwowej Inspekcji Pracy o utrudnianiu przez pracodawcę konsultacji w zakresie w zakresie działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia. Wyniku takiego zawiadomienia PIP w przypadku uznania go za zasadny ukarze Pracodawcę zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O UTRUDNIANIU PRZEZ PRACODAWCĘ...
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW OSTATECZNIE WZYWAJĄCEGO PRACODAWCĘ DO PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE DZIAŁAŃ, KTÓRE MOGĄ POWODOWAĆ ISTOTNE ZMIANY W ORGANIZACJI PRACY LUB PODSTAWACH ZATRUDNIENIA
data dodania: 2012-06-01, pobrano 47 razy
Pracodawca zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji zobowiązany jest do przekazywania Radzie Pracowników informacji odnośnie działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia. Przy pomocy zamieszczonego wzoru możliwe członkowie Rady Pracowników będą mogli prawidłowo żądać przekazania im właściwych informacji.
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW OSTATECZNIE WZYWAJĄCEGO PRACODAWCĘ DO PRZEKAZANIA...
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW WZYWAJĄCEGO PONOWNIE PRACODAWCĘ DO PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI I SYTUACJI EKONOMICZNEJ PRACODAWCY ORAZ PRZEWIDYWANYCH W TYM ZAKRESIE ZMIAN
data dodania: 2012-06-01, pobrano 47 razy
Rada pracowników która nie otrzymała informacji odnoście działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian za wykorzystując niniejszy wzór może wystąpić do pracodawcy z ponownym wnioskiem o przekazanie jej wskazanych informacji.
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW WZYWAJĄCEGO PONOWNIE PRACODAWCĘ DO PRZEKAZANIA INFORMACJI W...
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O UCHYLANIU SIĘ PRZEZ PRACODAWCĘ OD PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI I SYTUACJI EKONOMICZNEJ PRACODAWCY ORAZ PRZEWIDYWANYCH W TYM ZAKRESIE ZMIAN
data dodania: 2013-01-17, pobrano 45 razy
Wzór zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o uchylaniu się przez pracodawcę od przekazania informacji w zakresie działalności
i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian.
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O UCHYLANIU SIĘ PRZEZ PRACODAWCĘ OD...
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O NIEORGANIZOWANIU PRZEZ PRACODAWCĘ WYBORÓW DO RADY PRACOWNIKÓW
data dodania: 2012-06-02, pobrano 41 razy
Pracodawca który nie organizuje wyborów do Rady Pracowników mimo spełnienia się przesłanek obligujących go do ogłoszenia wyborów może zostać ukarany przez Państwową Inspekcję Pracy. Pracownicy którym zależy na powołaniu Rady Pracowników mogą zawiadomić PIP wykorzystując niniejszy wzór który to pozwoli na prawidłowe wszczęcie postępowania przeciwko Pracodawcy.
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O NIEORGANIZOWANIU PRZEZ PRACODAWCĘ...
WZÓR UCHWAŁY RADY PRACOWNIKÓW W/S OSTATECZNEGO WEZWANIA PRACODAWCY DO PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE STANU, STRUKTURY I PRZEWIDYWANYCH ZMIAN ZATRUDNIENIA ORAZ DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UTRZYMANIE POZIOMU ZATRUDNIENIA
data dodania: 2013-01-17, pobrano 35 razy
Wzór uchwały Rady Pracowników w/s ostatecznego wezwania pracodawcy do przekazania informacji w zakresie stanu, struktury
i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia
WZÓR UCHWAŁY RADY PRACOWNIKÓW W/S OSTATECZNEGO WEZWANIA PRACODAWCY DO PRZEKAZANIA...
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW WZYWAJĄCEGO PRACODAWCĘ DO PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI W ZAKRESIE STANU, STRUKTURY I PRZEWIDYWANYCH ZMIAN ZATRUDNIENIA ORAZ DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UTRZYMANIE POZIOMU ZATRUDNIENIA
data dodania: 2012-06-02, pobrano 33 razy
Pracodawca Poza przekazaniem Radzie Pracowników informacji dotyczących stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia, zobowiązany jest także do przeprowadzenia z Radą konsultacji odnośnie przekazanych informacji do czego Rada wzywa Pracodawcę. W celu dopełnienia wszelkich niezbędnych formalności rada winna wezwać Pracodawcę do konsultacji przy pomocy pisma stworzonego w oparciu o wzór zamieszczony na portalu.
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW WZYWAJĄCEGO PRACODAWCĘ DO PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI W...
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O UNIEMOŻLIWIANIU PRZEZ PRACODAWCĘ UTWORZENIA RADY PRACOWNIKÓW
data dodania: 2012-06-02, pobrano 33 razy
Zorganizowanie Rady Pracowników jest obowiązkiem dla każdego Pracodawcy który zatrudnia co najmniej 50 Pracowników. W przypadku gdy Pracodawca nie organizuje wyborów bądź też utrudnia samo powołanie Rady Pracownicy mogą wystąpić do PIP o ukaranie Pracodawcy który łamie przepisy ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O UNIEMOŻLIWIANIU PRZEZ PRACODAWCĘ...
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW WZYWAJĄCEGO PONOWNIE PRACODAWCĘ DO PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI W ZAKRESIE DZIAŁAŃ, KTÓRE MOGĄ POWODOWAĆ ISTOTNE ZMIANY W ORGANIZACJI PRACY LUB PODSTAWACH ZATRUDNIENIA
data dodania: 2012-06-01, pobrano 31 razy
Zamieszczony wzór pozwala Radzie pracowników na wystąpienie z powtórnym wnioskiem o udostępnienie informacji zakresie działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia. Po tym jak Pracodawca nie ustosunkował sie bąć też ustosunkował się negatywnie do przedstawionego żądania.
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW WZYWAJĄCEGO PONOWNIE PRACODAWCĘ DO PRZEPROWADZENIA...
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O UCHYLANIU SIĘ PRZEZ PRACODAWCĘ OD KONSULTACJI W ZAKRESIE DZIAŁAŃ, KTÓRE MOGĄ POWODOWAĆ ISTOTNE ZMIANY W ORGANIZACJI PRACY LUB PODSTAWACH ZATRUDNIENIA
data dodania: 2012-06-02, pobrano 30 razy
Przeprowadzanie konsultacji przez Pracodawcę jest jednym z podstawowych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. W przypadku uchylania się od tego obowiązku Państwowa Inspekcja Pracy jest władna do wszczęcia postępowania wyjaśniającego i ukarania Pracodawcy który nie spełnia swojego obowiązku.
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O UCHYLANIU SIĘ PRZEZ PRACODAWCĘ OD...
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW WZYWAJĄCEGO PONOWNIE PRACODAWCĘ DO PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE STANU, STRUKTURY I PRZEWIDYWANYCH ZMIAN ZATRUDNIENIA ORAZ DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UTRZYMANIE POZIOMU ZATRUDNIENIA
data dodania: 2012-06-01, pobrano 29 razy
W wyniku nie otrzymania informacji od Pracodawcy dotyczących stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia Rada Pracowników której zależy na otrzymaniu informacji powinna wystąpić z ponownym wnioskiem o udostępnienie jej żądanych informacji co umożliwi jej niniejszy wzór.
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW WZYWAJĄCEGO PONOWNIE PRACODAWCĘ DO PRZEKAZANIA INFORMACJI W...
Wzór uchwały Rady Pracowników w/s złożenia wniosku do sądu o nakazanie przekazania informacji w zakresie działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian
data dodania: 2013-01-17, pobrano 29 razy
Wzór uchwały Rady Pracowników w/s złożenia wniosku do sądu o nakazanie przekazania informacji w zakresie działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian
Wzór uchwały Rady Pracowników w/s złożenia wniosku do sądu o nakazanie przekazania...
WZÓR UCHWAŁY RADY PRACOWNIKÓW W/S OSTATECZNEGO WEZWANIA PRACODAWCY DO PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE DZIAŁAŃ, KTÓRE MOGĄ POWODOWAĆ ISTOTNE ZMIANY W ORGANIZACJI PRACY LUB PODSTAWACH ZATRUDNIENIA
data dodania: 2013-01-17, pobrano 29 razy
Wzór uchwały Rady Pracowników w/s ostatecznego wezwania pracodawcy do przekazania informacji w zakresie działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia
WZÓR UCHWAŁY RADY PRACOWNIKÓW W/S OSTATECZNEGO WEZWANIA PRACODAWCY DO PRZEKAZANIA...
WZÓR UCHWAŁY RADY PRACOWNIKÓW W/S ZŁOŻENIA WNIOSKU DO SĄDU O NAKAZANIE PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE STANU, STRUKTURY I PRZEWIDYWANYCH ZMIAN ZATRUDNIENIA ORAZ DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UTRZYMANIE POZIOMU ZATRUDNIENIA
data dodania: 2013-01-17, pobrano 28 razy
Plik zawiera wzór uchwały Rady Pracowników w/s złożenia wniosku do sądu o nakazanie przekazania informacji w zakresie stanu, struktury
i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia.
WZÓR UCHWAŁY RADY PRACOWNIKÓW W/S ZŁOŻENIA WNIOSKU DO SĄDU O NAKAZANIE PRZEKAZANIA...
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW OSTATECZNIE WZYWAJĄCEGO PRACODAWCĘ DO PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI W ZAKRESIE DZIAŁAŃ, KTÓRE MOGĄ POWODOWAĆ ISTOTNE ZMIANY W ORGANIZACJI PRACY LUB PODSTAWACH ZATRUDNIENIA
data dodania: 2012-06-01, pobrano 27 razy
Pracodawca ma obowiązek przeprowadzać z Radą Pracowników konsultacje odnośnie informacji dotyczących działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia. Niniejszy wzór umożliwia ostateczne zawezwanie Pracodawcy do podjęcia konsultacji. Podkreślając ostatecznie jakie tematy maj zostać omówione w drodze konsultacji.
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW OSTATECZNIE WZYWAJĄCEGO PRACODAWCĘ DO PRZEPROWADZENIA...
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW WZYWAJĄCEGO PONOWNIE PRACODAWCĘ DO PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI W ZAKRESIE STANU, STRUKTURY I PRZEWIDYWANYCH ZMIAN ZATRUDNIENIA ORAZ DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UTRZYMANIE POZIOMU ZATRUDNIENIA
data dodania: 2012-06-02, pobrano 27 razy
W przypadku nie przeprowadzenia konsultacji przez Pracodawcę odnoście przekazanych informacji, dotyczących stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia, mimo wcześniejszego wezwania Pracodawcy przez Radę Pracowników rada powinna ponownie wezwać pracodawcę do wypełnienia obowiązku z ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.
WZÓR PISMA RADY PRACOWNIKÓW WZYWAJĄCEGO PONOWNIE PRACODAWCĘ DO PRZEPROWADZENIA...
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O UCHYLANIU SIĘ PRZEZ PRACODAWCĘ OD PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE STANU, STRUKTURY I PRZEWIDYWANYCH ZMIAN ZATRUDNIENIA ORAZ DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UTRZYMANIE POZIOMU ZATRUDNIENIA
data dodania: 2012-06-02, pobrano 27 razy
Rada Pracowników której nie udało się uzyskać od Pracodawcy informacji odnośnie stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia. W celu przymuszenia Pracodawcy do udostępnienia żądanych informacji oraz pociągnięcia go do odpowiedzialności za nie wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy, mogą zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy która to jest organem właściwym do ścigania naruszeń wynikających z ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O UCHYLANIU SIĘ PRZEZ PRACODAWCĘ OD...
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O UCHYLANIU SIĘ PRZEZ PRACODAWCĘ OD KONSULTACJI W ZAKRESIE STANU, STRUKTURY I PRZEWIDYWANYCH ZMIAN ZATRUDNIENIA ORAZ DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UTRZYMANIE POZIOMU ZATRUDNIENIA
data dodania: 2012-06-02, pobrano 27 razy
: Zawiadomienie o wykroczeniu, dotyczące uchylaniu się przez Pracodawcę od konsultacji w zakresie stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia, sporządzone na podstawie niniejszego wzoru spowoduje wszczęcie postępowania wyjaśniającego przeciwko Pracodawcy. W przypadku ustalenia naruszenia przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji Państwowa Inspekcja Pracy nałoży na Pracodawcę karę przewidzianą w art. 19 ustawy.
WZÓR ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O UCHYLANIU SIĘ PRZEZ PRACODAWCĘ OD...
WZÓR UCHWAŁY RADY PRACOWNIKÓW W/S OSTATECZNEGO WEZWANIA PRACODAWCY DO PRZEKAZANIA INFORMACJI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI I SYTUACJI EKONOMICZNEJ PRACODAWCY ORAZ PRZEWIDYWANYCH W TYM ZAKRESIE ZMIAN
data dodania: 2013-01-17, pobrano 27 razy
Wzór uchwały Rady Pracowników w/s ostatecznego wezwania pracodawcy do przekazania informacji w zakresie działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian.
WZÓR UCHWAŁY RADY PRACOWNIKÓW W/S OSTATECZNEGO WEZWANIA PRACODAWCY DO PRZEKAZANIA...
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12