Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
baza pism
WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ŚWIADECTWA PRACY
data dodania: 2013-05-14, pobrano 5659 razy
W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy. Przepisy nakazują, aby świadectwo wydać niezwłocznie, czyli w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. W sytuacji, gdy pracodawca spóźnia się z wydaniem świadectwa pracy, pracownik może złożyć wniosek o jego wydanie wykorzystując w tym celu niniejszy wzór pisma.
WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ŚWIADECTWA PRACY
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O WYDANIE ŚWIADECTWA PRACY
data dodania: 2013-05-15, pobrano 1688 razy
Pracownikowi, który po rozwiązaniu umowy o pracę i uprzednim przypomnieniu o tym fakcie pracodawcy, nie otrzymał świadectwa pracy, przysługuje prawo do złożenia w tym celu pozwu do sądu. W tej sytuacji może być przydatny poniższy wzór.
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O WYDANIE ŚWIADECTWA PRACY
WZÓR WEZWANIA PRACODAWCY O ZAPŁATĘ ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU NIEWYDANIA ŚWIADECTWA PRACY
data dodania: 2013-05-14, pobrano 867 razy
Jeśli pracodawca nie wyda w terminie świadectwa pracy, pracownik może domagać się odszkodowania. Pracownik może żądać wypłaty odszkodowania jeżeli świadectwo pracy nie zostało wydane w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub w ciągu 7 dni od tego zdarzenia.
Pismo zawiera odpowiednie przepisy Kodeksu pracy, dotyczące kwestii niewydania świadectwa pracy przez pracodawcę w terminie.
WZÓR WEZWANIA PRACODAWCY O ZAPŁATĘ ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU NIEWYDANIA ŚWIADECTWA PRACY
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O SPROSTOWANIE ŚWIADECTWA PRACY
data dodania: 2013-05-14, pobrano 441 razy
Niniejsze pismo sporządzone zostało do wykorzystania przez pracownika w celu złożenia u pracodawcy w sytuacji wystąpienia błędów w treści świadectwa pracy, np. pracownik u danego pracodawcy zajmował dwa stanowiska w świadectwie wpisane zostało tylko jedno.
Pracodawca po otrzymaniu pisemnego wniosku ma 7 dni od daty otrzymania na sprostowanie świadectwa pracy bądź przekazanie oświadczenia o odrzuceniu wniosku. Wzór zawiera informacje dotyczące jego wypełnienia jak również złożenia u pracodawcy.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O SPROSTOWANIE ŚWIADECTWA PRACY
ŚWIADECTWO PRACY
data dodania: 2013-05-15, pobrano 380 razy
Przy ustaniu stosunku pracy każdy pracodawca ma obowiązek sporządzić oraz przekazać pracownikowi świadectwo pracy. Treść tego świadectwa winna zawierać oświadczenia wiedzy pracodawcy, co do istotnych okoliczności związanych z zatrudnieniem. Ewentualne błędy w świadectwie podlegają sprostowaniu. Do każdego błędu jaki może się pojawić w świadectwie pracy, dodane zostały wyczerpujące objaśnienia, na co należy zwrócić uwagę.
ŚWIADECTWO PRACY
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O SPROSTOWANIE ŚWIADECTWA PRACY
data dodania: 2013-05-15, pobrano 168 razy
Pracownikowi, który znalazł błędy w świadectwie pracy i zgłosił je pracodawcy, który odmówił ich poprawienia, przysługuje prawo do złożenia pozwu o sprostowanie źle sporządzonego świadectwa pracy. Powyższy wzór przygotowany został na tę okoliczność, po wypełnieniu należy go złożyć do Sądu w Wydziale Pracy. Przydatne informacje z kodeksu pracy zawarte są w treści pisma.
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O SPROSTOWANIE ŚWIADECTWA PRACY
WZÓR WNIOSKU O WYDANIE PRZEZ PRACODAWCĘ ŚWIADECTWA PRACY PO UZYSKANIU PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA SĄDU UWZGLĘDNIAJĄCEGO ROSZCZENIA PRACOWNIKA W WYNIKU ODWOŁANIA SIĘ OD ROZWIĄZANIA UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA Z WINY PRACOWNIKA
data dodania: 2013-05-15, pobrano 141 razy
Pracownik, któremu wypowiedziana została umowa o pracę, przysługuje prawo do odwołania. Po wydaniu wyroku, świadectwo pracy powinno zostać uzupełnione o informację o nieprawidłowości wypowiedzenia umowy o pracę. Poniższe pismo będzie pomocne w momencie składania roszczenia o wprowadzenie zmian w świadectwie pracy przez pracodawcę.
WZÓR WNIOSKU O WYDANIE PRZEZ PRACODAWCĘ ŚWIADECTWA PRACY PO UZYSKANIU PRAWOMOCNEGO...
WZÓR UPOWAŻNIAJĄCY DO ODBIORU ŚWIADECTWA PRACY PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ
data dodania: 2013-05-14, pobrano 103 razy
Jeżeli wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w terminie nie jest możliwe, pracodawca, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu, przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem poczty albo doręcza je w inny sposób. Istnieje także możliwość odbioru świadectwa pracy przez osobę trzecią.
WZÓR UPOWAŻNIAJĄCY DO ODBIORU ŚWIADECTWA PRACY PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ
WNIOSEK O WYDANIE ŚWIADECTWA PRACY PO PRAWOMOCNYM ORZECZENIU SĄDU
data dodania: 2013-05-15, pobrano 98 razy
Zgodnie z kodeksem pracy, pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę , przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. Wypełnienie niniejszego pisma jest przydatne w uzyskaniu prawidłowo wypełnionego świadectwa pracy od pracodawcy. Zawarte są objaśnienia przygotowane w oparciu o przepisy z kodeksu pracy.
WNIOSEK O WYDANIE ŚWIADECTWA PRACY PO PRAWOMOCNYM ORZECZENIU SĄDU
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O SPROSTOWANIE ŚWIADECTWA PRACY W ZAKRESIE PRACY W WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH
data dodania: 2013-05-15, pobrano 70 razy
Pracownikowi, który otrzymał świadectwo pracy, w którym nie zostały uwzględnione wszystkie terminy w zakresie pracy w warunkach szczególnych, przysługuje prawo do wniesienia pozwu w celu jego sprostowania. Wypełniony wzór pozwu należy złożyć do Sądu Pracy. Szczegółowe wskazówki jego wypełnienia zawarte są we wzorze.
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O SPROSTOWANIE ŚWIADECTWA PRACY W ZAKRESIE PRACY W WARUNKACH...
WZÓR WNIOSKU O WYDANIE PRZEZ PRACODAWCĘ ŚWIADECTWA PRACY PO UZYSKANIU PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA SĄDU UWZGLĘDNIAJĄCEGO ROSZCZENIA PRACOWNIKA W WYNIKU ODWOŁANIA SIĘ OD WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ
data dodania: 2013-05-14, pobrano 53 razy
Pracownik może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy. Po wydaniu przez sąd orzeczenia uwzględniającego roszczenia pracownika, może on żądać, aby pracodawca uzupełnił treść wydanego mu uprzednio świadectwa pracy o dodatkową informację o tym orzeczeniu. W tym celu pracodawca jest obowiązany wydać niezwłocznie nowe świadectwo pracy, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.
Powyższe pismo składa się do rąk pracodawcy bądź w jego siedzibie.
WZÓR WNIOSKU O WYDANIE PRZEZ PRACODAWCĘ ŚWIADECTWA PRACY PO UZYSKANIU PRAWOMOCNEGO...
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12