Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
baza pism
WZÓR SPRZECIWU OD NAŁOŻONEJ KARY PORZĄDKOWEJ (WZÓR UNIWERSALNY)
data dodania: 2012-06-03, pobrano 3105 razy
Powyższy wzór przydatny będzie w momencie składania sprzeciwu od kary porządkowej nałożonej przez pracodawcę. W treści wzoru pisma jest miejsce na uzasadnienie sprzeciwu. Dokument zawiera również przepisy kodeksu pracy regulujące tryb udzielania kar porządkowych. Do wzoru dołączone są również informacje na temat jego wypełnienia jak również przedłożenia u pracodawcy.
WZÓR SPRZECIWU OD NAŁOŻONEJ KARY PORZĄDKOWEJ (WZÓR UNIWERSALNY)
WZÓR STANOWISKA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO WOBEC NAŁOŻENIA KARY PORZĄDKOWEJ NA CZŁONKA TEGO ZWIĄZKU
data dodania: 2012-06-05, pobrano 1267 razy
Za pośrednictwem zamieszczonego wzoru Związek Zawodowy po właściwym wypełnieniu wzoru będzie mógł wyrazić swoją opinię odnośnie ukarania Pracownika będącego członkiem Związku bądź podlegającego jego ochronie. Wzór przewiduje negatywną opinię dotyczącą ukarania Pracownika.
WZÓR STANOWISKA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO WOBEC NAŁOŻENIA KARY PORZĄDKOWEJ NA CZŁONKA TEGO...
WZÓR WNIOSKU UKARANEGO PRACOWNIKA O WCZEŚNIEJSZYM USUNIĘCIE KARY PORZĄDKOWEJ
data dodania: 2012-06-05, pobrano 1226 razy
Pracownik ma prawo w każdym czasie wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o wcześniejsze usunięcie informacji o ukaraniu go karą porzątkową tak jak to zostało uczynione we wzorze.
WZÓR WNIOSKU UKARANEGO PRACOWNIKA O WCZEŚNIEJSZYM USUNIĘCIE KARY PORZĄDKOWEJ
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O UCHYLENIE KARY NAGANY
data dodania: 2012-06-10, pobrano 974 razy
Przy pomocy wypełnionego wzoru Pracownik może żądać uchylenia niewłaściwie nałożonej na niego kary nagany w przypadku przewidzianym w tym wzorze podstawą do uchylenia kary nagany jest zbyt późne udzielenie tej kary Pracownikowi przez Pracodawcę.
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O UCHYLENIE KARY NAGANY
WZÓR SPRZECIWU PRACOWNIKA OD KARY NAGANY
data dodania: 2012-06-05, pobrano 790 razy
Niniejszy wzór pozwala na wniesienie uniwersalnego sprzeciwu od nałożonej na Pracownika kary porządkowej w postaci nagany.
WZÓR SPRZECIWU PRACOWNIKA OD KARY NAGANY
WZÓR STANOWISKA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ W SPRAWIE UKARANIA PRACOWNIKA
data dodania: 2012-06-05, pobrano 614 razy
Związek Zawodowy jest uprawniony do wyrażenia swojej opinii odnośnie wniesionego przez Pracownika sprzeciwu od nałożonej kary porządkowej. Zamieszczony wzór umożliwi Związkowi wyrażenie swojej pozytywnej opinii odnośnie złożonego przez Pracownika sprzeciwu.
WZÓR STANOWISKA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ W SPRAWIE UKARANIA PRACOWNIKA
WZÓR POZWU O UCHYLENIE KARY PORZĄDKOWEJ
data dodania: 2012-06-10, pobrano 449 razy
Po wypełnieniu opublikowanego wzoru Pracownik będzie mógł wnieść pozew przeciwko swojemu Pracodawcy o uchylenie kary porządkowej. Natomiast dzięki opisowi pisma Pracownik dowie się w jaki sposób właściwie wnieść niniejszy pozew oraz jak przygotować właściwy materiał dowodowy.
WZÓR POZWU O UCHYLENIE KARY PORZĄDKOWEJ
WZÓR SPRZECIWU PRACOWNIKA OD KARY NAGANY (KARA ZA SUROWA)
data dodania: 2012-06-05, pobrano 416 razy
Pracownik który został ukarany karą porządkową w postaci kary nagany za spóźnienie do pracy po mimo długoletniej nienagannej pracy ma prawo uznać zastosowaną karę z nazbyt surową. W takim przypadku Pracownik powinien posłużyć się niniejszym wzorem przygotowanym na wypadek zaistnienia opisanych sytuacji.
WZÓR SPRZECIWU PRACOWNIKA OD KARY NAGANY (KARA ZA SUROWA)
WZÓR STANOWISKA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO WOBEC NAŁOŻENIA KARY PORZĄDKOWEJ NA CZŁONKA TEGO ZWIĄZKU (STANOWISKO NIE WIĄŻĄCE PRACODAWCY)
data dodania: 2012-06-05, pobrano 290 razy
Związek Zawodowy opiniując sprzeciw Pracownika może przychylić się do jego argumentów zwłaszcza w przypadku gdy Pracownik podnosi zarzut przedawnienia. Związek w niniejszym wzorze wyraża swoje poparcie dla sprzeciwu jednocześnie podkreślając, iż stan faktyczny sprawy uzasadnia odstąpienie od ukarania Pracownika.
WZÓR STANOWISKA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO WOBEC NAŁOŻENIA KARY PORZĄDKOWEJ NA CZŁONKA TEGO...
WZÓR WNIOSKU O USUNIĘCIE Z AKT OSOBOWYCH PISM DOTYCZĄCYCH NARUSZENIA OBOWIĄZKÓW PRACOWNICZYCH NIE BĘDĄCYCH ZAWIADOMIENIAMI O ZASTOSOWANIU KARY PORZĄDKOWEJ
data dodania: 2012-06-05, pobrano 235 razy
Pracodawca ma prawo zamieszczać w aktach osobowych Pracowników jedynie informacje dotyczące naruszenia obowiązków pracowniczych w postaci zawiadomień o nałożeniu kary porządkowej. W przypadku zamieszczenia innych informacji o naruszeniu obowiązków pracowniczych pracownik ma prawo żądać usunięcia takich informacji z jego akt osobowych.
WZÓR WNIOSKU O USUNIĘCIE Z AKT OSOBOWYCH PISM DOTYCZĄCYCH NARUSZENIA OBOWIĄZKÓW...
WZÓR ODPOWIEDZI ZWIĄZKU ZAWODOWEGO NA ZAPYTANIE PRACODAWCY O OSOBY BĘDĄCE CZŁONKAMI ZWIĄZKU LUB OSOBAMI KORZYSTAJĄCYMI Z JEGO OBRONY W ZWIĄZKU Z ZAMIAREM UDZIELENIA KARY PORZĄDKOWEJ
data dodania: 2012-06-05, pobrano 213 razy
Przy wykorzystaniu zamieszczonego wzoru Związek Zawodowy może sporządzić informację dla Pracodawcy, który wystąpi do związku z wnioskiem o wskazanie czy dany Pracownik jest członkiem Związku bądź podlega ochronie w związku z nałożeniem na niego kary porządkowej, Związek we wzorze zawiadamia pracodawcę, iż Pracownik jest członkiem Związku.
WZÓR ODPOWIEDZI ZWIĄZKU ZAWODOWEGO NA ZAPYTANIE PRACODAWCY O OSOBY BĘDĄCE CZŁONKAMI...
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O UCHYLENIE KARY UPOMNIENIA (BRAK USTNEGO WYSŁUCHANIA PRACOWNIKA)
data dodania: 2012-06-10, pobrano 205 razy
Brak ustnego wysłuchania oraz nie uwzględnienie w tej mierze sprzeciwu od nałożonej kary porządkowej w postaci upomnienia jest wystarczającą podstawą do wniesienia przez Pracownika Pozwu u uchylenie kary upomnienia.
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O UCHYLENIE KARY UPOMNIENIA (BRAK USTNEGO WYSŁUCHANIA PRACOWNIKA)
WZÓR SPRZECIWU PRACOWNIKA OD UDZIELONEJ KARY PIENIĘŻNEJ
data dodania: 2012-06-05, pobrano 191 razy
Niniejszy wzór pozwoli Pracownikom wnieść uniwersalny sprzeciw od niewłaściwie nałożonej bądź sprzecznej ze stanowiskiem pracownika kary pieniężnej.
WZÓR SPRZECIWU PRACOWNIKA OD UDZIELONEJ KARY PIENIĘŻNEJ
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O USUNIĘCIE ZAWIADOMIENIA O ZASTOSOWANIU KARY PORZĄDKOWEJ Z AKT OSOBOWYCH (ZATARCIE UKARANIA Z MOCY PRAWA)
data dodania: 2012-06-05, pobrano 180 razy
Informacja o nałożeniu kary na Pracownika zamieszczona w jego aktach osobowych może znajdować się w nich jedynie przez okres gdy kara jest w mocy. Po roku nienagannej pracy kara ulega zatarciu a w momencie zatarcia informacja o nałożeniu kary porządkowej powinna być usuwana z akt osobowych Pracownika. W przypadku nie usunięcia informacji z akt po ich zatarciu Pracownik w celu usunięcia tych wiadomości z jego akt może skierować wniosek sporządzony na podstawie wzoru.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O USUNIĘCIE ZAWIADOMIENIA O ZASTOSOWANIU KARY PORZĄDKOWEJ Z AKT...
WZÓR WNIOSKU O ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM DÓBR OSOBISTYCH PRACOWNIKA PRZEZ PRACODAWCĘ
data dodania: 2012-06-05, pobrano 151 razy
Pracownik niesłusznie ukarany po przez nałożenie kary porządkowej ma prawo żądać od Pracodawcy przeprosin w związku z naruszeniem jego dóbr osobistych w sposób przedstawiony we wzorze.
WZÓR WNIOSKU O ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM DÓBR OSOBISTYCH PRACOWNIKA...
WZÓR STANOWISKA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO WOBEC NAŁOŻENIA KARY PORZĄDKOWEJ NA CZŁONKA TEGO ZWIĄZKU SZCZEGÓLNIE CHRONIONEGO
data dodania: 2012-06-05, pobrano 135 razy
Związek Zawodowy w swej opini odnośnie sprzeciwu od ukarania Pracownika karą porządkową może podkreślić znaczenie stanowiska Pracownika o nie wysłuchaniu go odnośnie okolicznoście naruszenia co jest niezbędne przed nałożeniem kary porządkowej.
WZÓR STANOWISKA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO WOBEC NAŁOŻENIA KARY PORZĄDKOWEJ NA CZŁONKA TEGO...
WZÓR SPRZECIWU PRACOWNIKA OD KARY NAGANY (BRAK WYSŁUCHANIA PRACOWNIKA – ZWOLNIENIE LEKARSKIE)
data dodania: 2012-06-03, pobrano 130 razy
Pracownik który został niesłusznie ukarany karą nagany za nieobecność w pracy w trakcie zwolnienia lekarskiego a ponadto bez jego wcześniejszego wysłuchania powinien skożystać z niniejszego wzoru który gwarantuje właściwe wniesienie sprzeciwu od kary porządkowej.
WZÓR SPRZECIWU PRACOWNIKA OD KARY NAGANY (BRAK WYSŁUCHANIA PRACOWNIKA – ZWOLNIENIE...
WZÓR SPRZECIWU PRACOWNIKA OD KARY UPOMNIENIA (BRAK POWIADOMIENIA O TERMINIE I MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA SPRZECIWU)
data dodania: 2012-06-05, pobrano 96 razy
Przy nakładaniu kary porządkowej Pracodawca musi spełnić pewne warunki, jednym z takich warunków jest powiadomienie Pracownika o możliwości złożenia sprzeciwu od nałożonej kary. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Pracownik ma prawo postąpić jak we wzorze, a mianowicie wnieść sprzeciw po upływie ustawowego terminu na wniesienie sprzeciwu.
WZÓR SPRZECIWU PRACOWNIKA OD KARY UPOMNIENIA (BRAK POWIADOMIENIA O TERMINIE I...
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O UCHYLENIE KARY UPOMNIENIA (UKARANIE PO TERMINIE)
data dodania: 2012-06-10, pobrano 93 razy
Pozew o uchylenie kary upomnienia może zostać uzasadniony przez zbyt późne ukaranie Pracownika karą porządkową. po właściwym uzasadnieniu tej okoliczność jak ma to miejsce w niniejszym wzorze wynik procesu jest oczywisty.
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O UCHYLENIE KARY UPOMNIENIA (UKARANIE PO TERMINIE)
WZÓR WEZWANIA PRACODAWCY DO USUNIĘCIA Z AKT OSOBOWYCH DOKUMENTU DOTYCZĄCEGO KARY PORZĄDKOWEJ SPORZĄDZONEGO W INNEJ FORMIE NIŻ PISEMNA
data dodania: 2012-06-05, pobrano 76 razy
Pracodawca nakładając na Pracownika karę porządkową zamieszcza w aktach osobowych informację o nałożeniu takiej kary. Może to być jednak informacja jedynie złożona w formie pisemnej w przypadku zamieszczenia w aktach osobowych Pracownika informacji w innej formie Pracownik ma prawo wnieść wniosek jak we wzorze o usunięcie informacji z jego akt.
WZÓR WEZWANIA PRACODAWCY DO USUNIĘCIA Z AKT OSOBOWYCH DOKUMENTU DOTYCZĄCEGO KARY...
WZÓR SPRZECIWU PRACOWNIKA OD KARY PIENIĘŻNEJ (KARA ZA SUROWA)
data dodania: 2012-06-05, pobrano 71 razy
Pracownik który nie potwierdził swojej obecności w pracy mimo, iż pracę faktycznie wykonywał może zostać ukarany przez Pracodawcę karą porządkową. Taka sytuacja jednak nie uzasadnia nałożenia na Pracownika kary pieniężnej. Opublikowany wzór umożliwi wniesienie sprzeciwu Pracownikowi który został ukarany karą pieniężną mimo, iż nie była to kara właściwa w przedstawionym stanie faktycznym.
WZÓR SPRZECIWU PRACOWNIKA OD KARY PIENIĘŻNEJ (KARA ZA SUROWA)
WZÓR SPRZECIWU PRACOWNIKA OD KARY PORZĄDKOWEJ NIE PRZEWIDZIANEJ W KODEKSIE PRACY
data dodania: 2012-06-05, pobrano 63 razy
Pracodawca jest uprawniony do nakładania kar porządkowych nie ma jednak w tym temacie pełnej swobody może on nałożyć kary porządkowe jedynie w przypadkach wskazanych przez kodeks pracy. Co więcej nie ma możliwości nakładania kar nie przewidzianych w kodeksie pracy, przede wszystkim nie jest możliwe nałożenie na Pracownika kary grzywny. W takim przypadku Pracownik powinien wnieść sprzeciw oparty na niniejszym wzorze.
WZÓR SPRZECIWU PRACOWNIKA OD KARY PORZĄDKOWEJ NIE PRZEWIDZIANEJ W KODEKSIE PRACY
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O UCHYLENIE KARY ZMIENIONEJ PO SPRZECIWIE PRACOWNIKA
data dodania: 2012-06-10, pobrano 58 razy
Opublikowany wzór pozwu przewidziany jest dla Pracowników którzy w wyniku sprzeciwu doprowadzili do złagodzenia kary porządkowej jednak w dalszym ciągu uważają, iż jest to nazbyt surowa kara.
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O UCHYLENIE KARY ZMIENIONEJ PO SPRZECIWIE PRACOWNIKA
WZÓR POZWU O NAKAZANIE USUNIĘCIA ODPISU ZAWIADOMIENIA O UDZIELENIU KARY PORZĄDKOWEJ Z KAT OSOBOWYCH PRACOWNIKA
data dodania: 2012-06-10, pobrano 54 razy
Przy pomocy wzoru pozwu możliwe jest wystąpienie do Sądu przez Pracownika z żądaniem usunięcia informacji o każe porządkowej z akt osobowych Pracownika. Dzięki niniejszemu wzorowi nie tylko z łatwością każdy Pracownik będzie mógł sprecyzować swoje żądania lecz także właściwie je uzasadnić. Natomiast dzięki szczegółowemu opisowi zamieszczony wzór służy nie tylko jako pomoc przy tworzeniu pozwu lecz także jako instrukcja do wszczęcia postępowania sądowego.
WZÓR POZWU O NAKAZANIE USUNIĘCIA ODPISU ZAWIADOMIENIA O UDZIELENIU KARY PORZĄDKOWEJ Z...
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O UCHYLENIE KARY NAGANY UDZIELONEJ BYŁEMU PRACOWNIKOWI
data dodania: 2012-06-10, pobrano 53 razy
Zamieszczony wzór pozwu jest właściwy dla pracowników którzy otrzymali od swojego byłego pracodawcy karę nagany mimo, iż łączący ich stosunek pracy już wygasł.
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O UCHYLENIE KARY NAGANY UDZIELONEJ BYŁEMU PRACOWNIKOWI
WZÓR SPRZECIWU PRACOWNIKA OD KARY NAGANY (BRAK WINY PRACOWNICY W CIĄŻY - KARA ZA SUROWA)
data dodania: 2012-06-03, pobrano 50 razy
Pracownica która została niesłusznie ukarana za spóźnienie do pracy wynikające z jej stanu zdrowia związanego z ciążą ma prawo odwołać się od nałożonej kary w sposób przewidziany w niniejszym wzorze. Zamieszczony wzór jest w całości wypełniony należy zmienić dane na właściwe.
WZÓR SPRZECIWU PRACOWNIKA OD KARY NAGANY (BRAK WINY PRACOWNICY W CIĄŻY - KARA ZA SUROWA)
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O UCHYLENIE KARY UPOMNIENIA (BRAK WYSŁUCHANIA PRACOWNIKA – URLOP MACIERZYŃSKI)
data dodania: 2012-06-10, pobrano 47 razy
Pracodawca który nie wysłuchał Pracownicy w związku z ukaraniem jej karą upomnienia powinien się liczyć z uzasadnionym roszczeniem uchylenia taj kary sporządzonym na podstawie niniejszego wzoru który to umożliwia wniesienie pozwu przez pracownicę która nie została wysłuchana przez Pracodawcę w związku z jej urlopem macierzyńskim.
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O UCHYLENIE KARY UPOMNIENIA (BRAK WYSŁUCHANIA PRACOWNIKA – URLOP...
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI PŁACOWEJ DLA CELÓW UDZIELENIA KARY PIENIĘŻNEJ
data dodania: 2012-06-05, pobrano 39 razy
Pracownik który został ukarany karą porządkową w postaci kary pieniężnej może wystąpić do Pracodawcy o udostępnienie mu dokumentacji płacowej w celu sprawdzenia poprawności naliczenia kary pieniężnej.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI PŁACOWEJ DLA CELÓW UDZIELENIA KARY...
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O NAKAZANIE USUNIĘCIA ZAWIADOMIENIA O ZASTOSOWANIU KARY PORZĄDKOWEJ Z AKT OSOBOWYCH (ZATARCIE UKARANIA Z MOCY PRAWA)
data dodania: 2012-06-10, pobrano 39 razy
Zamieszczony wzór przewiduje wystąpienie do Sądu Pracownika przeciwko Pracodawcy o usunięcie z jego akt osobowych informacji odnośnie udzielenia kary porządkowej. Wzór został wypełniony w celu ułatwienia wykorzystania go w praktyce natomiast stan faktyczny przewiduje, iż powodem wystąpienia z pozwem jest zatarcie ukarania z mocy prawa.
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O NAKAZANIE USUNIĘCIA ZAWIADOMIENIA O ZASTOSOWANIU KARY...
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O ZWROT WYSOKOŚCI KARY PIENIĘŻNEJ POTRĄCONEJ NIEZGODNIE Z PRAWEM
data dodania: 2012-06-05, pobrano 36 razy
Pracownik ma prawo żądać zwrotu pobranej kary pieniężnej z wynagrodzenia w przypadku gdy Pracownikowi są potrącane inne należności jak np. świadczenia alimentacyjne. W takim wypadku Pracodawca nie może potrącać z wynagrodzenia kwoty ponad dopuszczalną wysokość potrąceń z wynagrodzenia.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O ZWROT WYSOKOŚCI KARY PIENIĘŻNEJ POTRĄCONEJ NIEZGODNIE Z PRAWEM
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O UCHYLENIE KARY PIENIĘŻNEJ (BRAK UPRZEDNIEGO WYSŁUCHANIA PRACOWNIKA)
data dodania: 2012-06-10, pobrano 34 razy
Po wypełnieniu wzoru Pracownik może żądać uchylenia niewłaściwie nałożonej na niego kary pieniężnej w przypadku przewidzianym w tym wzorze podstawą do uchylenia kary jest nie wysłuchanie Pracownika przez Pracodawcę przed nałożeniem na niego kary pieniężnej.
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O UCHYLENIE KARY PIENIĘŻNEJ (BRAK UPRZEDNIEGO WYSŁUCHANIA...
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O UCHYLENIE KARY PIENIĘŻNEJ (KARA ZA WYSOKA)
data dodania: 2012-06-10, pobrano 33 razy
Przy pomocy niniejszego wzoru Pracownik może żądać uchylenia niewłaściwie nałożonej na niego kary pieniężnej w przypadku przewidzianym w tym wzorze podstawą do uchylenia kary jest niewłaścia wysokość nałożonej na Pracownika kary pieniężnej.
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O UCHYLENIE KARY PIENIĘŻNEJ (KARA ZA WYSOKA)
WZÓR ZAŻALENIA NA POSTANOWIENIE SĄDU W PRZEDMIOCIE UMORZENIA POSTĘPOWANIA W ZWIĄZKU Z ZATARCIEM KARY PORZĄDKOWEJ Z MOCY PRAWA
data dodania: 2012-06-05, pobrano 32 razy
Wzór niniejszego zażalenia kierowanego do Sądu może zostać wykorzystany w przypadku gdy Sąd nie podzieli stanowiska Pracownika który wystąpił o zatarcie nałożonej na niego kary porządkowej.
WZÓR ZAŻALENIA NA POSTANOWIENIE SĄDU W PRZEDMIOCIE UMORZENIA POSTĘPOWANIA W ZWIĄZKU Z...
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O UZNANIE ZA BEZSKUTECZNE (PRZYWRÓCENIE DO PRACY) WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ Z PRZYCZYNY UZASADNIAJĄCEJ NAŁOŻENIE KARY PORZĄDKOWEJ
data dodania: 2012-06-10, pobrano 26 razy
Pracownik może żądać przywrócenia do pracy w przypadku gdy zostanie on zwolniony z przyczyn uzasadniających jedynie zastosowanie kary porządkowej. Drobne przewinienie nie może właściwie uzasadniać wypowiedzenia.
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O UZNANIE ZA BEZSKUTECZNE (PRZYWRÓCENIE DO PRACY) WYPOWIEDZENIA...
WZÓR SPRZECIWU PRACOWNIKA OD KARY PIENIĘŻNEJ POTRĄCONEJ ZBYT PÓŹNO Z WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA
data dodania: 2012-06-05, pobrano 24 razy
Pracodawca uprawniony do nałożenia kary pieniężnej zobowiązany jest nie tylko do dotrzymania terminu na nałożenie takiej kary ale i do zachowania terminu egzekucji nałożonej kary w przypadku spóźnionego potrącenia z wynagrodzenia Pracownika, Pracownik ten ma prawo wnieść sprzeciw w przypadku niewłaściwie wyegzekwowanej kary pieniężnej.
WZÓR SPRZECIWU PRACOWNIKA OD KARY PIENIĘŻNEJ POTRĄCONEJ ZBYT PÓŹNO Z WYNAGRODZENIA...
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O ZWROT WYSOKOŚCI KARY PIENIĘŻNEJ UDZIELONEJ PO ROZWIĄZANIU UMOWY O PRACĘ
data dodania: 2012-06-05, pobrano 23 razy
Pracownik ma prawo do żądania zwrotu potrąconej kary pieniężnej w przypadku gdy do potrącenia dojdzie np. po rozwiązaniu stosunku pracy a potrącenie zostanie dokonane z ekwiwalentu za urlop w kwocie przekraczającej dopuszczalność dokonywania potrąceń z wynagrodzenia.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O ZWROT WYSOKOŚCI KARY PIENIĘŻNEJ UDZIELONEJ PO ROZWIĄZANIU...
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O UCHYLENIE KARY PIENIĘŻNEJ (BRAK WYSŁUCHANIA PRACOWNIKA- URLOP)
data dodania: 2012-06-10, pobrano 23 razy
Po wypełnieniu wzoru Pracownik może żądać uchylenia niewłaściwie nałożonej na niego kary pieniężnej w przypadku przewidzianym w tym wzorze podstawą do uchylenia kary jest nie wysłuchanie Pracownika przez Pracodawcę przed nałożeniem na niego kary pieniężnej w związku z przebywaniem przez Pracownika na urlopie wypoczynkowym.
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O UCHYLENIE KARY PIENIĘŻNEJ (BRAK WYSŁUCHANIA PRACOWNIKA- URLOP)
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O UZNANIE ZA BEZSKUTECZNE (PRZYWRÓCENIE DO WARUNKÓW PŁACY) WYPOWIEDZENIA WARUNKÓW PŁACY Z PRZYCZYNY UZASADNIAJĄCEJ NAŁOŻENIE KARY PORZĄDKOWEJ)
data dodania: 2012-06-10, pobrano 21 razy
Drobne przewinienie nie może uzasadniać wypowiedzenia warunków pracy i płacy pracownika. Wkroczenie które uzasadnia nałożenie kary porządkowej często nie jest wystarczającym powodem do zmiany warunków pracy Pracownika z tego powodu Pracownik może wnieść niniejszy Pozew.
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O UZNANIE ZA BEZSKUTECZNE (PRZYWRÓCENIE DO WARUNKÓW PŁACY)...
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O UCHYLENIE KARY PIENIĘŻNEJ (UDZIELENIE KARY PRZEZ OSOBĄ NIEUPOWAŻNIONĄ)
data dodania: 2012-06-10, pobrano 20 razy
Z pozwem o uchylenie kary pieniężnej może wystąpić także pracownik na którego nałożono taką kare przez osobę nie posiadającą u Pracodawcy właściwego upoważnienia do stosowania kar porządkowych względem Pracowników.
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O UCHYLENIE KARY PIENIĘŻNEJ (UDZIELENIE KARY PRZEZ OSOBĄ...
WZÓR SPRZECIWU PRACOWNIKA OD KARY PIENIĘŻNEJ (KARA ZA WYSOKA)
data dodania: 2012-06-05, pobrano 18 razy
Zawyżona kara pieniężna powinna zostać uchylona przez Pracodawcę w tym celu Pracownik wnosi do Pracodawcy sprzeciw od nałożonej kary. Na podstawie sytuacji opisanej we wzorze Pracownik może wnieść sprzeciw wykazując, iż kara pieniężna jest za wysoka w związku z wysokością jego miesięcznego wynagrodzenia.
WZÓR SPRZECIWU PRACOWNIKA OD KARY PIENIĘŻNEJ (KARA ZA WYSOKA)
WZÓR SPRZECIWU PRACOWNIKA OD KARY PIENIĘŻNEJ (ZŁOŻONY OSTATNIEGO DNIA TERMINU)
data dodania: 2012-06-05, pobrano 18 razy
Pracodawca ma prawo nałożyć na Pracownika karę porządkową w postaci kary pieniężnej za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy. Pracodawca jednak uprawniony jest do nałożenia takiej kary w ściśle określonym terminie w przypadku przekroczenia tego terminu pracownik upoważniony jest do złożenia sprzeciwu od nałożonej kary oraz do żądania zwrotu potrąconej z wynagrodzenia kwoty.
WZÓR SPRZECIWU PRACOWNIKA OD KARY PIENIĘŻNEJ (ZŁOŻONY OSTATNIEGO DNIA TERMINU)
WZÓR SPRZECIWU PRACOWNIKA OD KARY PIENIĘŻNEJ (KARA ZA WYSOKA PRZEWYŻSZAJĄCA 10% WYNAGRODZENIA)
data dodania: 2012-06-05, pobrano 18 razy
Pracownik ukarany nazbyt wysoką karą pieniężną zdecydowanie powinien wnieść sprzeciw od tej kary. Przedstawiona we wzorze sytuacja jest uniwersalna dla sytuacji zawyżenia przez Pracodawcę kary pieniężnej. Pracownik we wzorze wykazuje, iż kara pieniężna jest za wysoka w związku z wysokością wynagrodzenia jakie przysługuje mu za jeden dzień pracy.
WZÓR SPRZECIWU PRACOWNIKA OD KARY PIENIĘŻNEJ (KARA ZA WYSOKA PRZEWYŻSZAJĄCA 10%...
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O ZWROT WYSOKOŚCI KARY PIENIĘŻNEJ POTRĄCONEJ NIEZGODNIE Z PRAWEM (Z WYNAGRODZENIA INNEGO NIŻ BEZPOŚREDNIO PRZYPADAJĄCEGO PO ZASTOSOWANIU KARY)
data dodania: 2012-06-05, pobrano 17 razy
Pracodawca zobowiązany jest potrącić karę pieniężną nałożoną na Pracownika z najbliższego wynagrodzenia wypłacanego Pracownikowi. W przypadku nie dokonania takiego potrącenia w odpowiednim czasie Pracownik może żądać od Pracodawcy zwrotu potrąconej za późno kwoty.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O ZWROT WYSOKOŚCI KARY PIENIĘŻNEJ POTRĄCONEJ NIEZGODNIE Z...
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12